Anskaffelsesprisen

Er din virksomhet årets vinner av anskaffelsesprisen? Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen den 23. november. Nominer din kandidat innen 25. oktober!

Hvorfor deler vi ut prisene?

Gjennom å dele ut anskaffelsesprisen ønsker vi å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Vi søker virksomheter som har iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges. Virksomheten har ikke nødvendigvis kommet lengst på fagområdet, men viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning.

Anskaffelseprisen deles ut i to kategorier

1. Bærekraftige anskaffelser

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har lykkes med bærekraftige anskaffelser. Virksomheten har forsikret seg om at leverandører opptrer etisk, at varer og tjenester ivaretar hensyn til sosiale, økonomiske og klima- og miljømessige forhold.  

Nominer din kandidat her
Anskaffelsesprisen 2017 for bærekraftige anskaffelser

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • har gjennomført anskaffelser hvor bærekraftighet er tatt hensyn til gjennom hele anskaffelsesprosessen. 
 • har sikret nødvendige endringer for å nå målene for bærekraftig innkjøp. Det kan være endringer i kompetanseoppbygging, endringer i roller, ansvar og rutiner.
 • har åpnet opp for å tenke nytt og innovativt og på den måten bidratt til utvikling i leverandørmarkedet. 

Juryen består av

 • Per Harbø, Leverandørutviklingsprogrammet
 • Camilla Gramstad, Virke
 • Heidi Furustøl, Initiativ for etisk handel 
 • Marit Holter-Sørensen, Difi  
 • Mona Stormo Andersen (Juryleder)

2. Digitalisering og god styring

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har arbeidet med å digitalisere og oppnådd god styring av anskaffelser.  

Nominer din kandidat
Anskaffelsesprisen 2017 og digitalisering og god styring

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • styrer innkjøpsfunksjonen gjennom digitalisering og gode rutiner.  
 • har tatt i bruk digitale verktøy som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), verktøy for bestilling og eller fakturering.
 • styrer innkjøp på konkrete mål og kan dokumentere gevinstrealisering, som for eksempel reduserte kostnader, økt kvalitet i tjenester eller produkter og redusert tidsbruk. 

Juryen består av

 • Lin Helliesen, KS Innkjøpsforum
 • Gøril Aune, DFØ
 • Arnhild Gjønnes, NHO
 • Anna Katrine Hvardal, Difi
 • André Hoddevik, Difi
 • Mona Stormo Andersen (Juryleder)

Hvem kan nomineres?

Alle offentlige virksomheter som kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, helseforetak kan nomineres til prisen.

Fra fire til to kategorier

I år har vi redusert antall kategorier fra fire til to. Innovasjon inngår i prisen for bærekraftige anskaffelser samtidig som vi får et bredere perspektiv på samfunnsansvaret i offentlige anskaffelser. Kategoriene for styring og digitaliserng er slått sammen til en pris fordi digitaliering inngår som et viktig virkemiddel for å oppnå bedre styring.

Sist endret: 
10. jul 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*