Eivor Bremer Nebben

Direktoratene – merverdi eller unødig omvei?

Det er spennende tider! I disse dager får vi en ny regjering med en ny politisk farge som vil legge vekt på nye virkemidler i styringen av staten. Forvaltningspolitikk er et tema for de spesielt interesserte, og er sjelden gjenstand for de store debattene i offentligheten, noe blant annet Kristin Clemet har etterlyst i flere sammenhenger. Samtidig er det et politikkområde med en klar forbindelse til den politiske høyre/venstre-aksen: Stikkordene er sentrale løsninger og politisk styring versus valgfrihet og markedstilpasning.

Eivor Bremer Nebben

Byråkratisering

Et tilbakevendende tema i den offentlige debatten er den økende byråkratiseringen. Hva man mener med byråkratisering varierer, men flere er opptatt av at antallet statsansatte stadig øker. Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til det.

Hans Christian Holte

Innbyggerne har talt!

I dag presenterte statsråd Rigmor Aasrud og jeg Innbyggerundersøkelsen for 2013. Dette er den mest omfattende kartleggingen av nordmennenes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med offentlige tjenester er jevnt over god og stigende.

Sider