07.11.2018 Anskaffelseskonferansen

Her kan du se opptakene fra konferansen.

Publisert: 05. nov 2018, Sist endret: 06. des 2018

Difi skal få omstilling til å skje – offentlige anskaffelsers rolle

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Last ned presentasjon (pdf)

Offentlige anskaffelser som drivkraft for omstilling

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelsers rolle i det grønne skiftet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

Undervisningsbygg vant anskaffelsesprisen for bærekraftige anskaffelser

Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2018

Difis modenhetsundersøkelse

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Omstilling i sykehusene gjennom kategoristyring

Direktør forretningsutvikling Lars Johan Frøyland, Sykehusinnkjøp

Last ned presentasjon (pdf)

Offentliga inkjöp i en föränderlig värld

Generaldirektør Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten i Sverige

Last ned presentasjon (pdf)

Strategisk bruk av anskaffelser i Larvik med særlig fokus på leverandørdialog

Innkjøpssjef Torstein Åkra, Larvik kommune

Last ned presentasjon (pdf)

Digitalisering som driver for omstilling av anskaffelsesfunksjonen

Fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

Statsbygg vant anskaffelsesprisen for digitalisering og god styring

Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2018

Fra kjøp av kjøretøy til anskaffelse av mobilitet – en bærekraftig og innovativ anskaffelse

Rådmann Ragnar Christoffersen, Lørenskog kommune

Last ned presentasjon (pdf)

Debatt: Hvordan spre innovasjon?

  • Per Harbø, programleder i Leverandørutviklingsprogrammet
  • Marianne Sætra, seksjonsleder innkjøp i Lørenskog kommune
  • Gunnar Wedde, konserninnkjøpssjef i Oslo kommune
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi

Sesjon 1: Kontraktsoppfølging – den glemte oppgaven?

God kontraktsoppfølging kan gi store gevinster gjennom for eksempel bruk av digitale verktøy. Vi vil vise deg eksempler på hva som er lovpålagt oppfølging og kontroll, og hva som er hensiktsmessig organisering for å ta ut gevinstene som ligger i kontraktene.

Innledning. Kontraktsoppfølging - den glemte oppgaven?

Fredrik Mortensen, Difi

Ny veileder om krav til lønns- og arbeidsvilkår. En konkret, praktisk rettet veiledning og et nytt risikostyringsverktøy tilbys nå av Difi

Anne Cathrine Jacobsen, Difi

Hvordan oppnå gevinstrealisering gjennom god kontraktsoppfølging? 

Et eksempel på hvordan et innkjøpssamarbeid med normale resurser kan få til god kontraktsoppfølging
Maaikel Reiber, BTV Innkjøp

Hvordan få oversikt over avtaledekningen? - En digital løsning

Bruk av digitale løsninger i kontraktsoppfølgingen. Hva må være på plass?
Astrid Morken, Politiet Fellestjenester

Kom i gang med kontraktsoppfølging- et verktøy

Fredrik Mortensen, Difi

Sesjon 2: Mindre plast med gode anskaffelser

Difi skal utarbeide veiledning til offentlige innkjøpere om hvordan de kan stille krav til plast i produkter og tjenester og på den måten bidra til å redusere unødvendig bruk av plast. 

Difi presenterer prosjektet

Prosjektleder Elisabeth Sandnes, Difi

Miljødirektoratet vil fortelle om EUs plaststrategi og hva den vil bety for anskaffelsesfeltet

Seniorrådgiver Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Fredrikstad kommune vil presentere sin plaststrategi

Miljø- og landbrukssjef Reidun Ottosen, Fredrikstad kommune

Private Barnehagers Landsforbund vil presentere et veiledningsmateriell de har laget for plast- og giftfrie barnehager

Christine Klippenvåg Nordgård, Private Barnehagers Landsforbund

Sofasamtale med innlederne

Sesjon 3: Hvordan blir Statens innkjøpssenter i fremtiden?

