Forvaltningskonferansen 2018

Marsjordren fra Solberg-regjeringen er klar – offentlig sektor skal omstilles, forvaltningen skal brukerrettes og offentlige tjenester skal utformes gjennom innovasjon og digitalisering. Sentralt for å lykkes i dette står departementene. På Forvaltningskonferansen 21. november ser vi på departementenes rolle i førersete for omstilling.

Vi spør næringsliv, kommuner og statlige virksomheter – hva skal til for å lykkes med omstilling, og hva bør departementene gjøre?

Plakat Forvaltningskonferansen
 
 

 

Forvaltningskonferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utvikling i offentlig sektor. Vi ønsker å bidra til økt engasjement og kunnskapsgrunnlag og til å dele erfaringer på tvers av virksomheter og sektorer.

Footer inn her

 

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo