Anskaffelseskonferansen 2019 "Sammen om smartere innkjøp"

I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål. Hvilke konsekvenser får meldingen for innkjøpere og leverandører?  

  • Dato: 28. oktober 2019
  • Sted: Meet Ullevål, Oslo 
 
 

Hvordan utvikler vi offentlige anskaffelser som et viktig virkemiddel for å løse samfunnsøkonomiske utfordringer? Hvordan løser vi behovet for økt styring, profesjonalisering og effektivisering?

Det vil være mange spennende temaer for alle deler av anskaffelsesprosessen. Vi legger til rette for at du kan møte virksomheter du kan lære og dele erfaringer med, kanskje møte nye samarbeidspartnere og ikke minst møte sentrale aktører som påvirker utviklingen av vårt fagfelt. Kanskje vinner dere årets gjeveste pris, nemlig Anskaffelsesprisen?  

Personer som mottar pris
 
 

Vi ønsker å bryte ned siloer, introduserer nye stemmer og oppmuntre til et nettverk som deler og lærer av hverandre. Bli med og bli inspirert!

Vi gleder oss til å treffe deg.

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private.

 

Blogginnlegg

Marit Holter-Sørensen

Samhandling mellom offentlig og privat sektor – nøkkelen til omstilling og innovasjon

Behov for omstilling i både næringsliv og offentlig sektor kaller på innovasjon og utvikling av nye løsninger. Innovasjon har dårlige vilkår innenfor lukkede rom med folk som tenker likt og har lik bakgrunn. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling som offentlig sektor trenger å ta del i. Det kan ikke skje gjennom lange innkjøpsprosesser, detaljerte krav til leveransene og en armlengdes avstand mellom innkjøper og leverandør.

Kontakt