Statens innkjøpssenter nærmer seg utløpet av den fireårige prøveperioden og evalueringen av senteret er påstartet. Innkjøpssenteret presenterer resultater, erfaringer og den siste tids nyheter før fokus dreies mot fremtidens innkjøpssenter. Selv om det er usikkerhet knyttet til videreføring av innkjøpssenteret må det planlegges frem i tid. Hvordan ser fremtiden for statlige fellesinnkjøp ut?

 

Sesjon 4: Ledelsens bruk av styringsinformasjon

Hvordan bruker ledelsen styringsinformasjon for å oppnå omstilling gjennom anskaffelser. Difi presenterer dagens praksis som fremkommer i modenhetsundersøkelsen. Tysvær kommune og Avinor forteller om sine erfaringer. 

Erfaringer fra Tysvær kommune

Anne Dagsland, Innkjøpsleder, Tysvær kommune

Erfaringer fra Avinor

Runar Stalsberg, Avinor

Sesjon 5: Best Value Procurement (BVP) – en mer effektiv vei til målet?

BVP er en metode for innkjøp og prosjektstyring som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. I denne sesjonen får du BVP-erfaringer fra oppdragsgivere og leverandører. Hvilke resultater har de oppnådd? Fant dere leverandøren med den riktige kompetansen? Passer BVP-metoden for andre anskaffelser også? 

Med leverandøren i førersetet – erfaringer fra de første BVP prosjektene

Cecilie Blytt, Difi

BVP for bygging av vei - hva har vi lært?

Bjørn Børseth, Nye Veier og Trond Simensrud, BetonmastHæhre

Passer BVP for produkt-, tjeneste og løsningskjøp? 

Kjærsti Theodorsen, ØRIK og Svein Dahle, GK Sikkerhet AS

Paneldebatt med byggherrer, bransjerepresentanter og leverandører – Spørsmål til debatt: Hvilke resultater har dere oppnådd?

Debattleder: Sverre Tiltnes – direktør Bygg 21

Sesjon 6: Behovsbeskrivelser og funksjonskrav – vel og bra, men hvordan?

Behovsbeskrivelse eller kravspesifikasjon. Hva er forskjellen? 

Mari Vestre, Difi

Funksjonskrav i praksis

Jan Petter Røinaas, Aust-Agder fylkeskommune 

Tjenestedesign – ta utgangspunkt i brukenes behov 

Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group

Sesjon 7: Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Mange anskaffelser gjennomføres med hensikt på å redusere kostnadsbildet/effektivisere. I mange år har vi snakket om at «5 % besparelse av det totale volumet på 500 MRD NOK er enormt». Vi gir en innføring i metodisk tilnærming med praktiske eksempler og de faktiske beregningene for Statens Innkjøpssenter. Vi ser også på hvordan offentlige aktører jobber for å realisere gevinster

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Difi

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

agansvarlig gevinstrealisering Sverre Berg, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

 Seniorrådgiver Jens Christian Haatvedt, Difi

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Rådgiver David Behrens, Difi 

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Har du spart penger? Metodikk for gevinstberegning

Samtale ledet av avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Difi

Sesjon 8: 6 kjappe foredrag om offentlige anskaffelser

Hva kreves av en moderne digital virksomhet?

Robert Steen, Finansbyråd i Oslo kommune

Fire ulike generasjoner i arbeidslivet, hva betyr dette for digitaliseringsarbeidet? 

Elin Wikmark Darel, it-leder i Stjørdal kommune og Værnesregionen

Er det på tide å gå fra en bestiller-/leverandørmodell til tverrfaglig partnerskap? 

Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

Hvordan kan innkjøperen bli en viktig produsent av strategisk styringsinformasjon? 

Thor Møller, seksjonssjef for administrative anskaffelser i Politiets fellestjenester

Hvilke effekter er viktig for næringslivet når anskaffelsesprosessen digitaliseres?

Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO

Hvordan ser fremtidens offentlige anskaffelsesprosess ut? 

Gunnar Wessel Thomassen, programdirektør Difi

15.45 Avslutning

Vi ønsker deg velkommen til mat og drikke i utstillerområdet (inkludert).

Deldette

Følg oss på Twitter

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut