Nettkurs i samarbeid og medbestemmelse for ledere og tillitsvalgte

Nettkurset gir kompetanse i samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Med hovedvekt på hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA) gir kurset økt forståelse i lov- og avtaleverket. Opplæringen skal styrke partssamarbeid og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

Publisert: 01. sep 2015, Sist endret: 21. aug 2018

Nettkurset består av tre deler

 • Del 1: Regelverket

Gir en innføring i hvilke lover og avtaler partene må forholde seg til og hvilke roller og ansvarsområder de ulike partene har. Det er tre nivåer på vanskelighetsgrad, nivå 1 er for nye ledere og tillitsvalgte, nivå 2 er for aktive utøvere av partssamarbeid og nivå 3 er fordypning.

 • Del 2: Samarbeid til det beste for virksomhetene

Et godt samarbeid og medbestemmelse bidrar til velfungerende organisasjoner med fokus på felles mål. Vi retter fokus mot at samarbeid er noe begge parter bør etterstrebe – selv der hvor ikke lover og avtaler krever det.

Gjennom praktiske eksempler fra partssamarbeidet fokusere vi på det mellommenneskelige aspektet ved samarbeid. Brukeren får råd, verktøy og anbefalinger om hvordan hun kan legge til rette for et godt partssamarbeid og gode personlige relasjoner med den andre parten.

 • Del 3: Samarbeid i praksis

I del 3 fokuseres det på praktisk anvendelse av fagstoffet i arbeidshverdagen. Brukeren skal ta i bruk sin kunnskap fra del 1 og del 2 for å løse virkelighetsnære case.

Aktiviserende læring

Kurset inneholder blant annet e-læring, filmer, quiz og podcasts, og gir kursdeltaker mulighet til å velge områder og temaer å fordype seg i. De skal løse relevante case og oppgaver som støttes opp av prosessmodeller, sjekklister og oppslagsverk.

Nettkurset kan tas i bruk på flere måter, for eksempel som: 

 1. Et opplæringstiltak i partssamarbeid for tillitsvalgte og HR/personal.
 2. En del av lederopplæringen i staten.

Opplæringen er modulbasert, og kan gjennomføres individuelt eller i små og store grupper.

Laget av

Opplæringsprogrammet er utviklet av Difi i samarbeid med partene i staten:

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • LO Stat
 • YS Stat
 • Unio
 • Akademikerne

Målgruppe for nettkurset

Ledere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Opplærings- og utviklingstiltaket er tilpasset både nyansatte og ledere og tillitsvalgte med lang erfaring.

Læremål

Leder og tillitsvalgte skal etter gjennomført tiltak:

 • Ha fått styrket sin samarbeids- og medbestemmelseskompetanse:
  • Gjennom økt kunnskap om HA, HTA og lov- og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten, begreper, roller og ansvar, bidra til realisering av virksomhetens strategier og mål.
  • Ha økt kunnskap om prosesser, samarbeid og medbestemmelse.
 • Være i stand til å planlegge og gjennomføre opplæringstiltaket i egen virksomhet på egnede arenaer.

Estimert tidsbruk per ansatt

Digitalt innhold  med moduler på tilsammen ca. 3 timer som kan tas samlet eller hver for seg.

 

Deldette

Kontakt