Difis opplæringstilbud

Difi har et stort tilbud av e-læringskurs og andre opplæringstiltak.

Se kommende arrangementer for seminarer, kurs og konferanser. 

Kontakt