Anskaffelseskonferansen 2019 "Sammen om smartere innkjøp"

I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål. Hvilke konsekvenser får meldingen for innkjøpere og leverandører?  

Anskaffelseskonferansen 28. oktober 2019 på Meet Ullevål med Silvija Seres, Torbjørn Røe Isaksen, Anita Krohn Traaseth og Paul Chaffey
 
 
 
 

Hvordan utvikler vi offentlige anskaffelser som et viktig virkemiddel for å løse samfunnsøkonomiske utfordringer? Hvordan løser vi behovet for økt styring, profesjonalisering og effektivisering?

Det vil være mange spennende temaer for alle deler av anskaffelsesprosessen. Vi legger til rette for at du kan møte virksomheter du kan lære og dele erfaringer med, kanskje møte nye samarbeidspartnere og ikke minst møte sentrale aktører som påvirker utviklingen av vårt fagfelt. Kanskje vinner dere årets gjeveste pris, nemlig Anskaffelsesprisen?  

Personer som mottar pris
 
 

Vi ønsker å bryte ned siloer, introduserer nye stemmer og oppmuntre til et nettverk som deler og lærer av hverandre. Bli med og bli inspirert!

Vi gleder oss til å treffe deg.

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private.

 

Blogginnlegg

Paul Killie

Anskaffelser og teknologi    

Vi elsker å se på teknologi som en mulighet til å gjøre tingene våre enklere og bedre. Tradisjonelt har teknologi fokusert på å forenkle og forbedre eksiterende prosesser og rutiner. For anskaffelser kommer teknologien til å forenkle og forbedre prosessen. Men den vil i enda større grad forandre hvilke varer og tjenester vi kjøper og hvordan vi får tilgang til disse.

Opp av skuffen

Forberedelser og oppfølging av anskaffelser gir størst effekt på gevinstrealisering. Likevel legger offentlige virksomheter mest vekt på konkurransegjennomføringen. Kontrakten blir alt for ofte liggende i skuffen.

Kontakt