Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni 2019

Med data skal landet bygges!

For mer enn 1000 år siden kom Frostatingsloven, en av de mest kjente lovene i Norges historie. Det mest kjente sitatet fra loven er «Med lov skal landet byggjast, og ikke med ulov øydast». Tusen år senere står Norge overfor nye utfordringer, hvor data er avgjørende for å bygge landet videre. På Digitaliseringskonferansen spør vi hva dette innebærer og hvordan vi kan lykkes. 

Smart og ansvarlig bruk av data er nøkkelen til en modernisert forvaltning, hvor vi kan skape helt nye brukeropplevelser. Våre brukere skal kunne få mer personlige tjenester, tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Forvaltningens virksomheter skal få bedre grunnlag til å ta beslutninger, og de vil kunne forutse hvor de bør sette inn sin innsats mer målrettet.

Et godt datagrunnlag er også nødvendig for å kunne utnytte kunstig intelligens, som igjen vil skape radikalt nye muligheter (og trusler).

Vi snakker om et paradigmeskifte. Men på tross av hvor viktig dataene vil være fremover, så har Norge - i følge OECD - likevel ikke greid å utnytte potensialet som ligger i en datadrevet forvaltning. Dette er alvorlig, og Difi ønsker å sette temaet høyt på dagsorden hos alle offentlige virksomhetsledere.

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

 

 

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo