Forvaltningskonferansen

Tema for Forvaltningskonferansen onsdag 22. november var "Staten – samlet eller spredt? Betydningen av lokalisering i en ny tid".

Se opptak fra konferansen

Difi-rapport 2017:10 «Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.»

Statlig regional forvaltning er i endring. Det blir færre regionale enheter og det legges økt vekt på å samle fagmiljøer. Mange statlige etater vurderer også sin organisering som følge av regionreformen som gir oss færre fylkeskommuner.

På årets konferanse tar vi utgangspunkt i spørsmålene: Trenger vi fortsatt staten i regionene? Fører digitaliseringen til et redusert behov for å være fysisk til stede i hele landet? Og har det noen betydning at statlige etater har ulik regional inndeling? Hvilke muligheter for innovasjon og nytenkning trer frem når vi frigjør oss fra geografien?

Se hele programmet

Bilde av mann bak talerstol
 
 

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt engasjement og kunnskapsgrunnlag og til å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer.

 

 

Praktisk informasjon

Pris

kr 1500,- inkl. mva

Tid

Onsdag 22. november kl. 9-15

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo