Program for toppledergrupper

Program for toppledergrupper er et utviklingsprogram for toppledergrupper i staten, og er et tiltak i Program for bedre styring og ledelse i staten.

Målet med programmet er at ledergruppene styrker strategiske ferdigheter gjennom økt gruppeeffektivitet. Deltakere er toppledere i departementer eller direktorater og deres ledergrupper.

Programmet går over en periode på ni måneder.

Strategisk ledelse og gruppeeffektivitet

Programmet har to overordnede temaer - strategisk ledelse og gruppeeffektivitet. Toppledergruppene arbeider gjennom programmet med utvikling av egen gruppeeffektivitet. Ledergruppene møtes for erfaringsutveksling og dialog på tvers på fire fellessamlinger som går over 1-2 dager.

Gjennomføring av programmet

Programmet gjennomføres i regi av Difi, med bidragsytere fra forvaltningen og akademia.

I 2015-2016 ble programmet gjennomført som pilot med følgende deltakere: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helsedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

I 2016 gjennomførte følgende deltakere:

  • Kull 1: Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Kull 2: Konkurransetilsynet, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for økonomistyring

I desember 2017 avslutter følgende deltakere:

  • Kull 3: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Skattedirektoratet, Tolldirektoratet og Lånekassen
  • Kull 4: Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Landbruks- og matdepartementet

I august 2017 startet:

  • Kull 5: Sjøfartsdirektoratet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Kystverket

I januar 2018 starter:

  • Kull 6: Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
  • Kull 7: Direktoratet for e-helse, Arkivverket, Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og IKT

Interessert?

Ta kontakt med leder for programmet Tone Skåre: tone.skare@difi.no, tel. 900 14 707.

 

Publisert: 24. apr 2015, Sist endret: 02. okt 2017

Deldette

Om programmet

Program for toppledergrupper i staten er et tiltak under Program for bedre styring og ledelse. Faglig stab i Difi har ansvar for utvikling og gjennomføring av programmet, som i 2015 - 2016 gjennomføres som en pilot.

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*