Forvaltningskonferansen 20. november 2019

I år handler Forvaltningskonferansen om å utforske og se nærmere på tillit. Tillit til offentlig sektor og offentlige institusjoner er en av de viktigste bærebjelkene i det norske samfunnet og i forvaltningen. Vi spør hvordan tilliten til myndighetene og offentlige tjenester skal bevares også i fremtiden.

Forvaltningskonferansen 2019
 
 

Tillit er et viktig premiss for å løse både nåtidens og fremtidens store samfunnsutfordringer. Vi ser nærmere på tillitsbegrepet fra ulike perspektiver. Vi vet at fremtiden vil kreve mere av oss. De teknologiske, demografiske og økonomiske endringene vi står foran, innebærer store og langsiktige utfordringer som forvaltningen må håndtere. Hvilke muligheter og retningsvalg ser vi fremover?

Vi har gleden av å allerede presentere noen sterke innledere som vil komme og snakke om tillitsbegrepet og hva det betyr for deres sektor, virksomhet og i enkelttilfeller. Til sammen får vi belyst ulike erfaringer fra forskjellige synsvinkler. 

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt engasjement og kunnskapsgrunnlag og til å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer.

Footer inn her

Aktuelt

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo