Program

Det finnes idag mange digitaliseringskonferanser. På denne treffer du toppledere som er ansvarlig for digitalisering i Norge.

Publisert: 13. feb 2019, Sist endret: 22. mai 2019

11. juni

Start kl. 10.00

Åpning

Steffen Sutorius, direktør, Difi

Regjeringens nye digitale strategi

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Et dansk blikk på digitalisering

Morten Kruse Søland, Teamleder, Kontor for analyse og policy, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

Panelsamtale
 

Mine beste råd til offentlig sektor!

Anette Mellbye, Rådgiver og styremedlem med spisskompetanse på digital transformasjon og innovasjon 

Hvordan kan smart bruk av data snu opp ned på NAV?

Sigrun Vågeng, direktør i NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

VY fornyer seg for å tilby reiser fra dør til dør

Synne Homble, konserndirektør mobilitet og reiseliv, VY

Rikets tilstand. En temperaturmåler av digitalisering i offentlig sektor

Knut Bjørgaas, avdelingsdirektør, Difi

Datadreven forvaltning for fremtiden — med modeller fra fortiden?

Direktør Christine Bergland, Direktoratet for eHelse

Lunsj kl. 13.00

Gode informasjonskilder er et fundament for gevinstrealisering ved digitalisering

Direktør Hans Christian Holte, Skatteetaten

Panelsamtale
 

Et datadrevet helsevesen – til det beste for pasienten!

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst RHF

Stordata og kunstig intelligens forandrer medisinen

Professor og avdelingsleder Erik Fosse, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus

Vi deler ut «Digitaliseringsprisen - årets digitale suksesshistorie»

Slutt kl. 17.00

Middag kl. 18.30 (egen påmelding)

12. juni

Start kl. 09.00

 

Velg mellom disse sesjonene

Sesjon 1: Innovativ dokumentasjon - fremtidens måter å jobbe på

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

I dag skapes dokumentasjon på stadig nye flater; blant annet i fagsystemer, sosiale medier, sms, chatbots, mail og i ulike samhandlingsløsninger. Hvordan bør vi ta vare på dokumentasjon for at den skal være lett tilgjengelig for virksomhetene når de trenger den og samtidig sikre trygg langtidslagring? Digitalisering gir både utfordringer og muligheter for hvordan ansatte løser sine arbeidsoppgaver. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan virksomhetenes arbeidsprosesser endrer seg i takt med den digitale utviklingen og hvilke konsekvenser det gir for måten vi tar vare på og forvalter dokumentasjon fra samfunnet. Vi presenteres best practice gjennom brukerhistorier fra flere aktører. Sesjonen avsluttes med en paneldebatt hvor veien videre vil bli diskutert.

Utfordringer med dagens saksbehandling og arkivering. 
Hva er det Arkivverket planlegger for fremtiden? 
Inga Bolstad, riksarkivar, Arkivverket 
 
Hvilke råd ga Digitaliseringsrådet til Arkivverket og hvorfor? 
Svein Kristiansen, leder av Digitaliseringsrådet, Difi 

Brukerhistorier – nye måter å jobbe på 

Norsk helsenett – hvordan organiserer vi oss for fremtiden? 
Vilde Ronge, avdelingsdirektør arkiv og dokumentforvaltning, Norsk Helsenett

UDI – kan vi kaste 19800 hyllemeter med papir? 
Aslak Holtan, seksjonssjef dokumentsenteret, Utlendingsdirektoratet 

Automatisert arkivering og dokumentasjon i NAV
Hans Petter de Fine, teamleder, NAV

Difi – KGV og eInnsyn: Fremtidens datafangst og presentasjon 
Anna Frantzen, seniorrådgiver, Difi  
Rune Kjørlaug, sjefsarkitekt fellesløsninger, Difi 

Hvordan kan/kunne de store markedsaktørene løst denne utfordringen? 

Google 
Guro Sandersen, Industry Manager, Google Norge 
 
Microsoft 
Shahzad Rana, teknologidirektør, Microsoft Norge 
 
Paneldebatt 

 • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Shahzad Rana, Microsoft 
 • Guro Sandersen, Google 
 • Inga Bolstad, Arkivverket 
 • Knut Bjørgaas, Difi 

 Utdeling av Arkivverket og Norsk Arkivråds innovasjonspris

Se alle foredragsholdere

Sesjon 2: Smarte byer og bygder får grønn omstilling til å skje - i samarbeid med digitale start-ups

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Helene Hoggen, Difi

Ifølge Cicero kan norske kommuner være nøkkelen til det grønne skiftet, ved at de er endringsagenter som er villige til å eksperimentere seg fram til gode løsninger. I dette sporet snakker vi om hva som skal til for å få dette til å skje. Vi får blant annet høre hva som er nøkkelen til å inkludere digitale start-ups ved offentlige anskaffelser og offentlig-privat samarbeid. Difi og Innovasjon Norges Smart City nettverk samarbeider tett om programmet. Vi tar deg med inn i prosessene, samarbeidet og de digitale løsningene som ligger bak grønn innovasjon som selvkjørende busser, smarte bygg og nye sirkulære forretningsmodeller.

