Program

Nytt regelverk er hovedtema på årets anskaffelseskonferanse.

Program 3. november

Opptak

Bilder

Møteleder: Svein Tore Bergestuen

09.30 Åpning

09.35 Anskaffelser som et verktøy for Difis nye strategi
Direktør Steffen Sutorius, Difi

09.45 Regjeringens arbeid på anskaffelsesområdet
Næringsminister Monica Mæland

10.00 Samtale mellom Monica Mæland og Ingebjørg Harto, NHO, ledet av Svein Tore Bergestuen

10.10 Offentlige anskaffelser: Bidrar det til økt produktivitet og verdiskapning?
Administrerende direktør Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå

10.30 Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å skape grønn konkurransekraft?
Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

10.45 Tar vi nok samfunnsansvar?
Idar Kreutzer og Christine Meyer i samtale med Svein Tore Bergestuen

11.00 Pause

11.25 Hvordan vil nytt regelverket berøre deg?
Avdelingsdirektør Monica Auberg, Nærings- og fiskeridepartementet

11.40 Hva må du forholde deg til av nye digitaliseringsverktøy?
Seksjonssjef André Hoddevik, Difi

11.55 Offentlige anskaffelser akkurat nå
Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

12.15 Lunsj

13.00 Parallelle sesjoner del 1

Sesjon 1: Nå må alle digitalisere (Scandinavia Scene)

13.05 Fra digitalisering av enkeltprosesser til heldigitaliserte anskaffelsesprosesser – hva må på plass? Strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser
Seksjonsleder Andre Hoddevik, Difi

Eksempler fra virksomheter som er gode på digital informasjonshåndtering, bruk av teknologi og på å skape modenhet i egen virksomhet
13.20 Innkjøpssjef Morten Deol, Drammen kommune
13.35 Innkjøpssjef Jacob M. Landsvik, Universitetet i Oslo

13.50 Panel og spørsmål ved André og Morten

Sesjon 2: Oversikt er grunnlaget for kategoristyring og effektivisering (Norgessuitene)

13.10 Faktakunnskaper om hva virksomheten kjøper er en forutsetning for dialog med ledelsen, god styring og hensiktsmessig organisering av anskaffelsesarbeidet. Dette er avgjørende faktorer for virksomhetens evne til forbedring og effektivisering.
Seksjonssjef Hege Brinchmann, NAV, seksjonsleder Hanna Meland og seniorrådgiver Gunn Anny Lauvnes, Stortinget

Sesjon 3: Ta plass ved forhandlingsbordet (Scandinaviasalen)

Det nye regelverket om offentlige anskaffelser innfører en ny og mer fleksibel prosedyre for gjennomføring av konkurranser. Lær mer om den nye prosedyren tilbudskonkurranse, og hvordan denne skal gjennomføres.

Nytt regelverk gir økt adgang til å forhandle. Hva er mulige fallgruver? Og hva er suksesskriterier for å få et vellykket forhandlingsresultat?

13.05 Seniorrådgiver Anja Siverts, Nærings- og fiskeridepartementet
13.30 Advokat Kristian Trygstad

14.00 Pause

14.30 Parallelle sesjoner del 2

Sesjon 4: Når markedet ikke har løsningen – veivalg og muligheter (Norgessuitene)

Hvordan går vi frem når markedet ikke tilbyr en løsning som dekker virksomhetenes behov. Kan vi utvikle løsningen sammen med industrien og forskningsmiljøer?

Difi har publisert en veileder for anskaffelser i forsknings- og utviklingsfasen. Den beskriver de muligheter som finnes i regelverket.

14.30 Prosjektleder Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling
14.40 Prosjektleder Olaug Hana Nesheim, ByggLett, Direktoratet for byggkvalitet
14.55 Avdelingsdirektør Gunnar Wedde, Utvikling- og kompetanseetaten, Oslo kommune
15.10 Advokat og leder for anskaffelser Beatrice Pignatel, Innovasjon Norge

Sesjon 5: Nytt regelverk; mer grønne og ansvarlige innkjøp (Scandinavia Scene)

Nytt anskaffelsesregelverk skal gi mer grønne og samfunnsansvarlige innkjøp. Hvordan får vi til det?

14.30 Ifølge den nye § 5 i loven om offentlige anskaffelser må du stille krav til miljø og respekt for menneskerettigheter. Hvordan skal disse hensynene ivaretas?
Underdirektør Liv Lunde, Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet innleder    

14.40 Debatt om praktiske erfaring og tanker om veien videre:

  • Rådgiver Lin Helliesen, Stavanger kommune
  • Direktør Jon Søland, juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling, Omsorgsbygg Oslo KF
  • Miljø- og CSR ansvarlig Camilla Gramstad, Virke
  • Markedsrådgiver Tormod Lien, Miljømerking 

Det blir anledning til spørsmål og innlegg fra salen. 

Sesjon 6: Best Value Procurement – metoden som gir deg den beste leverandøren (Scandinaviasalen)

Når kompetanse er det viktigste i anskaffelsen, må vi kanskje tenke nytt og annerledes om konkurransegjennomføringen og oppfølgingen av kontrakten?

Difi piloterer en ny internasjonal metode for å anskaffe tjenester og kompetanse. Med Best Value Procurement- metoden bruker man funksjonsbaserte kravspesifikasjoner, 6-siders tilbud, intervju i evalueringsprosessen og avklarer kontraktsinnholdet i detalj før kontrakten inngås. Metoden konsentrerer seg om å sikre at man får frem hvem som er den beste leverandøren på en tydelig måte, samtidig som oppdragsgiver ikke detaljstyrer leverandøren.

14.35 Best Value Procurement – om metoden og erfaringer fra Nederland. Eksempler fra bygg og anlegg, catering og IT-anskaffelser
Jeroen Van de Rijt, Best Value Group

15.00 Pilotering av BVP-metoden i Norge
Seniorrådgiver Viel Sørensen, Difi

Det blir anledning til å stille spørsmål. 

15.30 Slutt/Mingling i utstillerområdet

16.30 Middag med prisutdeling

Sist endret: 
04. nov 2016

Deldette