Program for Anskaffelseskonferansen

Publisert: 05. jul 2019, Sist endret: 05. jul 2019

Kl. 09.00 Åpning av årets Anskaffelseskonferanse

St. Melding 22 Sammen om smarte innkjøp

Nærings- og handelsdepartementet

Fremtidens anskaffelser – teknologi og bærekraft

Panelsamtale – Hvordan lykkes med å få med små og mellomstore bedrifter (SMBer) i offentlige innkjøp?

Sammen gjør vi hverandre gode

Hvordan det å «heve blikket» bidrar til samhandling, smartere innkjøp og innovasjon

Programleder Per Harbø, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kontraktsoppfølging i fokus

Slik jobber kommunen med å følge opp kontrakter og gjøre hverandre gode.

Rådgiver og jurist konserninnkjøp Christine Skarbø Berglund, Ålesund kommune

Veien videre

Direktør Steffen Sutorius, Difi
Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Lunsj

Parallelle sesjoner del I

God styring gir smarte innkjøp – Hva er god styring? 

Fagansvarlig: Margit Bersvendsen Grønli

Kostnadseffektive innkjøpsprosesser bør være et strategisk virkemiddel for å oppnå virksomhetens mål og samfunnsoppdrag. Vi vil vise hvordan organisering, planlegging og god styring kan bidra til smartere, mer effektive og mer profesjonelle innkjøp. 

Datafangst - grunnmur for smarte innkjøp

Fagansvarlig: Paul Are Angell Killie

Digitalisering, statistikk og styringsinformasjon forutsetter data, og data lages av digitale løsninger. I disse foredragene viser vi dere hvordan vi skal samle alle EHF-transaksjoner fra offentlige anskaffelser i Norge for å få mer ut av transaksjonsdataen. Først samler vi inn data, og deretter blir data til kunnskap som grunnlag for å skape verdi  

Kontraktsoppfølging gir gevinster - Hvordan gjennomføre profesjonell kontraktsoppfølging?

Fagansvarlig: Fredrik Rolf Young Mortensen

For å realisere effekter, må kontrakten opp av skuffen. Gjennom å bruke kontrakten aktivt og ha en hyggelig og konsekvent kommunikasjon med leverandør kan du nå dine mål om behovsoppfyllelse. Slik oppnår du reduserte kostnader, mer effektiv ressursbruk eller bedre miljøprestasjon. 

Har du nettopp inngått kontrakt, er du midt i avtaleperioden eller skal forberede ny konkurranse - det er alltid noe å hente på kontraktsoppfølging!     

Samarbeidslounge - lær av hverandre! 

Fagansvarlig: Tonje Nerby

Ønsker du muligheten til å diskutere konkrete problemstillinger og muligheter innenfor ditt fagfelt med mennesker som er opptatt av det samme som deg?  Da bør du melde deg på Samarbeidslounge. Vi organiserer ulike diskusjonsgrupper som du kan velge mellom. Du vil få mulighet til å delta i flere samtaler med ulike temaer rundt hvert bord. Ønsker du muligheten til å diskutere konkrete problemstillinger og muligheter innenfor ditt fagfelt med mennesker som er opptatt av det samme som deg?  Da bør du melde deg på Samarbeidslounge. Vi organiserer ulike diskusjonsgrupper som du kan velge mellom. Du vil få mulighet til å delta i flere samtaler med ulike temaer rundt hvert bord.  

Hensikten med Samarbeidslounge er at du skal få tid til å lære av andre, dele erfaringer, finne inspirasjon og få nye bekjentskaper.

Pause

Parallelle sesjoner del II

God styring gir smarte innkjøp – Hva gjør innkjøp smartere? 

Fagansvarlig: Margit Bersvendsen Grønli

God styring, effektive prosesser, innkjøpskompetanse og samhandling på tvers er viktig for gjennomføring av innkjøp.  

Vi vil vise hvordan smartere og mer profesjonelle innkjøp 

Data – fra gråstein til gull!

Fagansvarlig: Paul Are Angell Killie

“Informasjon om gjennomførte anskaffelser vil gi oppdragsgiverne, leverandørene, sentrale myndigheter og offentligheten bedre kunnskap om omfang, type og karakteristika ved anskaffelsene og hvem som blir tildelt kontraktene. Dette er informasjon som kan bidra til mer effektive offentlige innkjøp i fremtiden, og bedre utnyttelse av knappe offentlige ressurser” St. melding 22, kap. 17.1 

Kontraktsoppfølging gir gevinster - Takk for at du ga meg sparken, det lærte vi masse av! 

Fagansvarlig: Fredrik Rolf Young Mortensen

Som leverandør eller oppdragsgiver har du sikkert opplevd at ikke alt går som det skal i kontraktsoppfølgingsfasen. Av ulike årsaker blir ikke varen eller tjenesten levert, eller at oppdragsgiver ikke følger opp sine forpliktelser. Uenigheter og konflikter er ikke uvanlig. Hva gjør du når det låser seg- eller, hvordan unngå at det låser seg i samarbeidet mellom leverandør og oppdragsgiver?

Samarbeidslounge - lær av hverandre!

Fagansvarlig: Tonje Nerby

Ønsker du muligheten til å diskutere konkrete problemstillinger og muligheter innenfor ditt fagfelt med mennesker som er opptatt av det samme som deg?  Da bør du melde deg på Samarbeidslounge. Vi organiserer ulike diskusjonsgrupper som du kan velge mellom. Du vil få mulighet til å delta i flere samtaler med ulike temaer rundt hvert bord. Ønsker du muligheten til å diskutere konkrete problemstillinger og muligheter innenfor ditt fagfelt med mennesker som er opptatt av det samme som deg?  Da bør du melde deg på Samarbeidslounge. Vi organiserer ulike diskusjonsgrupper som du kan velge mellom. Du vil få mulighet til å delta i flere samtaler med ulike temaer rundt hvert bord.  

Hensikten med Samarbeidslounge er at du skal få tid til å lære av andre, dele erfaringer, finne inspirasjon og få nye bekjentskaper.

Avslutning

Middag (egen påmelding)

Deldette