Presentasjon utstillere

Her finner du utstillernes presentasjon av egen virksomhet:

Publisert: 20. mai 2019, Sist endret: 17. jun 2019

Utstillerne har selv skrevet presentasjonene - oppdraget har vært kort å presentere sin virksomhet med fokusområder for konferansen innenfor en gitt ramme, med vekt på årets tema: "Med data skal landet bygges!"

Presentasjonene blir publisert etter hvert som vi får dem inn. 

Velkommen til å se gjennom presentasjonene og besøke utstillerne under konferansen.

Basefarm - technical excellence - caring for your business

Basefarm er driftsleverandør av virksomhetskritiske IT-løsninger. Vi støtter kundene ved å integrere nøkkelkompetanse for digital transformasjon – big data, skytjenester og informasjonssikkerhet – i én samlet leveranse. Selskapets leveransemodell dekker hele spekteret fra innovasjon via idriftssetting til rask produksjon, inkludert strategirådgivning, implementeringsprosjekter og IT-drift med én felles driftsmodell uansett valg av skyplattform. Basefarm leverer også datasentertjenester.

Kontakt: Norton Lokken, telefon: 93234810.

Asker kommune – Bærekraftig digital utvikling basert på FNs bærekraftsmål

Asker kommune valgte i 2016 FNs bærekraftsmål som rammeverk for en bærekraftig utvikling som inkluderer økonomisk, sosialt og miljømessig ansvar. Bærekraftsmålene er i 2019 basis for Asker kommunes arbeid med utarbeidelse av Planprogram, Kommuneplan, Temaplaner og Handlingsprogram.

Regjeringen har i 2019 bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i alle norske kommuner og fylkeskommuner.

IT i praksis undersøkelsen fra 2019 viser at det har vært «digital stillstand» i Norge og norsk offentlig sektor det siste året. Kan bruk av FNs bærekraftsmål være et virkemiddel som kan sette fart på digitaliseringsarbeidet i Norge?

Hva betyr det for Askersamfunnet og Norge? Hva betyr det for sikker digital infrastruktur og digitale plattformer integrert i de andre infrastrukturene? Hva betyr det for innovasjon og samarbeid med innbyggerne, næringslivet, andre kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører om utvikling og anskaffelse av skalerbare bærekraftige digitale løsninger? Noen ganger lokale løsninger, andre ganger regionale, nasjonale og globale løsninger.

Stikk gjerne innom vår stand for en god diskusjon.

Kontakt: Ole-Kristian Tangen / Innovasjon og digitalisering, telefon: 95258223

Bouvet kurs - hvordan sikrer du at dine medarbeidere har rett kompetanse for fremtiden?

Vi tilbyr kurs i digitalt lederskap, innovasjonsledelse, endringsledelse, AI og maskinlæring, prosjektledelse, lean, tjenestedesign m.m. Bouvet har et av Norges sterkeste konsulentmiljøer som bistår med rådgivning, utvikling, design og forvaltning. Våre prosjekter involverer et bredt spekter av fagområder og krever høy grad av kunnskap. Snakk med oss om muligheter for virksomheten din!

Kontakt: Nina A. Sæther, telefon: 48030452.

Brønnøysundregistrene - pådriver for gjenbruk og deling av data, og for digitalt samarbed med privat sektor

Brønnøysundregistrene jobber frem innovative og brukerrettede løsninger sammen med blant annet finansnæringen, landbruks- og byggenæringen med utgangspunkt i våre registerdata. Vi er regjeringens viktigste verktøy for forenkling for næringslivet og bidrar til tillit i samfunnet ved å samle, gjenbruke og dele data på en trygg og sikker måte. Vi har felleskomponenten som er nøkkelen for å få til dette – Enhetsregisteret.
Se mer på www.brreg.no.

Buypass | Digitale tjenester trenger digitale ID’er

Når landet skal bygges digitalt settes krav om trygghet for hvem man kommuniserer med, hvem får tilgang til informasjon, og sporbarhet på hvem som har gjort hva. Nøkkelen er digitale ID'er for identifisering, signering og kryptering.
Buypass utvikler og leverer sikkerhetsløsninger, inkludert digitale ID'er for personer, virksomheter og digitale nettjenester. eIDAS åpner for enklere utveksling og signering av digitalt innhold på tvers av landegrensene. Buypass er sertifisert leverandør (QTSP).

Kontakt: Markedssjef May-Britt Eikemo, telefon: 93040049.

Dansk Scanning

Dansk Scanning digitaliserer siden 1995 arkiver fra både offentlige og private bedrifter i Scandinavian. Vårt fokus ligger på kvalitet, kundens ønsker, og lett tilgang på data. Derfor har vi utviklet programmer til forbedring av lesekvalitet (rensing osv.) av skannede dokumenter, og vi har en av de beste tekstgjenkjennelse programmer som også virker på tekst i bilder. Vår skyløsning er meget brukervennlig og tilbyr mange søkemuligheter, blant annet på tekst, og på kart. En bedre måte for å låse opp for landets data finnes ikke.

Kontakt: Key Account Manager Elisabeth Staal, telefon: +45 70114116

Digital Workforce - fornyer og forbedrer offentlig tjenesteproduksjon med RPA og kunstig intelligens

Prosessautomasjon og prosessforbedring ved bruk av RPA-programvare og kunstig intelligens realiserer målsetninger i virksomhetens strategi. Digital Workforce ønsker å bidra til at norske offentlige virksomheter kan tilby proaktive tjenester og vil forbedre måten offentlige oppgaver organiseres og utformes for fremtiden. Vi utnytter datakilder på tvers av sektorer, organisatoriske enheter og fagapplikasjoner for å automatiserte den offentlige virksomhets viktigste arbeidsprosesser.

Kontakt: Odd Henrik Hansen, daglig leder, telefon: 97714195.

Documaster – markedets mest fleksible og åpne arkivløsning

Skal vi bygge landet med data må vi tilgang til god datakvalitet. Dette er det vi leverer i Documaster – markedets mest fleksible og åpne arkivløsning! I 2014 utviklet vi en uavhengig arkivløsning for å frigjøre, bevare og tilgjengeliggjøre data for ettertiden. Åpen og varig – som det norske landskapet. Det holder ikke at du eier dine egne data, du må også eie tilgangen til den. Det er også grunnen til at vi på kort tid har hjulpet over 200 kunder med å få mest mulig ut av sine egne data!

Kontakt: Espen Nergaard, telefon: 95904896.

e-Boks Nordens digitaliseringspartner

e-Boks er Nordens ledende leverandør innen digital dialog, utsendelse, signering og lagring av dokumenter. Vi har lang erfaring med digitale løsninger, og hjelper våre kunder med å forenkle og forbedre deres virksomhet.

Kontakt: Odd Gunnar Olsen, telefon: 48315720.

Glasspaper - din kompetanse- og teknologipartner

“Med data skal landet bygges” - vi hjelper både offentlige og private bedrifter med å være bedre rustet til denne oppgaven. Glasspaper er din kompetanse- og teknologipartner med landets bredeste kursportefølje i tillegg til konsulent- og bemanningstjenester. Prosjektledelse, program- og porteføljestyring, endringsledelse og gevinstrealisering er temaer vi er opptatt av og står klar til å spre kunnskap om. Vi leverer åpne klasseromskursbedriftsinterne kursworkshops og digital opplæring.

Kontakt: prosjekt@glasspaper.no, telefon: 90866561

KF Forenkler offentlig tjenester

Alle norske kommuner skal levere de samme gode tjenestene til sine innbyggere. KF sørger for at de har verktøyene de trenger for å utføre denne jobben.
I KF har vi spesialisert oss på digitale verktøy til kommune-Norge. Chatbot, skjema, VR og bøker er noe av det vi i KF leverer. Gjennom digitale katalogtjenester, elektroniske oppslagsverk og fagbøker holder vi kommunene faglig oppdatert på ulike tjenesteområdene. KF, som tidligere het Kommuneforlaget, ble stiftet i 1976 og er et datterselskap til KS.

Mercell – for en effektiv digital anskaffelsesprosess

Effektiv og digital håndtering av anskaffelsesprosessen er en svært viktig brikke i digitaliseringen av offentlig sektor. Mercell tilbyr verktøy for gjennomføring av digitale anskaffelsesprosesser fra behov til kontrakt, og vi har store deler av det offentlige Norge på vår kundeliste.
I samarbeid med Difi lanserer vi nå tjenesten eBevis, som lar offentlige innkjøpere be om tilgang til oppdaterte kvalifikasjonsbevis for norske leverandører både før og etter kontraktsinngåelse, direkte fra vår løsning.

Kontakt under konferansen: Une Cathrin Moslet, telefon 97589262.

NAV

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Digitaliseringsarbeidet i NAV har skutt fart de siste årene, og etaten har levert mange tjenester med høy verdi for samfunnet og brukerne.

Kontakt under konferansen: Hanne Røvig Schjold, telefon: 48147447.

Netcompany - Vi tar ansvar!

