Program

Opptak fra konferansen er lagt ut.

Publisert: 29. okt 2019, Sist endret: 30. okt 2019

Programoversikt

8.00 Registrering og utstillerområde åpner (oppfordrer til å komme i god tid for registrering)

9.00 Åpning av årets anskaffelseskonferanse

Dag Strømsnes og Silvija Seres gleder seg til å ta imot og ønske dere velkommen.

 • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, Difi
 • Silvija Seres, konferansier

9.05 Sammen om smarte innkjøp

Endelig har vi fått den nye stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser»! Hør næringsministeren fortelle hvordan vi kan få til gode innkjøp og løse viktige samfunnsutfordringer gjennom offentlige anskaffelser.

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

9.25 Hva kjennetegner fremtidens anskaffelser?

 • Anita Krohn Traaseth

9.45 Panelsamtale – Hvordan lykkes med å få flere tilbydere?

Antall tilbydere per offentlige anskaffelser faller i Norden og resten av Europa. Mange leverandører synes det er krevende å levere tilbud til offentlig sektor. Innkjøpere må på sin side følge regelverk, men skal samtidig stimulere til konkurranse der både lokale og ofte også internasjonale aktører skal kunne konkurrere. 

Hvordan kan vi stimulere til økt konkurranse og få leveranser som dekker behovet vårt, på måter vi kanskje ikke hadde tenkt? I panelsamtalen møter du leverandører fra små og mellomstore bedrifter og en innkjøper som har tatt problemstillingen på alvor.

 • Jan Christian Vestre, Chief Executive Officer (CEO), Vestre

10.20 PAUSE

10.50 Sammen gjør vi hverandre gode

Konferansens tittel er «sammen om smarte innkjøp". Vi har derfor utfordret leverandørutviklingsprogrammet til å snakke om hvordan de bidrar til samhandling, smartere innkjøp og innovasjon.

 • Per Harbø, programleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling

11.05 Kontraktsoppfølging – steg for steg i riktig retning

Hvordan gradvis bygge opp gode rutiner og prosesser, og slik jobber vi med oppfølging i dag.

 • Christine Skarbø Berglund, rådgiver konserninnkjøp, Ålesund kommune

11.15 Menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser – utfordringer og nye muligheter

Analyser av offentlige innkjøp viser at krav til sosialt ansvar i liten grad følges opp i kontrakter. Hvordan kan vi snu dette og når er slike krav aktuelt? Etisk handel Norge presenterer sitt prosjekt for effektiv kontraktsoppfølging, samt revidert kontraktsvilkår for sosialt ansvar som er laget sammen med Difi, som innkjøpere kan laste ned og lime inn i sine kontrakter.

 • Heidi Furustøl, daglig leder, Etisk handel Norge

11.25 Smarte innkjøp, en forutsetning for digitalisering!

Hva innebærer egentlig digitalisering, hvor har vi kommet og hva har det å si for fremtidig tjenesteyting, arbeidsformer og anskaffelser?

 • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Silvija Seres, styremedlem og investor

11.40 Anskaffelsesprisen 2019

Vi feirer et godt samarbeid. Anskaffelsesprisen skal i år deles ut til en oppdragsgiver og leverandør som kan vise til et spesielt godt samarbeid i en anskaffelsesprosess.  

12.10 Hva har vi lært?

Direktørene i Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vil oppsummere, og ikke minst gi oss et innblikk i hva som vil være deres viktigste prioriteringer frem til vi møtes på neste anskaffelseskonferanse.

 • Direktør Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
 • Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

12.15 Lunsj

13.15 Parallelle sesjoner del I

God styring gir smarte innkjøp – hva er god styring? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

Kostnadseffektive innkjøpsprosesser bør være et strategisk virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag. Vi vil vise hvordan organisering, planlegging og god styring kan bidra til smartere, mer effektive og mer profesjonelle innkjøp. 

Program

Når målet er "Smartere – bedre – billiger"

Kostnadseffektive innkjøpsprosesser bør være et strategisk virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag. Her vil Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), fra ulike perspektiver og i samarbeid med leverandør, vise hvordan organisering, planlegging og god styring kan bidra til smartere, mer effektive og mer profesjonelle innkjøp.

 • Torstein Øygarden, avdelingsdirektør for Strategiske Anskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
 • Morten Liberg, kategorileder forbruksmateriell, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
 • Leverandør til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)

Datafangst – grunnmur for smarte innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie, Difi

Digitalisering, statistikk og styringsinformasjon forutsetter data, og data lages av digitale løsninger. I disse foredragene viser vi dere hvordan vi skal samle alle EHF-transaksjoner fra offentlige anskaffelser i Norge for å få mer ut av transaksjonsdataen. Først samler vi inn data, og deretter blir data til kunnskap som grunnlag for å skape verdi.

Program

Vi skal fange data  

Nye teknologiske muligheter dundrer inn over oss. Hva skal til for at vi kan eie, leie og dele samtidig som vi bruker teknologien til å bli flinkere og bedre? Reisen må starte med å samle data om hva vi gjør.

 • Paul Are Killie, Difi

Mer for mindre, hvordan kan teknologien gjøre jobben for oss?

Våren 2017 tok regjeringen initiativ til etableringen av Digital21. I det nasjonale strategiarbeidetpekes det på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. Blant disse finner vi både tilgjengeliggjøring av data, samt tilrettelegging for innovasjon i offentlig sektor. I flere av SINTEFs prosjekter ser vi nytten av både innovative anskaffelser og av at data samles og tilgjengeliggjøres.

Hvordan kan samfunnet tjene på at forskning, næringsliv og det offentlige jobber sammen? Gjennom eksempler på innovative prosjekter vil Morten Dalsmo illustrere hvordan strategien fungerer i praksis.

 • Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital og leder av Digital21

Vi drukner i data - vi må lære å svømme!

OBOS, som fyller 90 år i år, sitter med enorme mengder transaksjonsdata både for de 4300 boligselskaper vi drifter og de 300.000 eiere av leiligheter. Men hvordan kan vi og våre kunder benytte dette til noe som gir praktisk nytte? Gjennomgang av løsninger som OBOS har bygget det siste året for å hjelpe sine kunder til å utnytte data for å gjøre bedre innkjøp og beslutninger.

 • Eiliv Mæhle Liljevik, avdelingsdirektør Strategi og IT, OBOS

Kontraktsoppfølging gir gevinster – hvordan gjennomføre profesjonell kontraktsoppfølging?

Fagansvarlig for denne sesjonen: Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

Kontrakten må opp av skuffen!

​Hør mer om hvordan du kan få bedre varer og tjenester, spare penger og få et enda bedre forhold til leverandøren din. Hvordan bygge opp eierskap til anskaffelsen? Hvordan få gehør hos ledelsen?

Du har ikke tid sier du? Har du råd til å la være?

Har du nettopp inngått kontrakt, er du midt i avtaleperioden eller skal forberede ny konkurranse- det er alltid noe å hente på kontraktsoppfølging

Program:

Kontraktsoppfølging i Kystverket - en historie om hva vi gjør for å etterleve egne rammer

 • Olav Inge Mork, innkjøpsleder Kystverket

Kontraktsoppfølging med begrensede ressurser

 • Hans Jørge Kibsgaard, innkjøpsleder, Nordland Fylkeskommune

Hvordan gjøre god kontraktsoppfølging ved hjelp av enkle elektroniske verktøy? 

 • Christine Frølich-Braathen, innkjøspansvarlig, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune

Kontraktsoppfølging bygget på tillit og relasjonskompetanse

 • Ragnhild Kvålshaugen, professor, BI Institutt for strategi og entreprenørskap

Panelsamtale

 • Olav Inge Mork, innkjøpsleder, Kystverket
 • Hans Jørgen Kibsgaard, innkjøpsleder Nordland Fylkeskommune
 • Christine Frølich-Braathen, innkjøpsansvarlig, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune
 • Ragnhild Kvålshaugen, professor, BI Institutt for strategi og entreprenørskap

14.25 Pause

14.45 Parallelle sesjoner del II

God styring gir smarte innkjøp – hva gjør innkjøp smartere? 

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

God styring, effektive prosesser, innkjøpskompetanse og samhandling på tvers er viktig for gjennomføring av innkjøp.  

Vi vil vise hvordan smartere og mer profesjonelle innkjøp kan bidra til kostnadseffektive avtaler, bedre måloppnåelse og økte gevinster for virksomheten. 

Program:

God planlegging og samhandling på tvers

God styring, effektive prosesser, innkjøpskompetanse og samhandling på tvers er viktig for å gjennomføre gode innkjøp. Statens innkjøpssenter, gjennom kategoristrategiprosjektet, vil vise hvordan smartere og mer profesjonelle prosesser kan bidra til kostnadseffektive avtaler, bedre måloppnåelse og økte gevinster for oppdragsgiverne.

