Erfaringsseminar 13. april 2016: Kontinuerlig forbedring og innovasjon

Målgruppen for dette erfaringsseminaret var mindre statlige virksomheter med under 100 ansatte. Formålet var å gi deltakerne ideer til forbedringsprosesser i sine virksomheter og å bidra til å synliggjøre hvilke spesielle og felles utfordringer som «små» statlige virksomheter kan ha for å bli enda mer effektive.

Publisert: 16. apr 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Velkommen ved prosjektleder Mette Louise Mannsåker

«Hvordan har vi og vil vi jobbe med tidstyvarbeidet og videre utviklingsarbeid i Datatilsynet?» ved direktør Bjørn Erik Thon

«Tidstyvfangst, effektivisering og organisasjonsutviklings-prosess i Pensjonstrygden for sjømenn» ved Direktør Geir Bø

Dialogdel og gruppeoppgaver

Deldette