Tidstyvseminar: Mer deling – mindre rapportering. 18. november 2015

Mange virksomheter har meldt inn tidstyver som handler om unødig bruk av tid til dobbel- og trippelrapportering av de samme dataene. Mange ønsker å få tilgang på data og annen informasjon som andre har, og som de vil slippe å etterspørre. På tidstyvseminaret denne gangen presenterte vi utfordringer og mulige løsninger knyttet til informasjonsdeling og rapportering.

Publisert: 20. nov 2015, Sist endret: 09. jul 2018

Hvordan få til bedre informasjonsdeling? Ved seniorrådgiver Jim Yang, Difi.

Last ned presentasjonen i PDF her.

UH-sektoren klager på for mye rapportering, hva tenker Kunnskapsdepartementet å gjøre? Ved avdelingsdirektør Arne Lunde.

Last ned presentasjonen i PDF her. 

Behov, ønsker, muligheter og hindringer for mer deling.

Panel med avdelingsdirektør Ingunn Bakkene Cowan, Statens Lånekasse, direktør for kunde- og markedsområdet Lise Løwe, Statens pensjonskasse og avdelingsdirektør for IKT og dokumentasjonsforvaltning Toril Lund Andersen, Norsk pasientskadeerstatning. Kommentator direktør Torstein Hoem, Etatenes FellesForvaltning (EFF), Skattedirektoratet.

Mulige løsninger med bruk av nye arbeidsformer? Ved seniorrådgiver Rune Kjørlaug, Difi.

Last ned presentasjonen i PDF.

Deldette