Program

09.00    Åpning

Velkommen

direktør Steffen Sutorius, Difi

                              Departementene i førersetet for omstilling?

 


Innledning

statsråd Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementene i førersetet for omstilling? Hva skal til?

direktør Steffen Sutorius, Difi

                    Samarbeid for omstilling og innovasjon

 


Lede omstilling i praksis

konserndirektør for HR og digitalisering Øystein Vikingsen Fauske, Ekornes

Norsk næringsliv i omstilling – hvordan tilrettelegger departementene?

direktør Kristin Skogen Lund, NHO

Innovasjon i kommunesektoren

direktør Helge Eide, KS

Panelsamtale 

direktør Sigrun Vågeng, NAV
direktør Kristin Skogen Lund, NHO

Pause

Innovasjon i staten – en temperaturmåling basert på Difis innovasjonsbarometer

Difi

Vilkår for førerrett – erfaringer fra innovativ problemløsning mellom fire etater i tre sektorer

prosjektleder Jan Edv. Isachsen, Vegdirektoratet

Panelsamtale

Lunsj
 

          Digitalisering – hvordan løse den gordiske knuten?

 

Hvordan kan departementene bidra til utvikling og omstilling i en digital verden?

leder Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

Organisering og ledelse av IKT- arbeidet i departementene

departementsråd Eli Telhaug, Arbeids- og sosialdepartementet

Praktisk eksempel 

(innleder bekreftes på et senere tidspunkt)

Jussen som premissgiver 

prof. dr. juris Dag Wiese Schartum
ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Pause

                               Balansegangen mellom fag og politikk

 

Forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

- KMD legger frem et nytt dokument om embetsverkets rolle og lanserer samtidig en dilemmasamling til kompetansebygging i departementene

departementsråd Eivind Dale, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementene og Stortinget – en diskusjon om politikk og handlingsrom  

tidligere departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet

15.25 Difi takker for dagen

*Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

Publisert: 09. sep 2015, Sist endret: 18. sep 2018

Deldette

Kontakt

  • Kurs og arrangementer
    Adresse: Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo
    Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo