Kaja Misvær Kistorp

Min bønn til dere byråkrater

De siste fem månedene har jeg levd, åndet og rapportert som en byråkrat. Som en enkel tjenestedesigner har jeg forvillet meg ut av designbransjen og jobbet med forskning i design av offentlige tjenester de siste tre årene.

Sissel Kristin Hoel

No more lipstick on pigs!

Tjenestedesign har vokst frem som både interessant og relevant i offentlig sektor. Nettopp derfor tok vi turen til London på Service Design in Government i mars. SDinGov er en tre-dagers konferanse om tjenestedesign i offentlig sektor. Tre hele dager med fag, der det meste av programmet er delt i triple parallellsesjoner. Det er ikke bare mentalt krevende, det er også en øvelse i prioritering.

Ingrid Stranger-Thorsen

Tårer og tjenestedesign

Nå ber vi om hjelp av tjenestedesignbransjen om hvordan vi lykkes med å kjøpe kompetanse til innovasjonssatsingen. Og hvorfor er innovasjon er viktig? Spørsmålet minner meg om historien om gråtende nettredaktører i Storbritannia da gov.uk ble rullet ut i hele offentlig sektor. Men først la meg si litt mer om innkjøpet vi i Difi ber om hjelp til.

Rolf Eldevik

Er du kompetent, er omstilling enklere

Regjeringen påpeker behov for omstilling i offentlig sektor for å sikre fortsatt god velferd, konkurransekraft og gode tjenester til innbyggerne. I denne sammenheng er bruk av offentlige anskaffelser avgjørende. Derfor må vi styrke kompetansen blant offentlige innkjøpere.

Eivor Bremer Nebben

Staten må våge å slippe taket

Vi hører ofte kommunene har for lite handlingsrom og kommunene detaljstyres. Fra kommunalpolitisk hold hevdes det at staten styrer strammere, mer omfattende og mer detaljert. Er dette riktig?

Britt Eva Bjerkvik Haaland, Difi

Endelig er informasjonssikkerhet gøy!

Opplæring i informasjonssikkerhet blir ofte forbundet med pekefingermentalitet og beskjeder om hva du ikke skal gjøre. Difi har ønsket å sette søkelys på at informasjonssikkerhet handler om å kunne få gjort jobben din på en trygg og hensiktsmessig måte.

Sissel Kristin Hoel

«Feiltrinn» – fra sykesenga

Jeg er forkjøla. Jeg kan ikke være med på Feiltrinn. Utrolig surt når jeg har jobbet så mye mot akkurat denne dagen og denne konferansen i hele høst. Skikkelig surt.

Sider