Netcompany er en rådgiver og leverandør med fokus på hvordan digitale prosjekter kan hjelpe i offentlig sektors digitaliseringsbehov. Vi er blant de mest vellykkede leverandørene innen etablering og modernisering av eksisterende fagsystemer og portaler i flere land, og har en unik metode for å tenke nytt, modernisere, vedlikeholde og drifte statlige fagsystem og registre. Netcompany jobber tett med kundene for å sikre best kvalitet og forankring, og skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Se vår hjemmeside for informasjon om flere av prosjektene våre innenfor offentlig sektor.

Kontakt: Kjetil Westgaard

Puzzlepart - Prosjektportalen: unik samhandlingsløsning for offentlig sektor

Prosjektportalen ble lansert i 2014 på initiativ fra Kommunenes sentralforbund, for å tilby et praktisk verktøy basert på metodikken i Difis Prosjektveiviser. Prosjektportalen har blitt en foretrukket samhandlingsløsning for mange kommuner, fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Flere kommune- og fylkessammenslåingsprosjekter har brukt Prosjektportalen. Løsningen støtter både Office 365 og SharePoint server. Puzzlepart tilbyr opplæring, teknisk bistand og vedlikeholdsavtaler.

Kontakt: Daglig leder​​​​ Steffen Norby , telefon: 90118384.

Sopra Steria – sammen finner vi løsningene

Som Norges største IT-konsulentselskap, med 1600 ansatte, er Sopra Steria en ende-til-ende leverandør til stat og kommune. Vi bistår i dag store og små offentlige virksomheter med strategi, digital kultur, modernisering av applikasjoner og sikre skytjenester. Våre tjenester og kompetanse bidrar til å realisere ambisjonen om en bedre og mer effektiv forvaltning og digital hverdag for innbyggerne i Norge.  Ta en prat med oss på konferansen - så finner vi løsninger sammen!

Kontakt: salg.no@soprasteria.com og på konferansen Lars Ødegaard,lars.odegaard@soprasteria.com tel. 97057972

Tieto - digitaliserer innbyggertjenester med smart bruk av data og standard programvare

Vi trenger involverte og engasjerte innbyggere hvis vi skal kunne skape de beste tjenestene for dagens og morgendagens behov. Med Tieto Dynamic Consent tar vi innbyggeren med på laget for å gi en enkel og sikker samtykkestjeneste til offentlige og private aktører. Innbyggeren får en oversikt over sine samtykker.

Tieto er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester. Vårt fokus er å lage brukervennlige løsninger som støtter brukerne og gjør de i stand til å gjøre jobben sin mest mulig effektivt, samtidig som vi bidrar til at virksomhetene blir godt rustet for å digitalisere og hente ut gevinster. Vi i Tieto er stolte av vårt bidrag til digitaliseringen av offentlige tjenester som kommer innbyggerne til gode. Vår misjon er både enkel og ambisiøs: Vi vil bygge et smartere samfunn. Les mer om hvordan vi jobber med offentlig sektor og book gjerne et møte med oss på Digitaliseringskonferansen.

Unit - Vi driver Kunnskaps-Norge framover

Unit bidrar til å digitalisere prosesser innenfor høyere utdanning og forskning, slik som Samordna opptak, digital eksamen og Vitnemålsportalen. Gjennom tjenesten Samordna opptak blir over 70 % av søkerne behandlet helt eller delvis automatisk. Med digital eksamen slipper studentene å bruke penn og papir, og i Vitnemålsportalen finner du alle dine utdanningsresultater samlet på ett sted.

Kontak: Marte Holhjem, telefon: 98434007.

Visma Consulting - utvikler IT-løsninger som virkelig betyr noe for samfunnet

Visma Consulting har lang erfaring med rådgivning, systemutvikling for forvaltning av IT-systemer i offentlig sektor. Vi har også en egen Business intelligence-avdeling som hjelper virksomheter med forvaltning, bearbeiding, analyse og visualisering av data. På standen vår vil du få se reelle eksempler på digitaliseringsprosjekter vi har gjennomført for kundene våre og som har skapt en bedre hverdag for millioner av brukere. Se mer på våre nettsider.

Kontakt: Line Sulejewski, telefon: 95763593.

Vivento

Helt siden oppstarten i 2006 og frem til i dag har vi bistått våre kunder med å skape forretningsverdier gjennom smart bruk av teknologi. I dag kaller vi dette digitalisering. Våre rådgivere vet hva som skal til for å lykkes med dette, og vi bistår våre kunder på ulike måter: Vi kartlegger behov og gir leverandøruavhengig rådgivning. Vi bidrar til vellykkede anskaffelser, og hjelper våre kunder med implementeringen gjennom prosjektledelse, arkitektur og testing.

Kontakt: Carl Drefvelin, Salgssjef, telefon: 970 78 569

 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*