Digitaliseringskonferansen 2016

"Brukeren i sentrum" var tema for konferansen. Alle opptak og presentasjoner ligger nå ute.

Publisert: 09. jun 2016, Sist endret: 16. nov 2019

Filmer som ble vist på konferansen ligger på Vimeo

Bildealbum ligger på Flickr

Torsdag 9. juni - Oslo konserthus

Digitalisering for å fornye, forenkle og forbedre — Ny digital agenda

Regjeringens ambisjoner for digitalisering av offentlig sektor
Presentasjon v/kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (PDF)

Digitalisation for Renewing, Simplifying and Improving the Norwegian Public Sector 

Vi kan ikke velge bort omstilling

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Status og modenhet i forvaltningens digitalisering av tjenester

Presentasjon v/Seksjonssjef Marit Lofnes Mellingen, Difi (PDF)

Digitalisation in the Norwegian Public Sector 

Nettsider med statusvurderingene

Velferdsteknologi i praksis

Brukeropplevelser i hverdagen
Presentasjon v/Ergoterapeut/Prosjektleder velferdsteknologi Cathrine Einarsrud, Bydel Sagene i Oslo kommune (PDF)

NRK-innslag om velferdsteknologi

Slik jobber NAV for å utvikle brukervennlige digitale tjenester

I 2015 logget 19 millioner mennesker inn på nav.no. NAV mottok mer enn 400.000 digitale søknader, og det ble sendt over 300.000 digitale meldinger mellom brukerne og NAV. Arbeidet med disse tjenestene baserer seg i stor grad på innsikt i brukernes behov og atferd. 
Utviklingsdirektør Ingunn Midttun Godal og IT-direktør Torbjørn Larsen, NAV

Se NAVs video Med brukerne i sentrum (Youtube)

Prisutdeling for kvalitet på nett

Vi jobber for bedre offentlige digitale løsninger. Dette gjør vi ved å vurdere og rangere et tilfeldige utvalg av 70-100 offentlige tjenester og nettsteder. 
Direktør Steffen Sutorius og konferansier Anne Grosvold

Presentasjon av de tre nominerte til årets digitale suksesshistorie
Vår jury har valgt ut tre kandidater til publikumsprisen og du som deltaker bestemmer hvem av disse tre som skal vinne.
Konferansier Anne Grosvold

Strategi og ledelse som verktøy for kundedrevet innovasjon i Ruter 

Ruter vil gi oss innsikt i hvordan de har jobbet med strategi og ledelse som virkemidler i utvikling og realisering av kundeorienterte tjenester.
Presentasjon v/administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter (PDF)

Del 2 - torsdag 9. juni

En usynlig offentlig forvaltning

Lønnsdata er gull verd - muligheter og utfordringer ved distribusjon og bruk
Presentasjon v/direktør Torstein Hoem, Skattedirektoratet (PDF)

Tør vi utnytte mulighetene?

Direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse

Det spiller ingen rolle for brukeren om det er kommune eller stat som leverer, bare det er gode tjenester

Statlig sektor skal ta et større ansvar for samhandling med kommunal sektor. Vi vil få høre om to prosjekter som er under pilotering. Disse prosjektene beskriver brukerreiser og mål for innbyggertjenester for henholdsvis Helsenorge.no og NAV.no.
Samtale ledet av Anne Grosvold med blant andre direktør Sigrun Vågeng, NAV, direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse, kommunaldirektør Nina Mevold, Bergen kommune og kommunaldirektør Arild Sundberg, Oslo Kommune.

Vi tør å gjøre det enkelt

Telemark fylkeskommune digitaliserer. Det er overraskende å se hva som kan løses enkelt og kostnadseffektivt. 
Presentasjon v/fylkesrådmann Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune (PDF)

Gå hjem, tenk nytt og forbered dere på omstilling!

Presentasjon v/direktør Marianne Andreassen, Lånekassen og medlem i Produktivitetskommisjonen (PDF)

Kåring av årets digitale suksesshistorie

Deichmanske bibliotek Tøyen ble årets digitale suksesshistorie

Winner of the Norwegian Digitalisation Prize 2016, Deichmanske Public Library in Oslo 

Fredag 10. juni - Radisson Blu Hotel Scandinavia

Sesjon 1: Tiltak for å lykkes med digitalisering

Introduksjon

Avdelingsdirektør Grete Orderud, Difi

Lederen må ta ansvar

Ledere må være kompetente til å ta rette strategiske valg. I dagens digitale hverdag krever det strategisk IKT-kompetanse.
Presentasjon ved seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi (PDF)

Lederen må ta ansvar

Presentasjon ved avdelingsdirektør Wenche Mobråten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (PDF)

Gjennomføringsevne

 Presentasjon ved It-direktør Roger Schäffer, Nasjonalt folkehelseinstitutt (PDF)

Gjennomføringsevne

Presentasjon ved leder av Digitaliseringsrådet Svein Kristensen, Difi (PDF)

Hva sier brukerne om Digitaliseringsrådet? (film)

Hva skal til for å oppnå «kun en gang»?

