Program for Forvaltningskonferansen

Publisert: 09. sep 2015, Sist endret: 21. nov 2018

09.00    Åpning

Velkommen

Direktør Steffen Sutorius, Difi

                              Departementene i førersetet for omstilling?

 


09.05 Innledning

Statsråd Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.20 Departementene i førersetet for omstilling? Hva skal til?

Direktør Steffen Sutorius, Difi

                    Samarbeid for omstilling og innovasjon

 


09.40 Lede omstilling i praksis

Konserndirektør for HR og digitalisering Øystein Vikingsen Fauske, Ekornes

10.05 Norsk næringsliv i omstilling – hvordan tilrettelegger departementene?

Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO

10.20 Innovasjon i kommunesektoren

Direktør interessepolitikk Helge Eide, KS

10.35 Panelsamtale 

Direktør Sigrun Vågeng, NAV
Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO
Divisjonsdirektør Mona Skaret, Innovasjon Norge

10.55 Pause
 

11.15 Mål- og resultatstyring - til hinder, eller hjelp for omstilling og innovasjon?

Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring 

11.35 Innovasjon i staten – en temperaturmåling basert på Difis innovasjonsbarometer

Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

11.50 Vilkår for førerrett – erfaringer fra innovativ problemløsning mellom fire etater i tre sektorer

Prosjektleder Jan Edv. Isachsen, Vegdirektoratet
 

12.15 Lunsj
 

          Digitalisering – hvordan løse den gordiske knuten?

 

13.00 Hvordan kan departementene bidra til utvikling og omstilling i en digital verden?

Leder Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

13.25 Organisering og ledelse av IKT- arbeidet i departementene

Departementsråd Eli Telhaug, Arbeids- og sosialdepartementet

13.40 Jussen som premissgiver 

Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum, Universitetet i Oslo
Ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet

14.00 Pause

                               Balansegangen mellom fag og politikk

 

14.30 Forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

- KMD arbeider med et dokument om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk og en dilemmasamling om samme tema. Målgruppen for begge dokumentene er primært departementene.

Departementsråd Eivind Dale, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14.50 Departementene og Stortinget – en diskusjon om politikk og handlingsrom  

Tidligere departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet
Daglig leder i Civita og tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

15.25 Difi takker for dagen

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo