Program for Anskaffelseskonferansen

Program med forbehold om endringer. Vi oppdaterer programmet fortløpende.

09.00 Åpning

Difi skal få omstilling til å skje – offentlige anskaffelsers rolle

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Regjeringens prioriteringer på anskaffelsesområdet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsers rolle i det grønne skiftet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

Difis modenhetsundersøkelse

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Omstilling i sykehusene gjennom kategoristyring

Administrerende direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp

Pause

Offentliga inkjöp i en föränderlig värld

Generaldirektør Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten i Sverige

Strategisk bruk av anskaffelser i Larvik med særlig fokus på leverandørdialog

Innkjøpssjef Torstein Åkra, Larvik kommune

Digitalisering som driver for omstilling av anskaffelsesfunksjonen  

Fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

Fra kjøp av kjøretøy til anskaffelse av mobilitet – en bærekraftig og innovativ anskaffelse

Ragnar Christoffersen, Rådmann, Lørenskog kommune

Debatt: Hvordan spre innovasjon?

  • Per Harbø, programleder i Leverandørutviklingsprogrammet
  • Gunnar Wedde, konserninnkjøpssjef i Oslo kommune
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi

Lunsj

Kl. 13.15 Parallelle sesjoner del I

Sesjon 1: Kontraktsoppfølging – den glemte oppgaven?

Møteleder: Seniorrådgiver Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

God kontraktsoppfølging kan gi store gevinster gjennom for eksempel bruk av digitale verktøy. Vi vil vise deg eksempler på hva som er lovpålagt oppfølging og kontroll, og hva som er hensiktsmessig organisering for å ta ut gevinstene som ligger i kontraktene.

Hvilket modenhetsnivå har virksomhetene når det kommer til kontraktsoppfølging? Fra modenhetsundersøkelsen 2018.
Fredrik Mortensen, Difi

Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår. En konkret, praktisk rettet veiledning og et nytt risikostyringsverktøy tilbys nå av Difi.
Anne Cathrine Jacobsen, Difi

Hvordan oppnå gevinstrealisering gjennom god kontraktsoppfølging?
Maaikel Reiber

Et eksempel på hvordan et innkjøpssamarbeid med normale resurser kan få til god kontraktsoppfølging. 

Hvordan få oversikt over avtaledekningen? -En digital løsning.
Bruk av digitale løsninger i kontraktsoppfølgingen. Hva må være på plass?
Astrid Morken, Politiet Fellestjenester

Avslutning.
Kom i gang med kontraktsoppfølging- et verktøy.
Fredrik Mortensen, Difi

Sesjon 2: Mindre plast med gode anskaffelser

Møteleder: 

Difi skal utarbeide veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan de kan stille krav til plast i produkter og tjenester og på den måten bidra til å redusere unødvendig bruk av plast. 

Difi presenterer prosjektet
Prosjektleder Elisabeth Sandnes, Difi

Miljødirektoratet vil fortelle om EUs plaststrategi og hva den vil bety for anskaffelsesfeltet
Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Fredrikstad kommune vil presentere sin plaststrategi
Miljø- og landbrukssjef Hanna Tangvall , Fredrikstad kommune

Private Barnehagers Landsforbund vil presentere et veiledningsmateriell de har laget for plast- og giftfrie barnehager
Christine Klippenvåg Nordgård, Private Barnehagers Landsforbund

Difi oppsummerer 

Sofasamtale med innlederne

Sesjon 3: Hvordan blir Statens innkjøpssenter i fremtiden?

Møteleder: Avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Difi

Statens innkjøpssenter nærmer seg utløpet av den fireårige prøveperioden og evalueringen av senteret er påstartet. Innkjøpssenteret presenterer resultater, erfaringer og den siste tids nyheter før fokus dreies mot fremtidens innkjøpssenter. Selv om det er usikkerhet knyttet til videreføring av innkjøpssenteret må det planlegges frem i tid. Hvordan ser fremtiden for statlige fellesinnkjøp ut?

Som deltaker på sesjonen inviteres du til å gi dine synspunkter til Statens innkjøpssenter.

Sesjon 4: Ledelsens bruk av styringsinformasjon

Møteleder: Seniorrådgiver Jostein Engen, Difi

Hvordan bruker ledelsen styringsinformasjon for å oppnå omstilling gjennom anskaffelser. Difi presenterer dagens praksis som fremkommer i modenhetsundersøkelsen. Tysvær kommune og Avinor forteller om sine erfaringer. 

Pause

Kl. 14.45 Parallelle sesjoner del II

Sesjon 5: Best Value Procurement (BVP) – en mer effektiv vei til målet

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. I denne sesjonen får du BVP-erfaringer fra byggherrer og leverandører. Hvilke resultater har de oppnådd? Fant de den rette leverandøren? Passer BVP-metoden for andre anskaffelser også? 

Møteleder: Prosjektleder Cecilie Blytt, Difis BVP-pilotprosjekt

Med leverandøren i førersetet – evaluering av de første BVP prosjektene
Cecilie Blytt, Difi

BVP for bygging av vei - hva har vi lært?
Bjørn Børseth, Nye Veier og Trond Simensrud, BetonmastHæhre

Passer BVP for vare- og tjenestekjøp?
Kjærsti Theodorsen, ØRIK og Svein Dahle, GK Sikkerhet AS

Paneldebatt med byggherrer, bransjerepresentanter og leverandører – Spørsmål til debatt: Hvilke resultater har dere oppnådd?
Debattleder: Sverre Tiltnes – direktør Bygg 21

Sesjon 6: Behovsbeskrivelser og funksjonskrav – vel og bra, men hvordan?

Behovsbeskrivelse eller kravspesifikasjon. Hva er forskjellen? 
Mari Vestre, Difi

Funksjonskrav i praksis - Intervju med to virksomheter
Jan Petter Røinaas, Aust-Agder fylkeskommune 
Jo Espen Glent, Justervesenet

Tjenestedesign – ta utgangspunkt i brukenes behov 
Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group

Sesjon 7: Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Mange anskaffelser gjennomføres med hensikt på å redusere kostnadsbildet/effektivisere. I mange år har vi snakket om at «5 % besparelse av det totale volumet på 500 MRD NOK er enormt». Vi gir en innføring i metodisk tilnærming med praktiske eksempler og de faktiske beregningene for Statens Innkjøpssenter. Vi ser også på hvordan offentlige aktører jobber for å realisere gevinster

Sesjon 8: 6 kjappe foredrag om offentlige anskaffelser

Hva kreves av en moderne digital virksomhet?
Foredragsholder; Robert Steen, Finansbyråd i Oslo kommune

Fire ulike generasjoner i arbeidslivet, hva betyr dette for digitaliseringsarbeidet? 
Elin Wikmark Darel, it-leder i Stjørdal kommune og Værnesregionen

Er det på tide å gå fra en bestiller-/leverandørmodell til tverrfaglig partnerskap? 
Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

Hvordan kan innkjøperen bli en viktig produsent av strategisk styringsinformasjon? 
Thor Møller, seksjonssjef for administrative anskaffelser i Politiets fellestjenester

Hvilke effekter er viktig for næringslivet når anskaffelsesprosessen digitaliseres?
Arnhild Dordi Gjønnes, Advokat i NHO

Hvordan ser fremtidens offentlige anskaffelsesprosess ut? 
Gunnar Wessel Thomassen, Programdirektør Difi

15.45 Avslutning

Vi ønsker deg velkommen til mat og drikke i utstillerområdet (inkludert).

Publisert: 11. aug 2015, Sist endret: 15. okt 2018

Deldette