Program for Anskaffelseskonferansen

Publisert: 11. aug 2015, Sist endret: 12. nov 2018

Konferansier: Aslak Bonde

09.00 Åpning

Difi skal få omstilling til å skje – offentlige anskaffelsers rolle

Direktør Steffen Sutorius, Difi

09.10 Offentlige anskaffelser som drivkraft for omstilling

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet

09.25 Anskaffelsers rolle i det grønne skiftet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

09.45 Difis modenhetsundersøkelse

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

10.00 Omstilling i sykehusene gjennom kategoristyring

Direktør forretningsutvikling Lars Johan Frøyland, Sykehusinnkjøp

10.15 Pause

10.45 Offentliga inkjöp i en föränderlig värld

Generaldirektør Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten i Sverige

11.00 Strategisk bruk av anskaffelser i Larvik med særlig fokus på leverandørdialog

Innkjøpssjef Torstein Åkra, Larvik kommune

11.10 Digitalisering som driver for omstilling av anskaffelsesfunksjonen  

Fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

11.35 Fra kjøp av kjøretøy til anskaffelse av mobilitet – en bærekraftig og innovativ anskaffelse

Rådmann Ragnar Christoffersen, Lørenskog kommune

11.50 Debatt: Hvordan spre innovasjon?

  • Per Harbø, programleder i Leverandørutviklingsprogrammet
  • Marianne Sætra, seksjonsleder innkjøp i Lørenskog kommune
  • Gunnar Wedde, konserninnkjøpssjef i Oslo kommune
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi

12.15 Lunsj

Kl. 13.15 Parallelle sesjoner del I

Sesjon 1: Kontraktsoppfølging – den glemte oppgaven?

God kontraktsoppfølging kan gi store gevinster gjennom for eksempel bruk av digitale verktøy. Vi vil vise deg eksempler på hva som er lovpålagt oppfølging og kontroll, og hva som er hensiktsmessig organisering for å ta ut gevinstene som ligger i kontraktene.

Møteleder: Seniorrådgiver Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

Kontraktsoppfølging - den glemte oppgaven?
Fredrik R.Y. Mortensen, Difi

Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår. En konkret, praktisk rettet veiledning og et nytt risikostyringsverktøy tilbys nå av Difi.
Anne Cathrine Jacobsen, Difi

Hvordan oppnå gevinstrealisering gjennom god kontraktsoppfølging?
Et eksempel på hvordan et fylkeskommunalt innkjøpssamarbeid kan få til god kontraktsoppfølging. 

Maaikel Reiber, BTV Innkjøp

Hvordan få oversikt over avtaledekningen? -En digital løsning.
Bruk av digitale løsninger i kontraktsoppfølgingen. Hva må være på plass?
Astrid Morken, Politiet Fellestjenester

Avslutning.
Kom i gang med kontraktsoppfølging- en veiledning.
Fredrik R.Y. Mortensen, Difi

Sesjon 2: Mindre plast med gode anskaffelser

Difi skal utarbeide veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan de kan stille krav til plast i produkter og tjenester og på den måten bidra til å redusere unødvendig bruk av plast. 

Møteleder: Elisabeth Sandnes, Difi

Difi presenterer prosjektet
Prosjektleder Elisabeth Sandnes, Difi

Miljødirektoratet vil fortelle om EUs plaststrategi og hva den vil bety for anskaffelsesfeltet
Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Fredrikstad kommune vil presentere sin plaststrategi
Miljø- og landbrukssjef Reidun Ottosen, Fredrikstad kommune

Private Barnehagers Landsforbund vil presentere et veiledningsmateriell de har laget for plast- og giftfrie barnehager
Christine Klippenvåg Nordgård, Private Barnehagers Landsforbund

Difi oppsummerer 

Sofasamtale med innlederne

Sesjon 3: Hvordan blir Statens innkjøpssenter i fremtiden?

Statens innkjøpssenter nærmer seg utløpet av den fireårige prøveperioden og evalueringen av senteret er påstartet. Innkjøpssenteret presenterer resultater, erfaringer og den siste tids nyheter før fokus dreies mot fremtidens innkjøpssenter. Selv om det er usikkerhet knyttet til videreføring av innkjøpssenteret må det planlegges frem i tid. Hvordan ser fremtiden for statlige fellesinnkjøp ut?

Møteleder: Avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Difi

Som deltaker på sesjonen inviteres du til å gi dine synspunkter til Statens innkjøpssenter.

Sesjon 4: Ledelsens bruk av styringsinformasjon

Hvordan bruker ledelsen styringsinformasjon for å oppnå omstilling gjennom anskaffelser. Difi presenterer dagens praksis som fremkommer i modenhetsundersøkelsen. Tysvær kommune og Avinor forteller om sine erfaringer. 

Møteleder: Seniorrådgiver Jostein Engen, Difi

Erfaringer fra Tysvær kommune
Anne Dagsland, Innkjøpsleder, Tysvær kommune

Erfaringer fra Avinor
Runar Stalsberg, Avinor

Pause

Kl. 14.45 Parallelle sesjoner del II

Sesjon 5: Best Value Procurement (BVP) – en mer effektiv vei til målet?

BVP er en metode for innkjøp og prosjektstyring som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. I denne sesjonen får du BVP-erfaringer fra oppdragsgivere og leverandører. Hvilke resultater har de oppnådd? Fant dere leverandøren med den riktige kompetansen? Passer BVP-metoden for andre anskaffelser også? 

Møteleder: Prosjektleder Cecilie Blytt, Difis BVP-pilotprosjekt

Med leverandøren i førersetet – erfaringer fra de første BVP prosjektene
Cecilie Blytt, Difi

BVP for bygging av vei - hva har vi lært?
Bjørn Børseth, Nye Veier og Trond Simensrud, BetonmastHæhre

Passer BVP for produkt-, tjeneste og løsningskjøp? 
Kjærsti Theodorsen, ØRIK og Svein Dahle, GK Sikkerhet AS

Paneldebatt med byggherrer, bransjerepresentanter og leverandører – Spørsmål til debatt: Hvilke resultater har dere oppnådd?
Debattleder: Sverre Tiltnes – direktør Bygg 21

Sesjon 6: Behovsbeskrivelser og funksjonskrav – vel og bra, men hvordan?

Møteleder: Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Behovsbeskrivelse eller kravspesifikasjon. Hva er forskjellen? 
Mari Vestre, Difi

Funksjonskrav i praksis
Jan Petter Røinaas, Aust-Agder fylkeskommune 

Tjenestedesign – ta utgangspunkt i brukenes behov 
Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group

Sesjon 7: Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Mange anskaffelser gjennomføres med hensikt på å redusere kostnadsbildet/effektivisere. I mange år har vi snakket om at «5 % besparelse av det totale volumet på 500 MRD NOK er enormt». Vi gir en innføring i metodisk tilnærming med praktiske eksempler og de faktiske beregningene for Statens Innkjøpssenter. Vi ser også på hvordan offentlige aktører jobber for å realisere gevinster

Møteleder: Rådgiver David Behrens, Difi

Fagansvarlig gevinstrealisering Sverre Berg, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Seniorrådgiver Jens Christian Haatvedt, Difi

Rådgiver David Behrens, Difi

Anskaffelsessjef Heidi Elise Rygg, Bærum kommune

Sesjon 8: 6 kjappe foredrag om offentlige anskaffelser

Møteleder: Seniorrådgiver Camilla Wold, Difi

Hva kreves av en moderne digital virksomhet?
Robert Steen, Finansbyråd i Oslo kommune

Fire ulike generasjoner i arbeidslivet, hva betyr dette for digitaliseringsarbeidet? 
Elin Wikmark Darel, it-leder i Stjørdal kommune og Værnesregionen

Er det på tide å gå fra en bestiller-/leverandørmodell til tverrfaglig partnerskap? 
Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

Hvordan kan innkjøperen bli en viktig produsent av strategisk styringsinformasjon? 
Thor Møller, seksjonssjef for administrative anskaffelser i Politiets fellestjenester

Hvilke effekter er viktig for næringslivet når anskaffelsesprosessen digitaliseres?
Arnhild Dordi Gjønnes, Advokat i NHO

Hvordan ser fremtidens offentlige anskaffelsesprosess ut? 
Gunnar Wessel Thomassen, Programdirektør Difi

15.45 Avslutning

Vi ønsker deg velkommen til mat og drikke i utstillerområdet (inkludert).

Deldette