Etternavn Fornavn Telefon E-post Avdelingsorter i synkende rekkefølge
Rodriguez Doris Cruz +4745638766 doris.cruz.rodriguez@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Molland Alison +4790960633 alison.molland@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Paulsen Kari +4790252953 kari.paulsen@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Frimanslund Endre +4741854935 endre.frimanslund@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Hauan Gunn +4795024014 gunn.hauan@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Aungrind Linn +4791136494 linn.aungrind@difi.no Virksomhetsstyring (VIS)
Riise Knut +4799224458 knut.riise@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Standnes Siri siri.standnes@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Grüner Pirjo Marianne Pitkänen +4745004902 pirjo.gruner@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Øien Monique +4795115733 monique.oien@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Hottran Jo Gran +4748085018 jogran.hottran@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
McParland Natalia Kim +4793053220 nataliakim.mcparland@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Sandmoe Line Wesche +4790033929 linewesche.sandmoe@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Yekan Esther esther.elise.yekan@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Sandbekken Mariann +4745883392 mariann.sandbekken@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Monsrud Bente Gro +4795734987 bente.gro.monsrud@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Hammershaug Per Ivar +4792052303 perivar.hammershaug@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Larsen Espen espen.larsen@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Arkiv og dokumentforvaltning (VAD)
Molund Jan +4797495981 jan.molund@difi.no Virksomhetsstyring (VIS)
Eliassen Gjertrud +4793682611 gjertrud.eliassen@difi.no Virksomhetsstyring (VIS)
Gacek Natalia +4746747079 natalia.gacek@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Knutsen Kjell Arne +4792606259 kjell.arne.knutsen@difi.no Virksomhetsstyring (VIS)
Foss Merethe +4790272100 merethe.foss@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Haner Grethe Aaslie +4793235305 gretheaaslie.haner@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), Økonomi og drift (VØD)
Presthus Andreas Nikolai +4797656062 andreas.nikolai.presthus@difi.no Virksomhetsstyring (VIS), HR (VHR)
Sutorius Steffen +4793068459 steffen.sutorius@difi.no STAB
Holmslet Ann-Helen +4795465041 ann-helen.holmslet@difi.no STAB
Nyquist Harald +4793424999 harald.nyquist@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Aanestad Onar +4792426631 onar.aanestad@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Aarset Henning +4793027726 henning.aarset@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Lindblad Ståle +4790590508 stale.lindblad@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Evensen Marcus Alexander +4792220396 marcusalexander.evensen@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Stafsnes Sol Daler +4797165858 soldaler.stafsnes@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Torbjørnsdal Caterina +4791818774 caterina.torbjornsdal@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Bakkeberg Anne +4748084957 anne.bakkeberg@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Sørby Jorunn +4791333418 jorunn.sorby@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Meskestad Linda +4799798028 linda.meskestad@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Tallerås Sara +4790586991 sara.talleras@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Brekke Thilda Hognæs +4798181684 thilda.hognas.brekke@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Søfting-ORourke Patrick +4747700330 patrick.softing-orourke@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Vikse Kenneth +4700000000 kenneth.vikse@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Johnsen Vibeke +4791749046 vibeke.johnsen@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Bersås Liv Marit +4748084956 liv.marit.bersaas@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Kvistad Are +4747807910 are.kvistad@difi.no Kommunikasjon (KOM)
Brudvik Torhild +4748288309 torhild.brudvik@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Rygg Malin +4797197317 malin.rygg@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Fossøy Geir Sindre +4790022308 geirsindre.fossoy@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Swartling Martin Skifte +47476 84137 martinskifte.swartling@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Rømen Dagfinn +4795154361 dagfinn.romen@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Tjøstolvsen Espen Rørvik +4792800530 espenrorvik.tjostolvsen@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Selch Camilla +4790809712 camilla.selch@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Sterri Brynhild Runa +4791753950 brynhild.runa.sterri@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Kjosås Siv Bianca +4740211616 sivbianca.kjosas@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Sverdrup Vibeke Johnsen +4790042132 vibekejohnsen.sverdrup@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Porat Cathrine 98498406 cathrine.vonporat@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Sneve Thea Handal +4745218871 theahandal.sneve@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Øvrebø Malin +4748054366 malin.ovrebo@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Goksøyr Margrethe Berg +4747337605 margretheberg.goksoyr@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Porat Cathrine von +4798498406 cathrine.vonporat@difi.no Tilsynet/Universell utforming (TUU)
