Endring på nett fra 1.1.2020

Digitaliseringsdirektoratet har fra nyttår www.digdir.no som sin hovednettside. Innhold fra difi.no vil etter hvert bli oppdatert og flyttet til disse sidene.

Publisert: 17. des 2019, Sist endret: 02. jan 2020

Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) blir samlet i et nytt Digitaliseringsdirektorat fra 1.1.2020.

Difis tidligere avdelinger, «Ledelse» og «Utredning og analyse», er fra samme dato blitt overført til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (dfo.no).

I en overgangsperiode vil alle Difi sine nettsider og domener videreføres.

Du vil fortsatt finne innholdet der du er vant til å finne det. Når nye nettsider er klare, vil du finne innholdet på de nye sidene.

Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet har fra 1.1.2020 ha formelt ansvar og eierskap til følgende nettsteder:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har fra 1.1.2020 formelt ansvar og eierskap til følgende nettsteder:

Personvern

DFØ vil være behandlingsansvarlig for nettstedene formelt overført til DFØ fra 01.01.2020. For nettsteder under difi.no-domenet vil Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi) være databehandler. Les mer i personvernerklæringen.

Spørsmål?

Sjekk våre oppdaterte kontaktsider.

Les mer om organiasjonsendringene på difi.no.