Program for toppledergrupper

Målet med programmet er at ledergruppene styrker strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Publisert: 24. apr 2015, Sist endret: 19. sep 2018

Programmet går over en periode på ni måneder.

Gruppeeffektivitet og toppledergruppen som strategisk organ

Programmet har to overordnede temaer – gruppeeffektivitet i ledergruppen og toppledergruppen som strategisk organ. Toppledergruppene arbeider gjennom programmet med utvikling av egen gruppeeffektivitet. Ledergruppene møtes for erfaringsutveksling og dialog på tvers på fire fellessamlinger som går over 1-2 dager.

Gjennomføring av programmet

Programmet utvikles og gjennomføres av Difi, med bidragsytere fra forvaltningen, privat sektor og akademia.

Ledergrupper som er deltakere i 2018/2019

2018

 • Kull 6: Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
 • Kull 7: Direktoratet for e-helse, Arkivverket, Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT

2018-2019

 • Kull 9: Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet

2019

 • Kull 10: Jernbanedirektoratet, Legemiddelverket, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Folkehelseinstituttet
 • Kull 11: Datatilsynet, Forbrukertilsynet, Statens helsetilsyn og Statens strålevern

 

Ledergrupper som har deltatt tidligere

2017-2018

 • Kull 5: Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Kystverket

2017

 • Kull 3: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Skattedirektoratet, Tolldirektoratet og Lånekassen
 • Kull 4: Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

2016-2017

 • Kull 1: Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kull 2: Konkurransetilsynet, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for økonomistyring

2015-2016

 • Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helsedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Interessert?

Ta kontakt med leder for programmet Tone Skåre: tone.skare@difi.no, tlf. 900 14 707.

Deldette

Om programmet

Program for toppledergrupper i staten er et tiltak under Program for bedre styring og ledelse. Faglig stab i Difi har ansvar for utvikling og gjennomføring av programmet, som i 2015 - 2016 gjennomføres som en pilot.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*