Anskaffelseskonferansen 2018

Lykkes du med å omstille gjennom anskaffelser? Kom på årets anskaffelseskonferanse 7. november og hør nyhetene på anskaffelsesområdet, enten gjennom foredrag i plenum, i kontakt med gamle og nye nettverk eller i parallellsesjonene.

Anskaffelseskonferansen 7. november med Torbjørn Røe Isaksen og Ola Elvestuen. Årets tema er: Anskaffelser får omstilling til å skje.
 
 

Forvaltningen kan hente store gevinster gjennom anskaffelser når vi skal effektivisere, samordne og brukerorientere. Viktige satsninger for å lykkes er kompetanseutvikling, bedre organisering og økt lederforankring i offentlige anskaffelser.

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private.

 

Du kan nå nominere til kandidat til Anskaffelsesprisen

Motta invitasjon til konferansen

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo