Program for Anskaffelseskonferansen

På årets konferanse 28. oktober setter vi søkelyset på hvordan vi sammen kan få til smartere innkjøp.

Publisert: 05. jul 2019, Sist endret: 13. sep 2019

Programoversikt

9.00 Åpning av årets Anskaffelseskonferanse

Dag Strømsnes og Sylvia Seres gleder seg til å ta imot og ønske dere velkommen.

 • Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Anskaffelsesavdelingen i Difi
 • Sylvija Seres, konferanseier for årets Anskaffelseskonferanse

Sammen om smarte innkjøp

Endelig har vi fått den nye stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»! Hør næringsministeren fortelle hvordan vi kan få til gode innkjøp og løse viktige samfunnsutfordringer gjennom offentlige anskaffelser.

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hva kjennetegner fremtidens anskaffelser?

 • Anita Krohn Traaseth

Panelsamtale – Hvordan lykkes med å få flere tilbydere?

Antall tilbydere per offentlige anskaffelser faller i Norden og resten av Europa. Mange leverandører synes det er krevende å levere tilbud til offentlig sektor. Innkjøpere må på sin side følge regelverk, men skal samtidig stimulere til konkurranse der både lokale og ofte også internasjonale aktører skal kunne konkurrere. 

Hvordan kan vi stimulere til økt konkurranse og få leveranser som dekker behovet vårt, på måter vi kanskje ikke hadde tenkt? I panelsamtalen møter du leverandører fra små og mellomstore bedrifter og en innkjøper som har tatt problemstillingen på alvor.

 • Endre Angelvik, Direktør mobilitetstjenester, Ruter
 • Jan Christian Vestre, CEO, Vestre
 • Deltager ikke bekreftet

PAUSE

Hva innebærer digitalisering?

Hva innebærer egentlig digitalisering, hvor har vi kommet og hva har det å si for fremtidig tjenesteyting, arbeidsformer og anskaffelser?

 • Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup
 • Sylvija Seres, styremedlem og investor

Sammen gjør vi hverandre gode

Konferansens tittel er «sammen om smarte innkjøp". Vi har derfor utfordret LUP til å snakke om hvordan de bidrar til samhandling, smartere innkjøp og innovasjon.

 • Per Harbø, Programleder for Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kontraktsoppfølging – steg for steg i riktig retning

Hvordan gradvis bygge opp gode rutiner og prosesser, og slik jobber vi med oppfølging i dag.

 • Christine Skarbø Berglund, Rådgiver Konserninnkjøp Ålesund kommune

Menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser – utfordringer og nye muligheter

Analyser av offentlige innkjøp viser at krav til sosialt ansvar i liten grad følges opp i kontrakter. Hvordan kan vi snu dette og når er slike krav aktuelt? Etisk handel Norge presenterer sitt prosjekt for effektiv kontraktsoppfølging, samt revidert kontraktsvilkår for sosialt ansvar som er laget sammen med Difi, som innkjøpere kan laste ned og lime inn i sine kontrakter.

 • Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk handel Norge

Anskaffelsesprisen 2019

Vi feirer et godt samarbeid. Anskaffelsesprisen skal i år deles ut til en oppdragsgiver og leverandør som kan vise til et spesielt godt samarbeid i en anskaffelsesprosess.  

Hva har vi lært?

Direktørene i Difi og DFØ vil oppsummere plenum, og ikke minst gi oss et innblikk i hva som vil være deres viktige prioriteringer frem til vi møtes på neste anskaffelseskonferanse.

 • Direktør Steffen Sutorius, Difi
 • Direktør Hilde Singsaas, DFØ

12.15 Lunsj

13.15 Parallelle sesjoner del I

God styring gir smarte innkjøp – hva er god styring? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

Kostnadseffektive innkjøpsprosesser bør være et strategisk virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag. Vi vil vise hvordan organisering, planlegging og god styring kan bidra til smartere, mer effektive og mer profesjonelle innkjøp. 

Program

Når målet er "Smartere – bedre – billiger"

Kostnadseffektive innkjøpsprosesser bør være et strategisk virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag. Her vil Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), fra ulike perspektiver og i samarbeid med leverandør, vise hvordan organisering, planlegging og god styring kan bidra til smartere, mer effektive og mer profesjonelle innkjøp.

· Torstein Øygarden, avdelingsdirektør for Strategiske Anskaffelser i FLO

· Morten Liberg, kategorileder forbruksmateriell, FLO

· Leverandør til FLO

Datafangst – grunnmur for smarte innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie, Difi

Digitalisering, statistikk og styringsinformasjon forutsetter data, og data lages av digitale løsninger. I disse foredragene viser vi dere hvordan vi skal samle alle EHF-transaksjoner fra offentlige anskaffelser i Norge for å få mer ut av transaksjonsdataen. Først samler vi inn data, og deretter blir data til kunnskap som grunnlag for å skape verdi.

Program

Vi skal fange data  

Nye teknologiske muligheter dundrer inn over oss. Hva skal til for at vi kan eie, leie og dele samtidig som vi bruker teknologien til å bli flinkere og bedre? Reisen må starte med å samle data om hva vi gjør.

 • Paul Are Killie, Difi

Digital 21, Stordata og AI

 •  Morten Dalsmo, Sintef Digital

Vi drukner i data - vi må lære å svømme!

OBOS, som fyller 90 år i år, sitter med enorme mengder transaksjonsdata både for de 4300 boligselskaper vi drifter og de 300.000 eiere av leiligheter. Men hvordan kan vi og våre kunder benytte dette til noe som gir praktisk nytte? Gjennomgang av løsninger som OBOS har bygget det siste året for å hjelpe sine kunder til å utnytte data for å gjøre bedre innkjøp og beslutninger.

 • Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør Strategi og IT i OBOS

Kontraktsoppfølging gir gevinster – hvordan gjennomføre profesjonell kontraktsoppfølging?

Fagansvarlig for denne sesjonen: Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

For å realisere effekter, må kontrakten opp av skuffen. Gjennom å bruke kontrakten aktivt og ha en hyggelig og konsekvent kommunikasjon med leverandør kan du nå dine mål om behovsoppfyllelse. Slik oppnår du reduserte kostnader, mer effektiv ressursbruk eller bedre miljøprestasjon. 

Har du nettopp inngått kontrakt, er du midt i avtaleperioden eller skal forberede ny konkurranse - det er alltid noe å hente på kontraktsoppfølging! 

Program:

Forms- hvordan gjøre god kontraktsoppfølging ved hjelp av elektroniske verktøy? 

 • EBY (Eiendoms- og byfornyingsetaten) v/ Christine Frølich Bråthen 

Kontraktsoppfølging bygget på tillit og relasjonskompetanse

 • Ragnhild Kvålshaugen Professor ved BI- Institutt for strategi og logistikk

Paneldebatt

Samarbeidslounge – Dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Tonje Nerby, Difi

Mengden strategiske hensyn for offentlige anskaffelser og kravet til kompetanse har blitt enormt, men ressursene fins ikke? Eller gjør de det? Kom og diskuter dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp på samarbeidsloungen! 

Program: Samarbeidslounge 

 • Åpning av samarbeidslounge med et historisk blikk på offentlige anskaffelser 

 • Debatt om påstander om innkjøp, innkjøpere imellom på scenen 

 • Lounge 1, diskuter valgt dilemma med kollegaer og leverandører 

 • Lounge 2, diskuter valgt dilemma med kolleger og leverandører 

 • Samarbeidsloungen lukkes med oppsummering og temperaturmåling 

Hvilket dilemma berører din innkjøpshverdag? spør vi i Anbud 365 som også er partner i Samarbeidslounge. Vi ønsker å høre hvilke dilemmaer og løsninger som treffer og engasjerer, og vil gjøre det mulig å stemme frem temaer når konferansen nærmer seg.

Her er noen foreløpige tema du kan få mulighet til å engasjere deg i:  

 • «Skyhøye kompetansekrav – slutten for innkjøp i mindre virksomheter?» 

 • «Klimabudsjetter gir § 5 retning»  

 • «Hvordan knekke koden med åpne spesifikasjoner» 

 • «Vil du ha flere tilbydere? Mer markedsdialog og færre mer presise krav»  

 • «Med grønne nettverk slipper vi unna § 5-hodeverk» 

 • «Ambisiøse anskaffelses-mål, men hvor er ressursene?»  

Dersom du ønsker å bidra med et dilemma eller en løsning som engasjerer deg, ta kontakt! Send epost til tonje.nerby@difi.no

14.25 Pause

14.45 Parallelle sesjoner del II

God styring gir smarte innkjøp – hva gjør innkjøp smartere? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

God styring, effektive prosesser, innkjøpskompetanse og samhandling på tvers er viktig for gjennomføring av innkjøp.  

Vi vil vise hvordan smartere og mer profesjonelle innkjøp kan bidra til kostnadseffektive avtaler, bedre måloppnåelse og økte gevinster for virksomheten. 

Program:

God planlegging og samhandling på tvers

God styring, effektive prosesser, innkjøpskompetanse og samhandling på tvers er viktig for å gjennomføre gode innkjøp. Statens innkjøpssenter, gjennom kategoristrategiprosjektet, vil vise hvordan smartere og mer profesjonelle prosesser kan bidra til kostnadseffektive avtaler, bedre måloppnåelse og økte gevinster for oppdragsgiverne.

