Forvaltningskonferansen 2018

Marsjordren fra Solberg-regjeringen er klar – offentlig sektor skal omstilles, forvaltningen skal brukerrettes og offentlige tjenester skal utformes gjennom innovasjon og digitalisering. Sentralt for å lykkes i dette står departementene. På Forvaltningskonferansen 2018 ser vi på departementenes rolle i førersete for omstilling.

Vi spør næringsliv, kommuner og statlige virksomheter – hva skal til for å lykkes med omstilling, og hva bør departementene gjøre?

Hold av 21. november til Forvaltningskonferansen 2018!  

Motta invitasjon til konferansen

 

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt engasjement og kunnskapsgrunnlag og til å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer.

 


Mens vi venter på årets konferanse, kan du jo ta en titt på opptak fra Forvaltningskonferansen 2017.

Foto: Difi

Bilde fra paneldebatten med Valgerd Svarstad Haugland, Aslak Sira Myhre og Lars Kobberstad. I midten konferansier Siri Lill Mannes.

 

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo