Nyhetsarkiv

Ny medarbeider i seksjonen

Difis seksjon for informasjonssikkerhet har gleden av å ønske Zoya Shah Mughal velkommen som ny medarbeider. Dette styrker Difis kompetansemiljøet for informasjonssikkerhet og gjør at vi kan gi bedre tjenester til offentlig sektor.

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport

Siden 1. januar 2016 har Digitaliseringsrådet behandlet 40 prosjekter fra 15 departementsområder, og det er de som utgjør grunnlaget for årets erfaringrapport.

Vedtak om bot til Askøy kommune er opphevet

Askøy kommune klaget på bruk av reaksjoner i oppfølgingen av feil etter tilsyn, og fikk medhold. Difis vedtak ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tilsynet er nå avsluttet.

Velg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Slik kommer du i gang.

EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Forslag til endringer i lov og forskrift blir sendt på høring i løpet av høsten, og det blir høringsmøte i november.

Veien videre

Frokostseminar 25.oktober: Informasjonssikkerhet i styringsdialogen

I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober skal vi i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangere frokostseminar om departementenes styringsdialog og oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter.

Sider