Jobbe i Difi

Difi skal bidra til å utvikle og fornye norsk forvaltning. Dette skal vi gjere på basis av spisskompetanse innan offentlege innkjøp, digitalisering, leiing og organisering.

Publisert: 14. nov 2014, Sist endra: 18. sep 2019

Difi har om lag 300 tilsette i Oslo og i Leikanger. Vi legg vekt på mangfald og har som mål å nå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar med redusert funksjonsevne og personar med innvandrarbakgrunn.

Vi ber deg om å registrere fullstendig CV når du søkjer jobb hos oss. Du må også leggje kopiar av vitnemål og attestar til søknaden din. I samband med eventuell invitasjon til intervju vil vi likevel be deg om å ta med originaldokumenta.

Ledige stillingar i Difi

Nedanfor finn du utlysningar av ledige stillingar i Difi. Du kan òg gå rett til stillingsdatabasen vår.

Sharethis