Innovasjonspris til Trondheim kommune

Prisutdeling under Fremtidens kommuner 2019 i Arendal

KMDs innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim kommune for deres helhetlige og systematiske innovasjonsarbeid over lenger tid. Ulstein og Fjell kommune var sterke kandidater til prisen, og mottok heder og ære fra juryen og statssekretær Aase Marthe Horrigmo.

Publisert: 11. jun 2019, Sist endret: 11. jun 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris på 500.000 kroner ble utdelt av statssekretær Aase Marthe Horrigmo på Fremtidens kommuner i Arendal, fredag 7. juni. Gjennom Innovasjonsprisen ønsker myndighetene å anerkjenne de kommunene som går foran. I år søkte 20 kommuner med 40 innovasjonsprosjekter om prisen.

Ledere kjører egne innovasjonsprosesser og øker kapasiteten og evnen til innovasjon

KMDs innovasjonspris går til Trondheim for å ha jobbet helhetlig og systematisk med innovasjonsarbeid. I prosjektet «Ledelsesskolen» kjører ledere i hele organisasjonen egne innovasjonsprosesser. De avslutter med å presentere forslagene for direktører, kommunalsjefer og fagpersoner. Juryen mente dette var en ny og spennende måte å jobbe med innovasjonsarbeid, og berømmet kommunen for deres evne til å øke innovasjonskapasiteten hos alle ledere i organisasjonen og deres ansatte.

Randi Torvik, Elin Rognes Solbu og Tone Merethe Aasen fra Trondheim kommune
 
 

Med prosjektet «Universitetskommunen» viser Trondheim hvordan en kommune kan involvere både akademia og innbyggerne i byen ved at kommunen og NTNU samarbeider for å bryte ned siloer og etablere felles kunnskaps- og innovasjonsnettverk. Felles styringsmekanismer gjør forskning, undervisning og undervisning til et lederansvar for alle ledere i kommunen. Juryen vet at dette er svært krevende, men Trondheim har stått på og fått det til.

Trondheim kommune - Innovasjonsprisen 2019

Sterke finalister i Ulstein og Fjell kommune

Juryen skrøt av Ulstein kommune og deres prosjekt «Teknologiskolen» der kommunen gir alle barn fra 1. til 10. klasse tverrfaglig undervisning og innføring i programmering og 3D-printing. Dette var kun mulig ved å heve kompetansen til lærerne gjennom en utradisjonell modell hvor Ulstein kommune arbeider med kompetanseutvikling i hele organisasjonen samtidig. Dette mener juryen er å satse på fremtidig innovasjonskraft.

Juryen mener andre kommuner bør se til Ulstein og hvordan de samarbeider med næringslivet for å møte morgendagens rekrutteringsutfordringer. Ved å involvere både næringsliv og innbyggere viser Ulstein hvordan en skal arbeide sammenhengende og på tvers av kommunesektorer. Juryen berømmer derfor Ulstein kommune for deres satsing på fremtidig innovasjonskraft, helhetlig tankegang og arbeid for å spre de gode idéene.

Ulstein kommune - Innovasjonsprisen 2019

Juryen berømmet Fjell kommune for å ta tak i utfordringene knyttet til flyktningstrømmen i 2015. I 2016 rustet Fjell kommune opp tjenesteapparatet og styrket kompetansen i kommunen. Med prosjektet «Rett i jobb i Fjell kommune» tok kommunen et aktivt grep, og er selv med på integreringsdugnaden ved å ansette ti flyktninger og gi dem en arbeidsplass uten å gå gjennom introduksjonsprogrammet. Dette har vist seg å gi god effekt og gjøre ferske innbyggere både fornøyde og produktive fra første arbeidsdag.

Prosjektet «Integreringsrådslag» sørger i tillegg for at Fjell ivaretar brukerperspektivet gjennom et råd med 12 flyktninger. Målet er deltagelse og involvering i lokalmiljøet. Dette fungerer som en viktig kanal for å holde dialog med målgruppen, og gjennom systematisk arbeid gir dette flyktningene større nettverk og styrker den enkeltes integrering.

Fjells løsninger er unike, spennende og løser flere behov. Fjell kommune satser på brukerinvolvering og klarer å tenke nytt for å løse komplekse kommuneutfordringer. Juryen mener mange kommuner har noe å lære her.

Fjell kommune - Innovasjonsprisen 2019