Forvaltningskonferansen

Nøkkelen til handlingsrommet – styring og ledelse i effektiviseringens tid var tittelen på årets Forvaltningskonferanse den 23. november. Her finner du nå opptak, bilder og presentasjoner fra konferansen.

Både produktivitetskommisjonens rapporter, regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform, og prognoser for norsk økonomi viser at bærekraftig utvikling er avhengig av omstilling – også i offentlig sektor. 

Følg #forvaltningskonf

Vi spør derfor om offentlig sektor er rustet til å løse de komplekse utfordringene på en effektiv måte. Er lederne i staten forberedt og klare til å gjennomføre nødvendig effektivisering og omstilling? Har lederne det handlingsrommet og de virkemidlene de trenger?

Difi-rapporten: Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten?

 

Forvaltningskonferansen er en etablert møteplass for deg som er leder eller medarbeider i et departement eller en underliggende virksomhet i staten.

Se opptakene av

Portrett Jon Gunnar Pedersen
 

Jon Gunnar Pedersen, direktør i Arctic Securities

Portrett Anita Krohn Traaseth
 

Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge

Portrett Haakon Bruun-Hanssen
 

Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef

Portrett Sigrun Vågeng
 

Sigrun Vågeng, NAV-direktør

 

Vil du være sikker på å motta invitasjon til konferansen? 

Meld deg på vår invitasjonsliste

Aktuelt

Blogginnlegg

Sanja K. Skaar

Det ledere i staten vil ha!

I september samlet vi rundt 60 statlige ledere til en workshop om ledelseskompetanse og de stadig økende kravene om effektivisering og omstilling i forvaltningen. Vi fikk bekreftet at vi allerede leverer kompetansetiltak som er relevante, men vi mangler tiltak om blant annet omstillings- og endringsledelse og ledelse knyttet til arbeidsgiverrollen.

Benedicte Wildhagen

La oss spørre hvor det gjør vondt før vi skriver ut resepter

Hvis du beveger deg i en labyrint uten kart, er det en stor utfordring å finne veien ut. Men flyttes perspektivet slik at du ser labyrinten ovenfra, oppdager du ting som du ville vært helt uvitende om fra bakkeplan. Designprosesser og -metoder viser seg godt egnet til å fasilitere prosesser som resulterer i forståelse av problemfeltet (på tvers av enheter, brukere, steder, hendelser). Derfor samarbeider vi i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) med Difi om å utvikle bedre offentlige tjenester, gjennom stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo
  • Ingrid Nymoen
    Telefon: 90168803