Åpning
Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

Kan innovative anskaffelser sette farten på et digitalt lavutslippssamfunn?
Dag Strømsnes, avdelingsdirektør offentlig anskaffelser i Difi 

Dataene tilhører folket – råd og erfaringer fra en digital oppstartsbedrift 
Satvir Singh Parmar, CEO Virinco og Vicotee 

Panel: Offentlige anskaffelser som verktøy for samarbeid tvers og inkludering av oppstartsbedrifter

 • Satvir Singh Parmar, CEO Virinco og Vicotee 
 • Kjersti Haukeland Eiken, leder av Innolab i Bergen kommune 
 • Martin Vik, leder kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune 

Fremtidens transport – hvordan ta i bruk grønne mulighetsrommet
Endre Angelvik, direktør mobilitetstjenester i Ruter As 

Panel: Teknologiutvikling gjennom offentlige anskaffelser – autonome kjøretøy som case

 • Endre Angelvik, direktør mobilitetstjenester i Ruter As 
 • Christian Bering Pedersen, Technology and Data Lead at Autonomus Mobility 
 • Jorunn Birkeland, innkjøpsleder i Gjesdal kommune 

Kommunesektoren – omsetting av nasjonal miljø og teknologipolitikk i innovativ og praktisk handling der folk bor
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

Deling av data som utgangspunkt for miljøvennlige løsninger, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller
Eivind Kristoffersen, PhD-kandidat og forsker ved NTNU og SINTEF 

Digital bærekraftkartlegging i Ny Ålesund kommune
Helge Veum, prosjektkoordinator IKT og digitalisering i Nye Ålesund kommune 

Hvordan nye og etablerte aktører kan slå hodene sammen for å skape bedre byer å bo i
Johnny Alexander Gunneng, Co-founder InfoTiles 

Hvordan norske virksomheter kan få til sunn drift, vekst og transformasjon
Nils Ola Bark, leder for forretningsutvikling i teknologiselskapet Atea 

Refleksjoner rundt veien videre: Deling av data og samarbeidsavtaler – hvordan sikre seg at vi ikke ender med ulike systemer i hver kommune? 
Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon Bergen kommune 

Se alle foredragsholdere

Sesjon 3: Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi

Digital transformasjon krever nye måter å tenke på og nye måter å lede på. Difi presenterer syv lederkompetanser som er helt sentrale for ledere som skal lykkes med digital transformasjon. På dette sporet får du høre om spennende omstillingsprosjekter som belyser flere av disse lederkompetansene. Vi har invitert ledere til å dele sine erfaringer, fortelle hva de faktisk gjør og hva som kreves av lederkompetanse. 

Går offentlig sektor i kompetansefella?  
Birgitte Yttri, seksjonssjef for innovasjon og brukerretting i Difi 
 
Slik lykkes du med digital transformasjon – syv lederkompetanser  
Anne Kristine Hanevold, seniorrådgiver i avdeling ledelse i Difi 
 
OL- programmet i nye Asker kommune – ny praksis for en digital tid  
Geir Graff, porteføljeforvalter og innovasjonsstrateg i Asker kommune 
 
Når stort og planlagt blir til smått og smidig – erfaringer fra moderniseringsarbeidet i NAV 
Karin Bøhlerengen, Prosjektleder for det som var et av Norges største utviklingsprosjekter – Foreldrepengeprosjektet i NAV 

Se alle foredragsholdere

Sesjon 4: Hvordan kan økosystemer bidra til å løse samfunnsutfordringer?

 

Fagansvarlig: Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

For å kunne håndtere komplekse livshendelser og samfunnsutfordringer må forvaltningen tenke nytt på hvem vi samarbeider med og hvilke roller ulike parter bør ta. Digitaliseringen og smart bruk av data skaper også nye muligheter som den tradisjonelle, hierarkiske organisasjonen sliter med å utnytte raskt nok. Hvordan kan vi tenke nytt rundt tjenesteutvikling og tjenestetilbud dersom vi inngår som en del av et økosystem med gjensidig givende partnerskap med andre virksomheter fra privat og offentlig sektor og med våre brukere?  Det er mange forutsetninger som må være til stede for å få til dette. Deling av data, felles forståelse av hva økosystem er og strukturelle rammebetingelser er noen av disse, og er tema for sesjonen.

Her får du høre eksperter snakke om økosystem og du får lære om hvordan offentlige aktører fra ulike samfunnsområder finner innovative måter å jobbe i økosystemer.  Vi utfordrer selvsagt også sentrale beslutningstakere om hva de gjør med strukturelle rammebetingelser for å legge til rette for at livshendelser og samfunnsutfordringer kan løses på nye måter.

Hva er økosystemer? 
Lasse B. Lien, Professor, Norges Handelshøyskole (NHH )

«Opptrinn» - en økosystem-tilnærming til digitalisering av byggnæringen

 • Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens Landsforening  
 • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA) 
 • Lars Peder Brekk, administrerende direktør i Brønnøysundregistrene 

DIGI-UNG; samordning av digitale tjenester på ungdommens premisser 

 • Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet 
 • Mari Trommald, direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
 • Bodil Rabben, divisjonsdirektør for utvikling og forvaltning i Direktoratet for e-helse 

BarentsWatch – et digitalt økosystem for brukerne av hav- og kystområdene våre 
Einar Vik Arset, direktør i Kystverket 

Paneldebatt 

 • Lasse B Lien, professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Mari Trommald, direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
 • Einar Vik Arset, direktør i Kystverket 
 • Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens Landsforening 

Legger dagens strukturer og styringssystemet til rette for å løse utfordringer som økosystemene står overfor? 
Tom Rådahl, departementsråd Klima- og miljødepartementet 

Se alle foredragsholdere

Sesjon 5: Tillit som driver for effektiv digitalisering og innovasjon i offentlig forvaltning

 

Fagansvarlig: Seniorrådgiver Barbro Lugnfors, Difi

Vi snakker om hvorfor tillit er lønnsomt, hvordan forvaltningen arbeider med å sikre denne tilliten og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnet om denne tilliten brytes. Vi får også erfaringsforedrag fra en virksomhet som måtte arbeide med å gjenopprette informasjonssikkerheten etter at fremmede aktører kom inn i deres systemer.

Samfunnsperspektiv
Catharina Nes, fagdirektør i Datatilsynet 

Kan vi ha tillit til vår digitale grunnmur?

Line Ugland Nyseth, seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Hvordan kan den enkelte virksomhet bidra til å skape tillit? 
Olav Petter Aarrestad, IT-direktør i Kartverket 

Hva skaper tillit? 
Hallgeir Sjåstad, psykolog og forsker (phd) i FAIR Insight Team ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) og Norges Handelshøyskole (NHH)

Se alle foredragsholdere

Lunsj kl. 12.00

Offentlig privat samarbeid - Speed dating

Etter lunsj bygger vi på den gode erfaringen fra i fjor med speed-dating, hvor ledende leverandører og offentlig etater presenterer sine nye løsninger og tjenester. 

Offentlig privat samarbeid - Speed dating 2018

Endringsbyråkraten venter ikke på forandring - hva kan du gjøre allerede i dag? 

Hva kan du begynne med eller slutte å gjøre for at samarbeidet med andre som ikke er lik deg selv blir produktivt - slik at vi sammen kan gi innbygger, frivillige og næringsliv det de trenger?  

Vi arrangerer en unconference der dagsorden bestemmes av de som møter opp, og målet vårt er å identifisere konkrete, praktiske handlinger. Hvordan får vi den digitale verden til å henge tettere sammen med politikkutformingsverden og hva kan DU bidra med? Vi venter ofte på hverandre i offentlig sektor, enten fordi prosessen, prioriteringene eller timingen er feil eller ukoordinert. Skal vi modernisere offentlig forvaltning må vi ta praktiske grep, skape empatiske, trygge møteplasser der kreativitet og konkret problemløsning utøves i felleskap.  

OneTeamGov har det sin opprinnelse fra England og er en global, frivillig bevegelse som har som mål å skape endring gjennom praktisk handling - for å endre måten man jobber på i offentlig sektor og forbedre offentlige tjenester. Vi er et åpent nettverk av engasjerte folk fra alle sektorer som bryr oss om en offentlig reform kan bli med. Vi jobber etter 7 prinsipper*, slik at det offentlige kan tilby de beste nye tjenestene i møte med det beste som teknologi kan skape.  

Vi vet at hvis vi alle tar små skritt sammen, så skaper vi endring gjennom “mikroactions” - små, enkle ting man kan gjøre for å endre kultur eller arbeidsmetode på sin jobb eller i hverdagen.  

Det er en naturlig kime til konflikt å diskutere noe fra ulike ståsteder og med ulik kompetanse. Det er lett å være enig om overordnede mål og retninger som at brukeren står i sentrum eller at innovasjon i det offentlige er viktig. Vi vet at vi må tillate oss å gå ned i detaljene for å identifisere friksjon, fordi det er i friksjonen at den største verdien ligger. Ved å forstå hverandre kan vi bygge tillit og empati. Vi må skape trygge rammer for å ha en produktiv konflikt - ufiltrert, engasjert debatt om det som betyr noe for oss. Vi har lykkes når hele grupper er dedikert til en ide eller tilnærming og det er det vi må klare for å unngå fragmentering, som OECD peker på i sin rapport om Norges digitaliseringsarbeid. 

Derfor tenker vi at en slik trygg ramme, der alle kan få ta ansvar for å dele innsikt og perspektiver uten powerpoints, må til for at alle på Digitaliseringskonferansen skal få oppleve hva praktisk tverrfaglig samarbeid betyr i praksis. 

Prinsippene til OneTeamGovernment:  

 • Jobb åpent og positivt 
 • Gjør ting i praksis 
 • Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger 
 • Mangfold og inkludering 
 • Bry deg helhjertet om mennesker 
 • Arbeid på tvers av grenser 
 • Ønsk teknologiske muligheter velkommen

Mer tekst om hvert punkt finner du her

Slutt kl. 16.00

Deldette