· Kjetil Østgård, avdelingsdirektør for Statens innkjøpssenter (SI), Difi

· Margit Bersvendsen Grønli, prosjektleder kategoristrategi reiser, SI, Difi

· Brit Lillian Nordbø, rådgiver, seksjon for tid og reise, Lønnsavdelingen i DFØ

· Gunda Djupvik, Travel Manager i NAV

Data – fra gråstein til gull!

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie

Program

Statistikk som grunnlag for god styring

Det er viktigere enn noen gang å kjenne til eget forbruksmønster og fremtidige behov for kontroll og styring på anskaffelsesområdet. Hvordan kan data fra anskaffelser brukes til gode statistikker?

 • Jostein Engen, Difi

829 mia. NOK. – Dette har vi lært av å analyse verdens største offentlige innkjøpsdatabase

I Danmark har Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) de siste 5 år analysert faktura-data for danske kommuner. Få konkrete tips og inspiration til å lage egne innkjøpsdataanalyser.

Hør blandt annet om: Hva bruker SKI innkjøpsdata til? Hva har vi lært av å analysere 57 millioner fakturaer? Hvorfor gir benchmark av performance verdi? Hva kan man lære av top performers i Danmark? Hvilke innkjøbsdataanalyser lager man i Danmark?

 • Mathias Winther, indkøbsanalytiker fra danske Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Data fra gråstein til gull

Hvordan kan data fra ulike kilder sammenstilles og visualiseres slik at de gir god støtte til beslutninger? Hvordan bruke data til måloppnåelse gjennom dominant informasjon i kontraktene.

 • Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

Informasjon om gjennomførte anskaffelser vil gi oppdragsgiverne, leverandørene, sentrale myndigheter og offentligheten bedre kunnskap om omfang, type og karakteristika ved anskaffelsene og hvem som blir tildelt kontraktene. Dette er informasjon som kan bidra til mer effektive offentlige innkjøp i fremtiden, og bedre utnyttelse av knappe offentlige ressurser.

St. melding 22, kap. 17.1 

Kontraktsoppfølging gir gevinster - Takk for at du ga meg sparken, det lærte vi masse av! 

Fagansvarlig: Fredrik Rolf Young Mortensen

Som leverandør eller oppdragsgiver har du sikkert opplevd at ikke alt går som det skal i kontraktsoppfølgingsfasen. Av ulike årsaker blir ikke varen eller tjenesten levert, eller at oppdragsgiver ikke følger opp sine forpliktelser. Uenigheter og konflikter er ikke uvanlig. Hva gjør du når det låser seg- eller, hvordan unngå at det låser seg i samarbeidet mellom leverandør og oppdragsgiver?

Program:

Historien om vondt til verre- og hvordan det ble veldig bra til slutt, del 1

 • Servicegrosistene. Frode Olsen/ Salgssjef

Historien om vondt til verre- og hvordan det ble veldig bra til slutt, del 2

 • Fredrikstad kommune

Paneldebatt

Samarbeidslounge – Dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp

Fagansvarlig: Tonje Nerby

Mengden strategiske hensyn for offentlige anskaffelser og kravet til kompetanse har blitt enormt, men ressursene fins ikke? Eller gjør de det? Kom og diskuter dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp på samarbeidsloungen! 

Program: Samarbeidslounge 

 • Åpning av samarbeidslounge med et historisk blikk på offentlige anskaffelser 

 • Debatt om påstander om innkjøp, innkjøpere imellom på scenen 

 • Lounge 1, diskuter valgt dilemma med kollegaer og leverandører 

 • Lounge 2, diskuter valgt dilemma med kolleger og leverandører 

 • Samarbeidsloungen lukkes med oppsummering og temperaturmåling 

Hvilket dilemma berører din innkjøpshverdag? spør vi i Anbud 365 som også er partner i Samarbeidslounge. Vi ønsker å høre hvilke dilemmaer og løsninger som treffer og engasjerer, og vil gjøre det mulig å stemme frem temaer når konferansen nærmer seg.

Her er noen foreløpige tema du kan få mulighet til å engasjere deg i:  

 • «Skyhøye kompetansekrav – slutten for innkjøp i mindre virksomheter?» 

 • «Klimabudsjetter gir § 5 retning»  

 • «Hvordan knekke koden med åpne spesifikasjoner» 

 • «Vil du ha flere tilbydere? Mer markedsdialog og færre mer presise krav»  

 • «Med grønne nettverk slipper vi unna § 5-hodeverk» 

 • «Ambisiøse anskaffelses-mål, men hvor er ressursene?»  

Dersom du ønsker å bidra med et dilemma eller en løsning som engasjerer deg, ta kontakt! Send epost til tonje.nerby@difi.no

16.00 Tapas og mingling (egen påmelding)

Etter konferansen ønsker vi deltagere, utstillere, foredragsholdere velkommen til tapas, mingling og lett underholdning. Det blir mulighet for å fortsette de gode samtalene og nyte god mat og drikke. Husk å melde deg på! 

Deldette