01.12.2017 Frokostmøte om endringsledelse - Nye arbeidsmåter for fremtidens løsninger

Vi inviterte Ruter# for å fortelle om hvordan de jobber for å sikre at løsningene de leverer møter fremtidens behov, hvilke metoder de bruker og hvordan de organiserer arbeidet for å sikre at Ruter# evner å levere i en ny hverdag. Se opptak og presentasjoner.

Publisert: 30. nov 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Innledning ved Ingrid Mørk, Difi

Beth Stensen er leder for nye kundetjenester i Ruter#. Hun vil dele sine erfaringer med å innføre nye arbeidsmåter og arbeidsmetodikk. Hun vil blant annet snakke om  hvordan hun har jobbet for å bygge ned siloer og bidratt til samarbeid på tvers av fagmiljøer og hvorfor hun har gjort nettopp det?

Last ned presentasjon (pdf)

Marius Røstad er tjenesteutvikler i for nye kundetjenester i Ruter#. Han vil dele konkret metodikk og fortelle om hvordan han jobber i møte med brukerne. Hvilke scenarier jobber han ut i fra og hvordan jobber han for å finne de beste løsningene for fremtiden?

Last ned presentasjon (pdf)

Spørsmål fra salen

Om frokostmøteserien

Endring til frokost er en serie frokostmøter om endringsledelse. I møtene vil du høre fra ledere og andre praktikere som jobber med endringsledelse på ulike måter og få mulighet til å dele erfaringer med andre. Målet er å gjøre endringsledelse praktisk og bidra til å dele erfaringer, metoder og kunnskap.

Deldette

Kontakt