Nyhetsarkiv

Veien videre

Frokostseminar 25.oktober: Informasjonssikkerhet i styringsdialogen

I forbindelse med den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober skal vi i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangere frokostseminar om departementenes styringsdialog og oppfølging av arbeidet med informasjonssikkerhet i underliggende virksomheter.

Lederne i Nordialog og Difi tar hverandre i hånda

Staten sparer stort på felles innkjøp

En ny innkjøpsavtale gjør at Staten vil kunne spare inntil 30 millioner i året på innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett. Den samlede besparelsen på felles innkjøp er med det oppe i omtrent 230 millioner i året.

Veilederen i kompetanse- og kulturutvikling er oppdatert

Vi har oppdatert veilederen "Kompetanse- og kulturutvikling innen informasjonssikkerhet". I den nye versjonen er det blant annet lagt til en mal for utvelgelse av opplæringstiltak, og gjort flere andre endringer.

SAS Norge AS ilagt tvangsmulkt

Tilsynet i Difi gir SAS Norge AS tvangsmulkt for ikkje å ha utbetra nettsidene sine etter ein kontroll i fjor haust. Feila er knytt til billettbestilling. Framdrifta i arbeidet med retting har vore for dårleg.

Sider