 • Kjetil Østgård, avdelingsdirektør, Statens innkjøpssenter, Difi
 • Margit Bersvendsen Grønli, prosjektleder kategoristrategi reiser, Statens innkjøpssenter, Difi
 • Brit Lillian Nordbø, rådgiver, seksjon for tid og reise, lønnsavdelingen, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Gunda Djupvik, Travel Manager, NAV

Data – fra gråstein til gull!

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie

Program

Statistikk som grunnlag for god styring

Det er viktigere enn noen gang å kjenne til eget forbruksmønster og fremtidige behov for kontroll og styring på anskaffelsesområdet. Hvordan kan data fra anskaffelser brukes til gode statistikker?

 • Jostein Engen, Difi

829 mia. NOK. – Dette har vi lært av å analyse verdens største offentlige innkjøpsdatabase

I Danmark har Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) de siste 5 år analysert faktura-data for danske kommuner. Få konkrete tips og inspiration til å lage egne innkjøpsdataanalyser.

Hør blandt annet om: Hva bruker SKI innkjøpsdata til? Hva har vi lært av å analysere 57 millioner fakturaer? Hvorfor gir benchmark av performance verdi? Hva kan man lære av top performers i Danmark? Hvilke innkjøbsdataanalyser lager man i Danmark?

 • Mathias Winther, indkøbsanalytiker fra danske Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Data fra gråstein til gull

Hvordan kan data fra ulike kilder sammenstilles og visualiseres slik at de gir god støtte til beslutninger? Hvordan bruke data til måloppnåelse gjennom dominant informasjon i kontraktene.

 • Bjørn Børseth, direktør kontrakt og anskaffelser, Nye Veier

Informasjon om gjennomførte anskaffelser vil gi oppdragsgiverne, leverandørene, sentrale myndigheter og offentligheten bedre kunnskap om omfang, type og karakteristika ved anskaffelsene og hvem som blir tildelt kontraktene. Dette er informasjon som kan bidra til mer effektive offentlige innkjøp i fremtiden, og bedre utnyttelse av knappe offentlige ressurser.

St. melding 22, kap. 17.1 

Kontraktsoppfølging gir gevinster - Takk for at du ga meg sparken, det lærte vi masse av! 

Fagansvarlig: Fredrik Rolf Young Mortensen

Det er ikke alltid at ting går etter planen.

Varen eller tjenesten blir ikke levert, eller så kan det være oppdragsgiver ikke følger opp sine forpliktelser.

Ofte er man litt uenig om hvem som skulle gjort hva og noen ganger blir det konflikt.

Hva gjør du når ting går skeis og hvordan unngå at samarbeidet mellom oppdragsgiver og leverandør låser seg?

Program:

8 råd for vellykket implementering

 • Frode Olsen, salgssjef, Servicegrossistene.

Å følge opp kontrakter

 • Terje Ilje, har vært innleid som byggherre i flere kommuner og statlige virksomheter. Har fulgt opp mange byggekontrakter.

Praktikum v/Difi

 • Elisabeth Sandnes, Difi

Konflikthåndtering

 • Steinar Ask, Contract Manager, Avinor og ekspert på konfliktforebygging

Panelsamtale

 • Frode Olsen, salgssjef, Servicegrossistene
 • Terje Ilje, byggherre, innleid hos diverse kommuner og stat
 • Steinar Ask, Contract Manager, Avinor

Samarbeidslounge – Dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Tonje Nerby (Difi), Odd Olaf Schei (Difi) og Lennart Hovland (Anbud 365)

Et samarbeid mellom Anbud 365 og Difi

Mengden strategiske hensyn for offentlige anskaffelser og kravet til kompetanse har blitt enormt, men ressursene fins ikke? Eller gjør de det? Kom og diskuter dilemmaer og løsninger for smartere innkjøp på samarbeidsloungen!

Program:

 • Åpning av samarbeidslounge med et kort historisk blikk på offentlige anskaffelser v/Lennart Hovland i Anbud 365
 • Påstander om innkjøp - vi tester konseptet, v/Tonje og Odd Olaf
 • Lounge 1, diskuter valgt dilemma/løsning med kollegaer og leverandører
 • Bordbytte
 • Lounge 2, diskuter valgt dilemma/løsning med kolleger og leverandører
 • Samarbeidsloungen lukkes med analog kahoot og et blikk fremover

Her finner du liste over dilemmaer og løsninger du kan få mulighet til å engasjere deg i. 

​​​​

16.00 Tapas og mingling (egen påmelding)

Etter konferansen ønsker vi deltagere, utstillere, og foredragsholdere velkommen til tapas, mingling og lett underholdning. Det blir mulighet for å fortsette de gode samtalene og nyte god mat og drikke. Husk å melde deg på! 

Deldette