Om Difi

Difis oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Vi skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Last ned

Statsforvaltningen er Difis primærmålgruppe. Samtidig er kommunal sektor en brukergruppe innen både forvaltningsutvikling, innovasjon, anskaffelser og IKT. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere.

Difis fagområder

 • Forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling
 • Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser
 • Utvikling og forvaltning av fellesløsninger
 • Offentlige anskaffelser
 • Forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen
 • Universell utforming av IKT-løsninger

Hovedmål

Difi skal

 • bidra til økt samordning i offentlig sektor
 • bygge opp og dokumentere kunnskap
 • bidra til kompetansebygging i offentlig sektor
 • utvikle og forvalte fellesløsninger for forvaltningen
 • føre tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor etter forskrift om universell utforming av IKT

Fakta om Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fagstyringsansvaret for fagområdet offentlige anskaffelser ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Difi ble opprettet 1. januar 2008
 • Vi har rundt 260 ansatte i Leikanger og Oslo
 • Difis direktør er Steffen Sutorius

Last ned

Sist endret: 
07. apr 2017

Deldette

Hold deg oppdatert

Ledige stillinger

Artikkelliste

Abonner på Difis nyhetsbrev

Ved å abonnere på Difis nyhetsbrev får du jevnlig nyheter om alle våre fagområder og tjenester, veiledere og rapporter, oversikt over kurs og arrangementer, og presentasjon av e-læringstilbudet.