08.05.2018 Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus". Temaer som ble berørt er bl.a. hva begrepsarbeid handler om, samt erfaringer og utfordringer knyttet til forankring, organisering, kompetanse, flerspråklighet osv.

Publisert: 25. jun 2018, Sist endret: 25. jun 2018

Program

09.00-09.05 Velkommen, ved Språkrådet og Difi
09.05-09.20 Åpning, ved direktør i Språkrådet Åse Wetås 
09.20-09.50 Hva er terminologi- og begrepsarbeid? Språkrådet ved Ole Våge
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30 Forankring av begrepsarbeid i SSB, SSB ved Anne Gro Hustoft
10.30-11.00 Organisering av begrepsarbeid i NAV, NAV ved Silje Emilienne Aanderud-Larsen
11.00-11.30 Tittel kommer, Statens innkrevingssentral 
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Dilemmaer i begrepsarbeidet, Arkivverket ved Hans Fredrik Berg
13.00-13.30 Begrepsarbeid inn i evigheten, Skattedirektoratet ved Siri Gulstuen og Tormod Håvaldsrud
13.30-13.45 Pause
13.45-14.15 FINT-prosjektet – hvordan henger det på (be)grep?, FINT-prosjektet ved Ole Anders Eidfjord
14.15-14.45 Kommunenes utfordringer og erfaringer, Tieto ved Roar Slettehaug
14.45-15.00 Oppsummering og vel hjem

 

Deldette

Kontakt