Bjørkum Ingrid +4795705231 ingrid.bjorkum@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Tiusanen Bertil +4798269986 bertil.tiusanen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Jakobsen Mona Hovland +4791877642 mona.hovlandjakobsen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Svendsen Katrine Aam +4799628715 katrine.svendsen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Nokken Lars +4741908733 lars.nokken@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Kristine Fjørtoft Elin Kristine +4795995821 elin.kristine.fjortoft@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Styri Håkon +4794829607 hakon.styri@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Monsen Fredrik Danker +4745206488 fredrikdanker.monsen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Gundersen Svanhild +4795840725 svanhild.gundersen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Botheim Peter +4741761846 peter.botheim@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Kristensen Svein +4791384066 svein.kristensen@difi.no Digital transformasjon (TDT)
Orderud Grete +4795740875 grete.orderud@difi.no Digital transformasjon (TDT)
Lugnfors Barbro +4741201539 barbro.lugnfors@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Rossow Liv Oftedal +4793815890 livoftedal.rossow@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Nilsson Hans +4790271793 hans.nilsson@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Høgheim Cecilie Njøs +4795265172 cecilie.njos.hogheim@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Willumsen Anniken +4790219528 anniken.willumsen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Holden Jon Berge +4740045568 jonberge.holden@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Strålberg Ellen +4797679768 ellen.stralberg@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Nørve Jens +4790849332 jens.norve@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Strøm Maria +4748084973 maria.strom@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Stranger-Thorsen Ingrid +4790068687 ingrid.stranger-thorsen@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Longva Remi +4790361393 remi.longva@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Hoel Sissel Kristin +4795031841 sisselkristin.hoel@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Gåsvær Jørn Egil +4747238189 jorn.egil.gaasver@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Eriksson Jorunn Marie Havness +4792445907 jorunnmariehavness.eriksson@difi.no Digital transformasjon (TDT), Virkemidler (TVM)
Elvestad Ragnhild Nicoline +4790919640 ragnhild.nicoline.elvestad@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Korslien Kjetil +4797974579 kjetil.korslien@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Shah Zoya +4792689791 zoya.shah@difi.no Digital transformasjon (TDT), Informasjonssikkerhet (TIN)
Yttri Birgitte +4795200892 birgitte.yttri@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Oksavik Elin +4790224846 elin.oksavik@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Nygaard Jenny +4795165677 jenny.nygaard@difi.no Digital transformasjon (TDT), Innovasjon og brukerretting (TIB)
Østby Gry Johanne +4790981275 gryjohanne.ostby@difi.no Digital transformasjon (TDT)
Hagen Marit +4799035928 marit.hagen@difi.no Digital strategi og samordning (SDS)
Jøsendal Pia Virmalainen +4799790167 pia.josendal@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Alvik Tor +4741586754 tor.alvik@difi.no Digital strategi og samordning (SDS)
Brevik Ragnar +4799717679 ragnar.brevik@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Thuestad Arvid Bro +4797070893 arvidbro.thuestad@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Broomfield Heather +4791788261 heather.broomfield@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Yang Jim Jianhua +4797956521 jim.yang@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Åsnes Øystein +4799158285 oystein.asnes@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Mellingen Marit Lofnes +4747252209 marit.lofnes.mellingen@difi.no Digital strategi og samordning (SDS)
Gjelsten Sarah Jane Hails +4790660944 sarah.jane.hails.gjelsten@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Eggum Elianne +4794812983 elianne.eggum@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Gjelsten Sarah Jane Hails 90660944 Sarah.Jane.Hails.Gjelsten@difi.no Digital strategi og samordning (SDS)
Lærdahl Anthony +4792261917 anthony.laerdahl@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Karlsen Rune +4793253555 rune.karlsen@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Eide Cathrine Silju +4791308698 cathrinesilju.eide@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Myhre Lars Erik +4799441111 larserik.myhre@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Bringedal Tone +4741459374 tone.bringedal@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Bang Helge +4791136792 helge.bang@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Grøtnes Endre +4793417867 endre.grotnes@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Tafjord Hege Johanne +4740220436 hege.johanne.tafjord@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Sørgård Jan +4748084979 jan.sorgard@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Samordning og internasjonalt arbeid (SSI)
Hvidsten Anne Karete +4797614432 anne.karete.hvidsten@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Bjørgaas Knut +4791333562 knut.bjorgaas@difi.no Digital strategi og samordning (SDS)
