Anskaffelseskonferansen

Nytt regelverk var hovedtema på årets anskaffelseskonferanse 3. november. Vi fikk også høre om ny tilbudsprosedyre, økt adgang til forhandlinger, mer vekt på samfunnsansvar og ikke minst digitalisering! Økningen av den nasjonale terskelverdien var også et av hovedtemaene.

Opptak

Bilder

Konferansen i sosiale medier 

#anskaffelseskonf

Twitter

Facebook

Program

Vinnerne av anskaffelsesprisen

Statens innkjøpsforum

I år arrangerer vi for første gang statens innkjøpsforum 4. november, dagen etter Anskaffelseskonferansen. Statens innkjøpsforum er et frivillig forum for statlige innkjøpere. Formålet med forumet er å skape et miljø for kompetansedeling og engasjement rundt offentlige anskaffelser, samt oppmuntre til deltagelse i ulike fora for brukermedvirkning (innkjøpsråd og innkjøpsgrupper). 

Opptak fra statens innkjøpsforum

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private.

 

Anskaffelser.no
Fagside om offentlige anskaffelser

 

Blogginnlegg

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Johan Englund

Se opp for den offentlige spaghettiwestern!

Husker dere den Den gode, den onde og den grusomme? Filmen om den onde banditten Tuco, den grusomme dusørjegeren Angel Eyes og den fåmælte men gode Blondie. Det er nærliggende å trekke en parallell til profesjonskampen mellom innkjøp, fag og ledelse i offentlige anskaffelser.

Kontakt