Forvaltningskonferansen 2018

Marsjordren fra Solberg-regjeringen er klar – offentlig sektor skal omstilles, forvaltningen skal brukerrettes og offentlige tjenester skal utformes gjennom innovasjon og digitalisering. Sentralt for å lykkes i dette står departementene. På Forvaltningskonferansen 21. november ser vi på departementenes rolle i førersete for omstilling.

Vi spør næringsliv, kommuner og statlige virksomheter – hva skal til for å lykkes med omstilling, og hva bør departementene gjøre?

Forvaltningskonferansen arrangeres 21. november. Mæland, Skogen Lund og Dale skal holde foredrag.
 
 

 

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt engasjement og kunnskapsgrunnlag og til å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer.

Footer inn her

 

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo