Hospitering i Norden

Nordisk tjenestemannsutveksling er et tilbud for deg som vil hospitere i et annet land i Norden. Formålet er å styrke samarbeidet mellom forvaltningen i de nordiske landene og gi mulighet for impulser til nytenkning når det gjelder eget arbeidsfelt.

Som hospitant kan du arbeide ved en eller flere statlige virksomheter i Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Søk stipend
Nordisk tjenestemannsutveksling

Søknadene mottas og behandles fortløpende.

Hvem kan delta?

Alle statsansatte i Norden er med i hospitantordningen.

Se hva tidligere deltagere forteller om ordningen

Tjenesteutvekslings lengde og stipendsum

Det gis et stipend på et fast beløp DKK 11 000,- pr måned i utvekslingstiden. Varighet på stipendperioden er i utgangpunktet fra 14 dager til 6 måneder. 

Generelle vilkår og plikter

Søkere til utvekslingsordningen må selv ordne tjenesteopphold ved en statlig virksomhet i et annet nordisk land. Utvekslingen behøver ikke være gjensidig.
Søknaden må være godkjent og underskrevet av egen arbeidsgiver. Arbeidsgiveren plikter å betale lønn i utvekslingstiden. 

De som tar utvekslingstjeneste, påtar seg også de arbeidsmessige forpliktelser dette medfører og har den taushetsplikt som gjelder for tjenestelandets egne tilsatte.  Hospitanten må om nødvendig underskrive taushetsløfte.  Hospitanten kan bli pålagt plikttjeneste.  Den fastsettes av nærmeste overordnede tjenestemyndighet.

Økonomiske vilkår

Nordisk ministerråd finansierer ordningen og Difi administrerer søknadsprosessen. Nordisk ministerråds stipend er 11.000,- DKK per måned. Stipend er fritatt for skatt og skal dekke utgifter til bolig og andre ekstrakostnader. Reise til og fra tjenestelandet blir dekket etter billigste transportmåte. 

Alle partene må være kjent med de økonomiske og generelle vilkår og de plikter som gjelder for søknaden.

Reiseregning

Utfylt reiseregning skal sendes Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), umiddelbart etter endt opphold.

Reiseregning (dfo.no)

Rapportering

Etter avsluttet utvekslingsopphold skal hospitanten gi rapport om de erfaringer som er gjort. Hospitanten får tilsendt rapporteringsskjema etter oppholdet.

Publisert: 12. des 2014, Sist endret: 11. okt 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*