Om Difi

Difis oppdrag er å utvikle og fornye offentlig sektor. Vi skal bidra til en effektiv, tillitsvekkende og åpen forvaltning, og en IKT-politikk for verdiskapning og deltakelse for alle.

Last ned

Statlig og kommunal sektor er Difis primærmålgruppe. Difi arbeider også mot næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggere.

Difis fagområder

 • Forvaltningsutvikling, organisering, ledelse, innovasjon og kompetanseutvikling
 • Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser
 • Utvikling og forvaltning av fellesløsninger
 • Offentlige anskaffelser
 • Forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen
 • Universell utforming av IKT-løsninger

Hovedmål

Difi skal

 • bidra til økt samordning i offentlig sektor
 • bygge opp og dokumentere kunnskap
 • bidra til kompetansebygging i offentlig sektor
 • utvikle og forvalte fellesløsninger for forvaltningen
 • føre tilsyn med virksomheter i privat og offentlig sektor etter forskrift om universell utforming av IKT

Fakta om Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fagstyringsansvaret for fagområdet offentlige anskaffelser ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 • Difi ble opprettet 1. januar 2008
 • Vi har rundt 300 ansatte i Leikanger og Oslo
 • Difis direktør er Steffen Sutorius

Last ned

Sist endret: 
12. jun 2017

Deldette

Hold deg oppdatert

Ledige stillinger

Artikkelliste

Abonner på Difis nyhetsbrev

Ved å abonnere på Difis nyhetsbrev får du jevnlig nyheter om alle våre fagområder og tjenester, veiledere og rapporter, oversikt over kurs og arrangementer, og presentasjon av e-læringstilbudet.