Difis opplæringstilbud

Difi har et stort tilbud av e-læringskurs og andre opplæringstiltak.

Se kommende arrangementer for seminarer, kurs og konferanser. 

Strategisk IKT-kompetanse for toppledere

I perioden 2014-2017 deltok elleve departementsområder og fylkesmannsembetene i et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse rettet mot toppledere. Hensikten med tiltaket var å bevisstgjøre topplederne om hvordan digitalisering kan bidra til virksomhetsutvikling, måloppnåelse og bedre tjenester for brukerne.

Kontakt