Aydemir Asli +4798062479 asli.aydemir@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Hagen Erik +4790631013 erik.hagen@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Haare Trond Os +4795869819 trond.haare@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Braarvig Gorm +4747656286 gorm.braarvig@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Mehus Nils +4795998876 nils.mehus@difi.no Digital strategi og samordning (SDS), Arkitektur og informasjonsforvaltning (SAI)
Moen Ole Jomar +4790914765 ole.jomar.moen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Moen Knut +4795496339 knut.moen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Fardal Frank +4799249259 frank.fardal@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Harjo Tommy +4795234563 tommy.harjo@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Strandjord May Gun Staum +4746899425 may.gun.strandjord@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Singdahlsen Roy +4795088796 roy.singdahlsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Håland Kristine +4795436682 kristine.haland@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Fridtun Inge Harald +4700000000 inge.harald.fridtun@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Danielsen Frode +4791156063 frode.danielsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Furuli Karin +4790590540 karin.furuli@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Dale Bodil +4740227124 bodil.dale@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Skarsbø Olav +4790993462 olav.skarsbo@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Odd Jostein +4794172144 jostein.odd@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Hornnes Stig +4790541534 stig.hornnes@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Strypet Marianne +4797522720 marianne.strypet@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Breidvik Anne Lise +4790845855 anne.lise.breidvik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Ramung Sindre B. +4797682499 sindre.ramung@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Skjerven Tommy +4795225097 tommy.skjerven@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
England Norunn +4748190722 norunn.england@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Paulsen Andrea Tveit +4797981548 andrea.tveitpaulsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Lerum Daniel Tennefoss +4790226463 daniel.lerum@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Lidal Tommy +4795875209 tommy.lidal@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Kjørlaug Rune +4795116354 rune.kjorlaug@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Schawlann Marta Kari +4748274599 marta.kari.schawlann@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Bakken Ottar Sverre +4793234942 ottar.sverre.bakken@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Kørra Espen +4792808669 espen.korra@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Bremer Aamund +4797030838 aamund.bremer@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Aaberge Ingar +4791860174 ingar.aaberge@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Kristiansen Wenche Aas +4794972921 wencheaas.kristiansen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Bjørk Rita +4797680267 rita.bjork@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Reppesgård Thomas +4797542947 thomas.reppesgard@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Førre Sture Domaas +4741506686 sturedomaas.forre@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Langen Ellen Marie Kurås +4795214069 ellenmariekuras.langen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Thoresen Kenneth +4790369195 kenneth.thoresen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Elde Jorunn Olaug +4790212098 jorunnolaug.elde@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Ulvesæter Torhild +4747900073 torhild.ulvesaeter@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Henjum Ivar +4798204877 ivar.henjum@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Husabø Marianne +4757655027 marianne.husabo@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Melås Mari Nord marinord.melas@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Hoem Eirik +4740203402 eirik.hoem@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Bergheim Livar livar.bergheim@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Askvik Hege Feet +4791185534 hegefeet.askvik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Kristiansen Håvard +4795906683 havard.kristiansen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Atterås Vivian +4797524919 vivian.atteras@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Strøm Kine Dale +4793490134 kinedale.strom@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Venes Eldar +4791328347 eldar.venes@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Bjørk Arild +4795206049 arild.bjork@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Myklebust Ole Henrik +4741696948 olehenrik.myklebust@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Hagelin Hans Gunnar +4797193135 hansgunnar.hagelin@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Loftesnes Odd Erik +4795191754 odd.erik.loftesnes@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Stadheim Marlen +4741564976 marlen.stadheim@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Rørvik Ragnhild Helen +4797528106 ragnhild.helen.rorvik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Navarsete Margunn +4797577192 margunn.navarsete@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Husabø Erlend +4798036644 erlend.husabo@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Risøy Inger-Lise Hov +4790750946 inger.lise.hov@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Stølen Stine Nyheim stinenyheim.stolen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Binningsbø Jørgen +4740473811 jorgen.binningsbo@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Øye Stian +4748147061 stian.oye@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Melheim Kjetil +4799440518 kjetil.melheim@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Heggenes Siri Ringheim +4741530981 siriringheim.heggenes@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Kjærvik Knut +4790787394 knut.kjaervik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Øyri Randi +4741518358 randi.oyri@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Myren Helga Maj helgamaj.myren@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Balevik Andreas +4795127723 andreas.balevik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Olsen Nina Munthe +4741217046 ninamunthe.olsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Gjerde Halvard +4741433534 halvard.gjerde@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Sviggum Aud Inger +4740606222 audinger.sviggum@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Hunderi Johannes +4797586003 johannes.hunderi@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Loftesnes Ole Petter +4748256128 olepetter.loftesnes@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Strøm Petter Andreas +4748159982 petterandreas.strom@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Michelsen Martin Normann +4790405078 martinnormann.michelsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Tørresen Håvard +4745297027 havard.torresen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Strypet Torgeir +4797149903 torgeir.strypet@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF)
England Håvard Midtbø +4747820606 havardmidtbo.england@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Ones Tor Erik +4795736091 torerik.ones@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Raghawan Linesh +4798093192 linesh.raghawan@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Flaten Jørn-Are +4746811470 jorn-are.flaten@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Andersen Birte birte.andersen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Østvold Even +4748021455 even.ostvold@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Foss Morten +4741447357 morten.foss@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Reinholdt Steen +4791616170 steen.reinholdt@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Stedje Erik +4795222680 erik.stedje@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Gudbrandsen Espen +4799151960 espen.gudbrandsen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Midttun Ragnar +4795029329 ragnar.midttun@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Høyum Øystein +4741567869 oystein.hoyum@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Dingsøyr Sture +4797581405 sture.dingsoyr@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Strand Bjørn-Erik +4799273113 bjorn-erik.strand@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Bjørdalsbakke Hallvard +4741749924 hallvard.bjordalsbakke@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Berg Michal Åsebø +4748107930 michal.asebo.berg@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Henjum Bård +4790214619 bard.henjum@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Presterud John Eivind +4740451309 john.eivind.presterud@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Lunde Birte +4795780181 birte.lunde@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Servicesenteret (FSS)
Fylling Daniel +4797963286 daniel.fylling@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Guttesen Claus +4793091648 claus.guttesen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Johansen Linda +4799353055 linda.johansen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Jøndahl Mari Forberg +4793447770 mariforberg.jondahl@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Stenehjem Jørn +4791146279 jorn.stenehjem@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Navrotskiy Arkadii +4795014671 arkadii.navrotskiy@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Drift og sikkerhet (FDS)
Molland Johannes +4791739230 johannes.molland@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Sortevik Thor Kristian +4792248082 thorkristian.sortevik@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Thune Øyvind +4790664112 oyvind.thune@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Systemutvikling (FSU)
Hansen Morten Andre +4791159719 morten.andre.hansen@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Os Stein Magne +4790089566 steinmagne.os@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Strategi og tjenesteutvikling (FST)
Mucha Justyna +4745069220 justyna.mucha@difi.no Digitale fellesløsninger (FDF), Marked og tjenesteoppfølgning (FMT)
