Felles datakatalog vant Fyrlyktprisen!

Fyrlyktprisen deles ut hvert år på konferansen NOKIOS i Trondheim. Årets vinner ble Felles datakatalog, som er utviklet av Brønnøysundregistrene, Difi og Skate-virksomhetene.

Publisert: 01. nov 2019, Sist endret: 01. nov 2019

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris, som skal fremme utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, og synliggjøre og støtte innovativ bruk av IKT. Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

- Denne prisen er vel fortjent. Felles datakatalog er ikke bare et godt produkt. Her har Brønnøysundregistrene samtidig satt standard for hvordan utvikling av fellesløsninger bør skje, gjennom åpne prosesser og god involvering av interessentene hele veien. Denne prisen forplikter for det nye Digitaliseringsdirektoratet, som skal ta over ansvaret for løsningen ved nyttår.  Fremover blir det viktig å sørge for at Felles datakatalog fylles med innhold, slik at det blir lettere for alle å oppdage, vurdere og ta i bruk data som offentlig sektor forvalter, sier Øystein Åsnes fra Difi.

Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Katalogen gjør det enklere for offentlige og andre virksomheter å gjenbruke datasett som allerede finnes. Dette er første steg på veien mot målet om «kun én gang»: innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal i sin kontakt med offentlige virksomheter ikke måtte levere samme opplysning mer enn én gang. Felles datakatalog er utviklet av Brønnøysundregistrene i samarbeid med Difi og Skate-virksomhetene.

Kontakt