Program

09.00    Åpning

Velkommen

direktør Steffen Sutorius, Difi

                              Utfordringsbildet sett fra departementene

 


Innledning

statsråd Monica Mæland, Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene i førersete for omstilling - status sett fra departementene

direktør Steffen Sutorius, Difi

                    Departementenes rolle i å legge til rette for innovasjon

 


Lede omstilling i praksis

konserndirektør for HR og digitalisering Øystein Vikingsen Fauske, Ekornes

Norsk næringsliv i omstilling – hvordan tilrettelegger departementene?

direktør Kristin Skogen Lund, NHO

Innovasjon i kommunesektoren

direktør Helge Eide, KS

Panelsamtale 

direktør Sigrun Vågeng, NAV
direktør Kristin Skogen Lund, NHO
direktør Helge Eide, KS

Pause

Innovasjon i staten – en temperaturmåling basert på Difis innovasjonsbarometer

Difi

Vilkår for førerrett – eksempel på innovativ problemløsning mellom fire etater i tre sektorer

prosjektleder Jan Edv. Isachsen, Vegdirektoratet

Panelsamtale


Lunsj
 

          Departementenes rolle og ansvar for å lykkes med digitalisering

 


Hvordan får vi fart på digitaliseringen og hva må departementene bidra med?

leder Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

Organisering og ledelse av IKT-arbeidet i departementene

(innleder brekreftes på et senere tidspunkt)

Praktisk eksempel 

(innleder bekreftes på et senere tidspunkt)

Jussen som premissgiver 

prof. dr. juris Dag Wiese Schartum
ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Pause

                               Departementene mellom politikk og fag

 

Om byråkratrollen i omstilling

(innleder bekreftes på et senere tidspunkt)

Departementene og Stortinget – en diskusjon om politikk og handlingsrom  

tidligere departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet
 

15.30 Vel hjem

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Publisert: 09. sep 2015, Sist endret: 06. jul 2018

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo