Digitaliseringskonferansen

Norge har en god offentlig sektor sammenlignet med andre land. Vi har mange eksempler på vellykket digitalisering. Samtidig står offentlig sektor foran et stor omstilling hvor de offentlige budsjettene blir trangere og innbyggernes forventninger til mer kostnadseffektive, brukerorienterte og helhetlige løsninger øker. Tema på årets konferanse var "Sammen mot 2025". Neste års konferanse er 11. og 12. juni, hold av datoene!

Se opptakene fra konferansen

Budskapet fra Digital Agenda, OECD og Riksrevisjonen er klart: vi trenger nasjonale grep for å styrke styringen og øke farten på digitalisering på tvers av sektorer, stat og kommune. Det krever at offentlig sektor i større grad tenker som et konsern med felles kjøreregler, tjenester og løsninger.

Den enkelte offentlige virksomhet eller sektor kan ikke fortsette å digitalisere hver for seg. Vi må tenke fellesløsninger og stordrift på tvers av forvaltningen, vi må gjenbruke mer, og nye tjenester må henge sammen med tjenester fra andre virksomheter eller sektorer. Offentlig sektor må samarbeide mer – også med privat sektor. 

Derfor er hovedtemaet for årets konferanse «Sammen mot 2025».  

Direktør Steffen Sutorius om konferansen

Difis tverrgående digitaliseringsstrategi, som vi har utviklet i samarbeid med sentrale aktører i stat, kommune og privat sektor, svarer på hva vi må gjøre og hvilke grep vi tar for å få fart på digitaliseringen og løse tverrgående utfordringer i offentlig sektor. På Digitaliseringskonferansen får du høre mer om hvordan vi skal realisere våre felles mål og ambisjoner – og hvordan vi skal utløse det store potensialet. Sammen.

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

 

I år arrangerer vi Digitaliseringskonferansen for 10. gang. Konferansen omtales som den viktigste konferansen for ledere i offentlig sektor. Vi ønsker velkommen til to dager med spennende foredrag og gode muligheter for å møte andre som er opptatt av digitalisering av offentlig sektor.

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo