Veiledningssamling: Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter

Samlingen vil gi en generell gjennomgang av medfinansieringsordningen, samt veiledning i utfylling av søknad og utarbeidelse av samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealiseringsplan.

Se opptak av veiledningssamling over.

Det du trenger for å søke finner du på www.difi.no/medfinansieringsordningen.

Program

  • Hvilke kriterier må tilfredsstilles for å kunne få medfinansiering
  • Hvilke krav stilles til søknaden
  • Hvordan gjennomføre en forenklet samfunnsøkonomisk analyse
  • Bruk av verktøy for beregning av netto nåverdi
  • Hvordan utarbeide en gevinstrealiseringsplan
  • Avslutning
Publisert: 06. des 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Kontakt