Anskaffelsesprisen

Difi har fått inn mange og svært gode kandidater til Anskaffelsesprisen for 2016 og de nominerte er nå klare. Prisene vil bli delt ut på festmiddagen på anskaffelseskonferansen 3.november.

Dette er de nominerte

Juryene vil berømme arbeidet som gjøres hos alle kandidatene, og nominerer følgende kandidater i de ulike kategoriene:

Anskaffelsesprisen for digitalisering

 • Skatteetaten
 • Bergen kommune
 • Bodø kommune/ Samordnet innkjøp i Salten

Anskaffelsesprisen for innovasjon

 • Omsorgsbygg
 • Bærum kommune
 • Statsbygg

Anskaffelsesprisen for god styring

 • Universitetet i Oslo
 • Statsbygg
 • NAV

Anskaffelsesprisen for etisk ansvar

 • Oslo kommune
 • Universitetet i Stavanger
 • Statsbygg

 

Mer om de fire kategoriene

Anskaffelsesprisen for digitalisering

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har arbeidet med digitalisering av anskaffelsesprosessen. 

Juryen legger vekt på at virksomheten

 • har konkretisert forventet gevinst ved digitalisering av anskaffelsesprosessen
 • innføring av digitale verktøy er godt lederforankret ved at for eksempel sentrale ledere har besluttet innføringen, sitter i styringsgruppen og følger arbeidet tett
 • tilstrekkelig med ressurser er satt av (evt. planlagt for) til arbeidet med digitalisering av anskaffelsesprosessen
 • digitale verktøy er tatt i bruk, som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), verktøy for bestilling og eller fakturering. Virksomheten gjenbruker digitalt innhold på tvers av løsningene internt i virksomheten og i samhandling med leverandørmarkedet
 • gevinster er oppnådd som for eksempel tidsbesparelser, økt tjenesteproduksjon, fått mer ressurser til verdiskapende arbeid og kan dokumentere dette

Juryen består av

KSI – Innkjøpsleder Jorunn Birkeland i Gjesdal kommune
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) - Seksjonssjef Tom Bjørshol
NIMA - Styremedlem Svein Egil Hoberg
Difi – Seniorrådgiver Jostein Engen

Anskaffelsesprisen for god styring

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som har bidratt til god styring av innkjøpsfunksjonen i en virksomhet.

Juryen legger vekt på at virksomheten

 • styrer innkjøp etter konkrete mål og kan dokumentere utvikling på området, som for eksempel prisbesparelser, økt avtaledekning og lojalitet,  og eller økt kvalitet i tjenester eller produkter.
 • anskaffelsesstrategien er lederforankret, og har bidratt til nødvendige endringer for å  nå målene for innkjøp. Det kan være endringer i kompetanseoppbygging, endringer i roller, ansvar og rutiner.
 • ledere styrer virksomhetens omdømme ved å vise at de tar samfunnsansvar ved å forvalte offentlige midler på en god måte. Ledere markedsfører for eksempel kostnadseffektive innkjøp, motvirke korrupsjon, sosial dumping, kjøpe miljøvennlig og bidrar til et levedyktig leverandørmarked.
 • benytter informasjon til styring og læring på innkjøpsområdet.

Juryen

Nærings- og fiskeridepartementet – avdelingsdirektør Monica Auberg
NHO – advokat Arnhild Dordi Gjønnes
KS Innkjøpsforum (KSI) – leder Lin Helliesen
Difi – seksjonsleder Anna Katrine Asprem Hvardahl

Anskaffelsesprisen for innovasjon

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som har bidratt til å stimulere innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.

Juryen legger vekt på at virksomheten

 • har gjennomført en anskaffelse med god behovsavklaring
 • har gjennomført dialog med markedet og derved fremmet nye ideer og løsninger
 • har gjennomført en innovativ anskaffelse med en god organisering med god rollefordeling og godt samarbeid mellom innkjøp og fagavdelinger
 • har gjennomført en innovativ anskaffelse som har gitt en dokumentert gevinst i organisasjonen eller samfunnet
 • har gjennomført en innovativ anskaffelse som har bidratt til dokumenterte læringseffekter i organisasjonen
 • har deltatt aktivt og løftet innovasjon som tema i samfunnsdebatten

Juryen

Innovasjon Norge - Marianne von Krogh, spesialrådgiver
NHO Nasjonalt Program for leverandørutvikling – Per Harbø, programdirektør
Ålesund kommune - Jonny Rune Indrevåg, innkjøpssjef
Difi –Johan Englund, seniorrådgiver

Etisk ansvar - "Ikke for enhver pris"

Anskaffelsesprisen for etisk ansvar "Ikke for enhver pris" deles ut av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og har til hensikt å fremme etisk ansvar ved innkjøp i offentlig sektor. Etisk ansvar i leverandørkjeden kan være å fremme arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, og forhindre korrupsjon/bestikkelser og sosial dumping i innkjøp.

- Vi er på jakt etter kandidater som har jobbet konkret og målrettet med å stille etiske krav til leverandører og/eller drevet aktivt informasjonsarbeid og kunnskapsformidling. Kandidaten kan være pådriver for videreutvikling, engasjert i debatter og stått frem som talsperson for temaet, sier Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

Juryen legger vekt på at personen eller virksomheten

 • sikrer solid og kontinuerlig forankring av arbeidet
 • jobber konkret og målrettet med å stille etiske krav til leverandører, samt oppfølging av kravene
 • driver informasjonsarbeid
 • er pådriver for videreutvikling
 • engasjerer seg i debatter og stått frem som talsperson på temaet

Juryen

Kommunal landspensjonskasse (KLP) - Heidi Finkas, direktør samfunnsansvar 
Initiativ for etisk handel (IEH) – Magne Paulsrud, seniorrådgiver
Helse Sør-Øst – Grete Solli, spesialrådgiver
Difi – Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver

Hvorfor deler vi ut prisene?

Gjennom å dele ut anskaffelsesprisen ønsker vi å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Vi søker virksomheter som har iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges. Virksomheten har ikke nødvendigvis kommet lengst på fagområdet, men viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning.

Hvem kan nomineres?

Alle offentlige virksomheter som kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, helseforetak kan nomineres til prisen.

 

Sist endret: 
25. okt 2016

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*