Berg Kjersti +4798290242 kjersti.berg@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Delviken Hans Olaf +4790968628 hans.olaf.delviken@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Bergheim Erlend Klakegg +4795246298 erlend.klakegg.bergheim@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Berg Anna-Lis +4795774947 anna-lis.berg@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Bottheim Barbro +4790588357 barbro.bottheim@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Englund Johan +4793824553 johan.englund@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Mannsåker Mette Louise +4793668106 mettelouise.mannsaker@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Jacobsen Anne Cathrine +4747337353 annecathrine.jacobsen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Hoti Adrian +4790411497 adrian.hoti@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Behrens David +4741546531 david.behrens@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Østgård Kjetil +4793227659 kjetil.ostgard@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Blytt Cecilie +4798208833 cecilie.blytt@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Schei Odd Olaf +4791122747 oddolaf.schei@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Lindberg Kristine +4747372757 kristine.lindberg@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS)
Fossen Sinnathamby Sarah Fossen +4741231471 sarah.fossensinnathamby@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Nerby Tonje +4746898165 tonje.nerby@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Stokke Victoria +4741277303 victoria.stokke@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Nordstrand Birgit Enger +4791007012 birgitenger.nordstrand@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Karstensen Jonas +4793441796 jonas.karstensen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Kjølset Hilde hilde.kjolset@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Pettersen Maren Grevstad +4741561433 marengrevstad.pettersen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Torgersen Henriette +4798249159 henriette.torgersen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Brekkvassmo Tor-Åge +4792866696 tor-age.brekkvassmo@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Kahrik Kristin +4798868987 kristin.kahrik@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Vestre Mari +4799402262 mari.vestre@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Mærøe Jan André +4793045859 jan.andre.maroe@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Pedersen Klaus Vilstrup +4797081554 klausvilstrup.pedersen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Kolderup Ingrid Bjerke +4740880120 ingrid.bjerke.kolderup@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Engesæth Vibeke +4792666513 vibeke.engesaeth@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Laake Trygve Olavson +4791839305 trygveolavson.laake@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Amundsen Trond Gunnar +4790119145 trondgunnar.amundsen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Standley Martin +4791383954 martin.standley@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Holter-Sørensen Marit +4792098197 marit.holter-sorensen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Vinje Petter +4795118243 petter.vinje@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Engen Jostein +4790605424 jostein.engen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Hagelien Bente +4798078143 bente.hagelien@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Sundholm Elisabeth +4792068711 elisabeth.sundholm@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Hoddevik André +4791397587 andre.hoddevik@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Strømsnes Dag +4797507078 dag.stromsnes@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS)
Kihl Christine +4799038885 christine.kihl@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Andersen Mona Stormo +4794873960 mona.stormo.andersen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Killie Paul Are Angell +4793005769 paulareangell.killie@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Aass Asle +4792289396 asle.aass@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Ramsnes Ellen Kristoffersen +4745253926 ellenkristoffersen.ramsnes@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Hareide Magne +4790745113 magne.hareide@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Thomassen Gunnar Wessel +4795260225 gunnarwessel.thomassen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Larsen Yngvar Loen +4795041740 yngvarloen.larsen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Iversen Jørgen Oddvar +4795931801 jorgen.oddvar.iversen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Lund Cathrine +4793262920 cathrine.lund@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Hoggen Helene +4741504078 helene.hoggen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Sandnes Elisabeth +4740874128 elisabeth.sandnes@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Ählström Jenny +4790580673 jenny.ahlstrom@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Partner og leverandører (APL)
Mirza Suleman +4747615532 suleman.mirza@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Reknes Håvard +4746928494 havard.reknes@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Srisgantharajah Jalini +4795419672 jalini.srisgantharajah@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Frantzen Anna +4797568271 anna.frantzen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Patrick Ken +4795266627 ken.patrick@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Gjerstad Siv Helén Egelund +4746667664 siv.helen.egelund.gjerstad@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Grønli Margit Bersvendsen +4793041424 margitbersvendsen.gronli@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Statlige Innkjøp (ASI)
Lindberg Charlotte +4790860228 charlotte.lindberg@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Sæther Wenche Ludviksen +4795803158 wencheludviksen.saether@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Mortensen Fredrik Rolf Young +4790856704 fredrikrolfyoung.mortensen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Sellier Dominique Edmond Henri +4794054520 d.sellier@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Prosess (APR)
Sandman Anna +4797422285 anna.sandman@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Strandhagen Hege +4791244858 hege.strandhagen@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Aabol Jens +4790747940 jens.aabol@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Hvardal Anna Katrine Asprem +4745461182 annakatrineasprem.hvardal@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Styring og kompetanse (ASK)
Wold Camilla +4746400534 camilla.wold@difi.no Offentlige anskaffelser (ANS), Teknologi og støtte (ATS)
Hildrum Astri Margrete +4792080019 astri.hildrum@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Sekkesæter Helle +4790532516 helle.sekkesaeter@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Kråkenes Trond trond.krakenes@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Bakli Oddbjørg +4748084971 oddbjorg.bakli@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Nybøen Harald +4795994139 harald.nyboen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Hustad Simen +4741280350 simen.hustad@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Solumsmoen Dag +4790157875 dag.solumsmoen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Nebben Eivor +4799420443 eivor.nebben@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Eriksen Svein +4790849903 svein.eriksen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Botheim Ingunn +4748084975 ingunn.botheim@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Hansen Lisbeth Udland +4741507632 lisbeth.udland.hansen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Lassen Vivi +4790543475 vivi.lassen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Nonseid John +4748084961 john.nonseid@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Sundby Inger Johanne +4741459372 inger.johanne.sundby@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Vollset Hildegunn +4795103312 hildegunn.vollset@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Bråtveit Kleng +4748027171 kleng.bratveit@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Weum Janicke +4797620741 janicke.weum@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Foss Anniken Grønli +4799314043 annikengronli.foss@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Høyer-Humberset Erik +4747504388 erik.hoyer-humberset@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Hyllseth Elisabeth Taraldsen +4790791221 elisabeth.taraldsen.hyllseth@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Andersen Lars-Hugo +4791164490 lars-hugo.andersen@difi.no Utredning og analyse (UOA)
Jørgensen Marianne +4797191206 marianne.jorgensen@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Vahabzadeh Kari Ingunn Barlaup +4790679923 kariingunnbarlaup.vahabzadeh@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Skåre Tone +4790014707 tone.skare@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Vatvedt Ole Martin +4799470876 olemartin.vatvedt@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Sørtømme Marianne +4795726831 marianne.sortomme@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Sundlo Harald Ringset +4790526011 harald.sundlo@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Lundtveit Kristin +4799039775 kristin.lundtveit@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Hanevold Anne Kristine +4747386513 annekristine.hanevold@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Volen Christina +4741624180 christina.volen@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Skauge Valgjerd Bakka +4798876540 valgjerdbakka.skauge@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Mørk Ingrid +4795796505 ingrid.mork@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Magnussen Heidi Hauk +4795116753 heidihauk.magnussen@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Jacobsen Hanne +4793093855 hanne.jacobsen@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Ljoså Cathrine Haugene +4793451218 cathrinehaugene.ljosa@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Kvaale Kim Herdis +4790989966 kimherdis.kvaale@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Vik Siw Anita +4741237350 siw.anita.vik@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Kastnes Tone +4792454410 tone.kastnes@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Grønlie Ragnhild Aamodt +4799713860 ragnhildaamodt.gronlie@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Åsdahl Gunn Ramona +4792655962 gunnramona.asdahl@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Hall Kirsten Eidsaa +4747758806 kirsteneidsaa.hall@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Reiersen Marit Skaar +4748066735 maritskaar.reiersen@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Skaar Sanja Kostovska +4748084962 sanja.skaar@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)
Kristiansen Rune +4700000000 rune.kristiansen@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Røkke Mari +4799386968 mari.rokke@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Simenstad Marte Dyve +4790641248 marte.dyve.simenstad@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Trøeng Camilla Hansen +4790820287 camillahansen.troeng@difi.no Ledelse (LED), Arbeidsgiverstøtte (LAG)
Egerdal Åshild +4745416685 ashild.egerdal@difi.no Ledelse (LED)
Vik Joar Sæterdal +4799220888 joar.saterdal.vik@difi.no Ledelse (LED), Ledelses- og kompetanseutvikling (LLK)