Anskaffelseskonferansen 2013

Her kan du se presentasjoner fra Anskaffelseskonferansen 2013.

Publisert: 28. apr 2014, Sist endret: 24. mai 2019

 

 

Torsdag 28. november 2013

Du kan laste ned presentasjonene i pdf under

Møteleder: Haddy N'jie

08.30 Registrering, kaffe og utstillingsvandring

09:30 Velkommen til konferansen 
Konstituert direktør Vivi Lassen, Difi

09:35 Ny regjering – nye føringer for offentlige anskaffelser 
Næringsminister Monica Mæland

09:55 Hvordan jobber Difi med å effektivisere offentlig sektors anskaffelser?
Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

 

10:15 Hvordan løfte innkjøp til en strategisk funksjon – Case Skottland!
Chief Procurement Officer Alastair Merrill,  Skottland

10:40 Kaffepause og utstillingsvandring

11:10 Innovative og smartere innkjøp – viktig grep for å løse velferdsutfordringene
Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering Trude Andresen, KS

11:30 Hvordan bygge en effektiv og forretningsorientert innkjøpsfunksjon?
Chief procurement officer Jon Arnt Jacobsen, Statoil

11:50 Forenklingsutvalget - Blir det forenkling?
Leder Inger Roll-Mathisen, Forenklingsutvalget

12.10 Ikke for enhver pris
(Prisen for å fremme etiske aspekter ved innkjøp i det offentlige).

12:15 Lunsj og utstillingsvandring

 

Parallellsesjoner:

 

 

Kl. 13.15

 

Sesjon 1: Ingen styring uten måling - hvordan skal vi måle effektive anskaffelser?
a) Hva trengs av data for å få bedre styring?
Seniorøkonom Finn Rygh, Oslo Economics.

b) Hvordan kalkulerer vi besparelser i virksomheter og på tvers av virksomheter?
Senior Manager Karl Martin Karlsen, Deloitte AS

c) Er virksomhetene opptatt av målstyring?
Senior Manager Karina Arnesen, PwC

Sesjon 2: Still miljøkrav. God effekt med små tiltak.
a) Hvordan små tiltak kan bidra til gevinster
Daglig Leder Gunhild Stordalen, GreeNudge.

b) Difis miljøvettregler
Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi

c) Miljøfokus i vellykket bilanskaffelse.
Innkjøpsleder Eli Ruud Bjørgo og innkjøpsrådgiver Luc Martin, Lillehammer Kommune

Sesjon 3: Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling.
a) Total make over eller bare ny innpakning?
Seksjonssjef André Hoddevik, Difi

b) Ny Doffin. Enklere og bedre!
Managing Director Tore Bråteng, EU-supply

c) EHF Katalog og Ordre - flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg. 
Seksjonssjef André Hoddevik, Difi
Head of Account Management Norway Brikt Grendar, Capgemini BPO – IBX Business Network
Senior salgssjef Herman Røvde, NETS

Sesjon 4: Korrupsjon og sanksjon – fra treretters til vann og brød.
a) Korrupsjon, dokumentasjon, avvisning og self cleaning
Advokat og partner Kristian Dahle Trygstad, ALT Advokatfirma. 

b) Unngå avvisning. Tiltak for self cleaning
Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International.

c) Retningslinjer for kontakt mellom innkjøper/helsepersonell og leverandør
Spesialrådgiver miljø, etikk og etisk handel Grete Solli, Helse Sør-Øst. 

d) Etterlysning: klarere regler og retningslinjer
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO. Kl. 14:15 Pause og utstillingsvandring

 

Kl. 14.30

 

Sesjon 5: Anskaffelser i styringsdialogen.
a) Difis verktøy for styring, organisering og ledelse av anskaffelser – fra innkjøpsanalyse til kontinuerlig forbedring og risikostyring
Seniorrådgiver, Martin Standley, Difi

b) Paneldebatt, Anskaffelser i styringsdialogen.
Finansdepartementet, Direktoratet for økonomistyring og sentrale innkjøpsledere.

Sesjon 6: Sosial dumping – hva gjør jeg?
a) Dette sier Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Rådgiver Kristine Aasgård, Difi

c) Dette sjekker vi – praktisk gjennomgang av et tilsyn
Områdeleder Hans Hageby, Oslo Lufthavn Gardermoen.

b) Slik gjør vi det – erfaring fra en enkelt anskaffelse
Seniorinspektør Bård Hogstad, Arbeidstilsynet Oslo

d) Her får du hjelp – verktøy og veiledning
Rådgiver Kristine Aasgård, Difi

Sesjon 7: Hva vil fremtiden kreve av deg som innkjøper?
a) Fremtidens innkjøp
Fremtidsforsker Carsten Beck, Institutt for fremtidsforskning i København

b)Hvilke resultater kan du få ved innovative anskaffelser?
Programleder Per Harbø, Nasjonalt Program for Leverandørutvikling

c) Hvordan komme i gang med innovative anskaffelser?
Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen, Difi

Sesjon 8: De nye anskaffelsesdirektivene.

EU vedtar høsten 2013 nye anskaffelsesdirektiver for klassisk sektor og for forsyningssektorene. I tillegg kommer et helt nytt direktiv om tjenestekonsesjonskontrakter.
Avdelingsdirektør Monica Auberg, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

15.30 Vel hjem

Deldette