Program

09.00    Åpning

Trenger vi staten i regionene?

Velkommen

Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner

Staten samlet eller spredt

Presentasjon av Difi-rapport

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Hovedutfordringer i regional statsforvaltning – om fragmenteringen og mulighetene for effektivisering og samordning

Daglig leder Geir Vinsand, NIVI Analyse A/S 

Regionale oppgaver eller nasjonale funksjoner i distriktene?

Erfaringer fra tre statlige virksomheter – ved to av dem.

Arkivverket, som eksempel på etat som har gått bort fra geografisk inndelingen i regioner og heller organiserer sitt regionale apparat etter funksjon på tvers av geografiske lokasjoner

Riksarkivar Inga Bolstad

Tolletaten går fra å vente på seilskutene til å velge ut kontrollobjekter basert på digital etterretning før ankomst. Tilstedeværelsen må bestå, men endrer gradvis karakter. En refleksjon over forskjellene mellom Tolletaten og DFØ, der digitaliseringen fjernet behovet for geografisk spredning.

Tolldirektør Øystein Børmer

Pause

Innovasjon og eksperimentering: Når kan vi frigjøre oss fra geografi, og hvilke muligheter gir det for innovasjon og nytenkning?

NAV-Kontoret har ikke fire vegger

NAV-leder Esther Gilen, NAV Lillehammer-Gausdal

Eksperimenter og evaluering

Hva som skal til for å sikre god evaluering og dermed et godt kunnskapsgrunnlag om reformer og omstillingsprosesser.

Professor Alexander Cappelen, NHH

I hvilken grad er det ønskelig med en spredt stat i den digitale tidsalder?

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre 
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Luftfartsdirektør Lars Kobberstad

11.30 LUNSJ

Innebærer digitalisering sentralisering eller desentralisering?

Demografiske megatrender – urbanisering/sentralisering i et lengre tidsperspektiv

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania

Hvilke muligheter ligger i automatisering og robotisering for statlige virksomheter?  

Teknologidirektør Shahzad Rana, Microsoft

Hvorfor bør vi slutte å snakke om Den digitale revolusjonen? 

Førstelektor Karl Fredrik Tangen, Høyskolen Kristiania

Pause

Om å styre og lede et lappeteppe

Å lede på avstand - utfordringer og muligheter

HR-sjef Manuela Ramin Osmundsen, Miljødirektoratet

Innvikling, avvikling og utvikling

Nye forståelse og verktøy for motivasjon i endringsprosesser

Psykolog Petter Ingebrigtsen

15.00 Vel hjem

Publisert: 09. sep 2015, Sist endret: 27. okt 2017

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo