Digitaliseringskonferansen

11. og 12. juni 2019

Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni på Thon Hotell Gardermoen
 
 

For mer enn 1000 år siden kom Frostatingsloven, en av de mest kjente lovene i Norges historie. Det mest kjente sitatet fra loven er «Med lov skal landet byggjast, og ikke med ulov øydast». Tusen år senere står Norge overfor nye utfordringer, hvor data er avgjørende for å bygge landet videre. På Digitaliseringskonferansen spør vi hva dette innebærer og hvordan vi kan lykkes. 

Footer inn her

Om konferansen

  • Arrangeres for 11. gang
  • 1200 deltakere siste år
  • Ca. 40 % ledere
  • 2 dager spekket med godt faglig program
  • Felles middag 

Smart og ansvarlig bruk av data er nøkkelen til en modernisert forvaltning, hvor vi kan skape helt nye brukeropplevelser. Våre brukere skal kunne få mer personlige tjenester, tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon. Forvaltningens virksomheter skal få bedre grunnlag til å ta beslutninger, og de vil kunne forutse hvor de bør sette inn sin innsats mer målrettet.

Et godt datagrunnlag er også nødvendig for å kunne utnytte kunstig intelligens, som igjen vil skape radikalt nye muligheter (og trusler).

Vi snakker om et paradigmeskifte. Men på tross av hvor viktig dataene vil være fremover, så har Norge – ifølge OECD – likevel ikke greid å utnytte potensialet som ligger i en datadrevet forvaltning. Dette er alvorlig, og Difi ønsker å sette temaet høyt på dagsorden hos alle offentlige virksomhetsledere.

Digitaliseringskonferansen er en årlig møteplass for ledere og alle som er opptatt av digitalisering i offentlig sektor.

 

Tid og sted for Digitaliseringskonferansen 2019

Etter flere år i Oslo sentrum har vi besluttet å flytte konferansen til Thon Congress Gardermoen. Med et moderne kongressenter med store og luftige lokaler vil vi kunne legge enda bedre til rette for faglig formidling, dialog og nettverksbygging. 

Tid

Konferansen starter 11. juni kl. 10.00 og avsluttes 12. juni ca. kl. 16.00.

Sted

Thon Congress Gardermoen, Balder allé 2, 2060 Gardermoen

Hotellet ligger 10 minutter unna Oslo Lufthavn og shuttlebuss stopper ved hotellet. I tillegg er det gode parkeringsmuligheter til kun kr 68,- for 24 timer.

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo