Program

09.00 Åpning

Regjeringens målsettinger på anskaffelsesområdet

Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet

Nye Difis strategi - anskaffelser et viktig verktøy

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Leverandørmarkedets forventninger til offentlige innkjøpere

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund, NHO

Utfordringsbildet for offentlige anskaffelser 

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Utdeling av prisen for bærekraftige anskaffelser

Utviklingstrender sett fra Verdensbanken

Vice president and Chief Procurement Officer Enzo de Laurentsis, World Bank

Pause

Anskaffelsesstrategi og nye leveransemodeller i Skatteetaten

Skattedirektør Hans Christian Holte

Bedre tjenester gjennom digitalisering  

Finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune

Dette oppnår vi med bedre styring og digitalisering

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo

Utdeling av prisen for digitalisering og god styring

Fra politiske mål til økt grønn verdiskapning med innkjøpssjefen

Elverum kommune, innkjøp og byggeprosjekt hånd i hånd

Ordfører Erik Hanstad, Elverum kommune
Enhetsleder byggeprosjekter Hans Erik Skari, Elverum kommune
Innkjøpssjef Morgan Johansen, Elverum kommune

Kriminelle bygger Norge

Hva slags samfunn vil vi ha?

Forfatter og tidligere journalist i Aftenposten Einar Haakaas

Lunsj

Kl. 13.15 Parallelle sesjoner del I

Sesjon 1: Bruker vi handlingsrommet? Erfaringer så langt

Møteleder: Bente Hagelien, Difi

De viktigste endringene i de nye reglene, praktiske erfaringer, samt siste nytt fra KOFA og domstolene

Innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune
Advokat Oda Hellenes Ekre, Advokatfirmaet Wiersholm

Sesjon 2: Norges første innovasjonspartnerskap

Møteleder: Johan Englund, Difi

Som første kommune i Norge, og blant de første i Europa, prøver Stavanger den nye prosedyren. Målet er radikalt nye løsninger i helsesektoren. 
Erfaringer så langt. Fungerer innovasjonspartnerskap etter hensikten?  

Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi
Prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune
Seniorrådgiver Jorunn- Birgitte Gjessing-Johnrud, Innovasjon Norge
Tore Andre Sines, prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Sesjon 3: Digitale anskaffelser – hva betyr det for oss og hva er utfordringen?

Møteleder: André Hoddevik, Difi

Utvikling av innkjøpsfunksjonen i Statens vegvesen – effekten av omorganisering og nye digitale verktøy

Seksjonsleder Gunnar Bru, Statens Vegvesen

Bedre anskaffelser i Skatteetaten – innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy

Underdirektør Jostein Engen, Skatteetaten

Hva er det viktigste Lørenskog kommune har gjort for å forbedre sine innkjøp gjennom digitalisering?

Innkjøpssjef Marianne Sætra, Lørenskog kommune

Hvilke utfordringer møtte vi i prosessen med å ta i bruk digitale løsninger, og hva har vært våre viktigste grep for å hente ut gevinstene?

Paneldebatt

Seksjonsleder Gunnar Bru, Statens Vegvesen
Underdirektør Jostein Engen, Skatteetaten
Innkjøpssjef Marianne Sætra, Lørenskog kommune
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Sesjon 4: Statens Innkjøpssenter – status og planer. Leverandørperspektivet

Møteleder: Kjetil Østgård, Difi

Nytt fra Statens innkjøpssenter
Oppsummering av 2017. Planer for 2018.

Avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Statens innkjøpssenter

Leverandør til statlig fellesavtale - både skummelt og spennende!
Leverandør til staten. Om staten som avtalepart.

Administrerende direktør Per Gundersen, Maske AS
Director public Tove Larsen, Staples Norway AS
Fagdirektør Barbro Bottheim, Difi
Seniorrådgiver Margit Bersvendsen Grønli, Difi
 

Pause


Kl. 14.45 Parallelle sesjoner del II

Sesjon 5: Forhandlinger – mine beste tips

Møteleder: Trygve Laake, Difi

Høydepunkter om forhandlinger og forhandlingsteknikk

Tidligere Innkjøpsrådgiver i UKE Trine Iren Samuelsen, DnB  

Det juridiske handlingsrom

Advokat og partner Torstein Arendt, Kluge Advokatfirma

Sesjon 6: Pressede budsjetter krever effektivisering

Møteleder: Birgit Enger Nordstrand, Difi

Hvordan effektivisere og realisere gevinster gjennom offentlige anskaffelser. Metodikk og praksis.

Prosjektleder Kari Janne Pedersen, Østre Toten Kommune: 
Direktør direktør økonomi og virksomhetsstyring Marianne Nordby, Statsbygg
Seniorrådgiver Birgit Enger Nordstrand, Difi

Sesjon 7: Den klimasmarte innkjøper

Møteleder: Odd Olaf Schei, Difi

Vi knuser klimamyter og avdekker barrierer og viser muligheter for grønn næringsutvikling. 
Eksempler og metoder som gjør klimasmarte og kostnadseffektive anskaffelser enkelt.

Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge
Teamleder Svein Erik Svendsen og anskaffelsessjef Oddveig Åsegg, Sarpsborg kommune
Innkjøpssjef Hellik Hoff og kontraktsforvalter Øystein Fjæra, Ruter
Seniorrådgiver Odd Olaf Schei, Difi

Paneldebatt og dialog med salen

Sesjon 8: Statlige fellesavtaler - oppfølging av og bruk

Møteleder: Kjetil Østgård, Difi

Avtaleforvaltning – hva er virksomhetenes ansvar?
God forvaltning av de statlige fellesavtalene forutsetter tydelig identifisering av hva som er den enkelte virksomhets ansvar og hva som er innkjøpssenterets ansvar

Prosjektleder Margit Bersvendsen Grønli, Statens innkjøpssenter
‎Kontraktsrådgiver Kristian Jørgen Gythfeldt, ‎Jernbanedirektoratet

Digitale løsninger for bruk av fellesavtalene
Fellesavtalene forutsetter bruk av digitale løsninger. Når skal digitale løsninger for bestilling, gjennomføring av mini konkurranser og leverandørportaler benyttes, og hva betyr dette for brukerne?

Seksjonsleder André Hoddevik, Difi

Hvilken støtte kan DFØ-kunder få til bruk av fellesavtalene

Prosjektleder Tore Bakken Bolme, Direktoratet for økonomistyring

15.45  Avslutning

Vi ønsker deg velkommen til mat og drikke i utstillerområdet (inkludert).

Publisert: 11. aug 2015, Sist endret: 23. nov 2017

Deldette