Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni 2020

Velkommen til Digitaliseringskonferansen på Gardermoen 11. og 12. juni. Sett av dagene! Program og påmelding blir klart i mars.

På digitaliseringskonferansen 2019 presenterte Digitaliseringsminister Nikolai Astrup «Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025». Det er første gang at regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av hele offentlig sektor. 

Om konferansen

 • Arrangeres i juni hvert år
 • Ca. 1400 deltakere 
 • Ca. 40 % ledere
 • 2 dager spekket med godt faglig program
 • Gode mulighet for å knytte kontakter
 • Felles middag 

Oppfølging av handlingsplanen til digitaliseringsstrategien

I år vil vi presentere og diskutere oppfølging av handlingsplanen som nå er besluttet. En helt sentral problemstilling er hvordan handlingsplanen og tiltakene best mulig måte kan understøtte regjeringens beslutning om å utvikle syv tverrgående tjenester på tvers av departementer, virksomheter, statlige og kommunale aktører. Dette innebærer en helt fundamentalt ny måte å tenke samarbeid på. Vi er i en tidlig fase i arbeidet, men foreløpige planer og gode eksempler på samarbeid vil bli presentert under konferansen.  

Regjeringens nye innovasjonsmelding

Det er forventet at regjeringens nye innovasjonsmelding blir presentert på konferansen. Vi vil også diskutere hvordan vi sammen kan utvikle nye digitale innovative tjenester, på et felles fundament. Hvordan vi kan legge til rette for deling og bruk av data og bruk av kunstig intelligens blir sentralt. Og hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide enda bedre på disse områdene?'

Flere deltar i planleggingen

Nytt av året er at vi har invitert flere av de sentrale offentlige virkemiddelaktørene til å delta i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. KS, Innovasjon Norge, Arkivverket og Digital Norway og flere vi bidra på sporene på konferansens andre dag. Vi vil også i år samarbeide med «ildsjelene» representert ved Den Norske Dataforeningen. 

Vi venter over 1400 deltakere

Den 12. digitaliseringskonferansen blir den første i regi av Digitaliseringsdirektoratet! Vi forventer over 1400 deltakere og en stor andel ledere og beslutningstakere. Du vil få presentert en status for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor under tittelen «Rikets tilstand». Og selvfølgelig vil vi også i år ha nominasjoner til årets digitaliseringspris. 

 

 

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

 

 

Kontakt

 • Kurs og arrangementer
  Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo