Nyhetsarkiv

Overordnede IT-arkitekturprinsipper

Felles IT-løsninger for offentlige virksomheter skal sees i sammenheng i en mest mulig helhetlig arkitektur. Her beskriver vi de felles overordnede arkitekturprinsippene.

Referanser

Tabellen under viser til regelverk, rundskriv, dokumenter mv. som kan være til støtte for virksomheten når den skal konkretisere og innarbeide de overordnede arkitekturprinsippene i sin egen arkitektur.

Læringsduk

Nye hjelpemidler for å trene på dilemmaer

Difi lanserte rett før jul dilemmatrening innen informasjonssikkerhet. Nå har vi publisert nye hjelpemidler for deg som skal være fasilitator. Alt materiale finner du i vår ressursoversikt.

Har verksemda di tidstjuvar vi kan sjå nærare på?

- Vi er interessert i kontakt med verksemder og departement som har ein tidstjuv vi kan sjå nærare på. Kanskje vi kan utvikle eit eksempel på korleis vi kan løyse problemet, seier Rune Kjørlaug ansvarleg for DifiCamp.

Automatiserte løsninger forenkler arbeidet

Rapportering i universitets- og høyskole sektoren tar mye unødvendig tid. Arne Lunde i Kunnskapsdepartementet, forteller hva som gjøres for å effektivisere arbeidet.

Leverandørworkshop URI-standarder

Ønsker du som leverandør eller offentlig virksomhet å påvirke hvordan man skal utforme URI-er i offentlig sektor? Bli med på workshop og si din mening!

Sider