Presentasjon ved seniorrådgiver Pia Virmalainen Jøsdal, Difi og fagdirektør David Norheim, Brønnøysundregistrene (PDF)

Brukerorienterte tjenester på tvers trenger nasjonal arkitektur

Skatevirksomhetene jobber med hvordan det offentlige kan utvikle brukerorienterte digitale tjenester på tvers av sektorer.
Presentasjon ved seksjonssjef Helge Bang, Difi (PDF)

Preparing to fail

Gode tjenester krever en lav terskel. Bred bruk av de digitale tjenestene gjør det mulig å realisere gevinsten av digitalisering.
Presentasjon ved leder av tilsyn for universell utforming Malin Rygg, Difi (PDF)

Sesjon 2: Design av morgendagens løsninger

Design som tjener samfunnet (foredraget ble gjort via Skype og vi har litt problemer med lyd i opptaket)
Design handler om å se og sette menneskers behov i sentrum. Kigge er ikke opptatt av at vi skal designe pene produkter og strømlinjeformede tjenester. Hun er opptatt av design som faktisk betyr noe for mennesker og for samfunnet som helhet.
Presentasjon ved direktør Kigge Hvid, INDEX: Design to Improve Life (PDF)

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Presentasjon av veikart
Preseentasjon ved prosjektleder Kristin Standal, KS med Nasjonalt program for velferdsteknologi (PDF)

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Praktiske erfaringer fra Trondheim kommune
Klara Borgen, programleder for velferdsteknologisatsningen i Trondheim kommune.

Hvordan jobbe og tenke som en designer i utviklingen av morgendagens løsninger?

Deltakerne diskuterer et case der brukerens behov skal settes i sentrum. Vi relaterer caset til deltakernes virksomhet og eget handlingsrom.

Presentasjon ved Kaja Misvær Kistorp, Universitetslektor, Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo (PDF)

Stadig bedre: om å dytte i riktig retning gjennom måling og rangering

Difi jobber for bedre offentlige digitale løsninger. Dette gjør vi ved å vurdere og rangere løsningene basert på et kriteriesett. Hvordan og hvorfor bidrar måling og rangering av offentlige digitale løsninger til en mer brukervennlig digital forvaltning?  Vi viser deg gode løsninger vi fant i årets gjennomgang.
Presentasjon ved seniorrådgiverne Hege Tafjord og Anders Nedland Røneid, Difi (PDF)

Sesjon 3: Anskaffelser er en viktig del av digitaliseringsprosjektene

Hvordan bør anskaffelsen innrettes for å redusere risiko og få større gevinster i digitaliseringsprosjekter

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Hva gjør du når brukerne trenger noe som ikke fins?

Etter fem år med konflikter står nærmere tre millioner syriske barn uten et læringstilbud. Norad har gjort en før-kommersiell anskaffelse for å få utviklet en spillbasert app for smarttelefon som skal hjelpe disse barna å lære å lese på arabisk og gi dem psykososial støtte.
Presentasjon ved seniorrådgiver Liv Marte Nordhaug, NORAD (PDF)

Hva opplever leverandører som brukere av kravspesifikasjonen?
Kundens kravspesifikasjon gir rammene for leverandørens tilbud. Er de utformet slik at leverandøren har mulighet til å bruke sin kompetanse når de utformer tilbudet? Foredragsholder presenterer eksempler på kravformuleringer som gjør det vanskelig for leverandøren å tilby de beste løsningene på kundens behov.  
Presentasjon ved Principal Software Engineer Johannes Brodwall, Sopra Steria (PDF)

Etter ønske fra foredragsholder er opptak og presentasjon fjernet. 

Hvordan kan du som innkjøper få en enklere hverdag med det nye innkjøpssenteret?

Statens innkjøpssenter ble etablert 1.1.2016 for å inngå og forvalte felles statlige avtaler. Innkjøpssentere har nå utfordret markedet på å levere en enkel plattformuavhengig bestillingsløsning for statlige bestillere. Felles avtaler og enkle bestillingsløsninger vil kunne være med på å gjøre hverdagen enklere for statlige innkjøpere.
Presentasjon av leder for innkjøpssenteret Anders Skumsnes, Difi (PDF)

Gevinsteier i førstelinja som garantist for at brukerne får den tjenesten de trenger

Kompetansen til de som møter brukerne hver dag må nyttiggjøres helt fra idèfasen av IT-prosjektene. Tett samarbeid med førstelinjen om prosjektets leveranser vil gjøre det enklere å holde fokus på brukerne og realisere gevinstene. Erfaringene fra arbeidet i NAV med gevinstrealisering danner utgangspunkt for gevinstfokuset i Difis nye veiledning om hvordan gjennomføre anskaffelser i store IT-prosjekter.
Presentasjon ved avdelingsdirektør NAV-kontaktsenter Gunnhild Godberg og seniorrådgiver Mari Vestre, Difi (PDF)

Økt valgfrihet for brukerne når det offentlige legger rammene og lar markedet lage løsningene

Difi har laget spesifikasjonene og referanseinstallasjoner slik at leverandøren kan utvikle løsninger som spiller sammen og kan leveres i åpen konkurranse. Dette gjør at den offentlige kunden får flere leverandører å velge mellom. Løsninger for digital innlevering av tilbud og fakturabehandling blir brukt som eksempler.
Presentasjon ved seniorrådgiver Olav Kristiansen, Difi (PDF)

Sesjon 4: Difi som leverandør av fellesløsninger til offentlig sektor

Difis rolle som leverandør av fellesløsninger

Difi leverer etter hvert mange nasjonale fellesløsninger til offentlige sektor, og har ansvar for hele verdikjeden knyttet til strategi, utvikling og forvaltning. For å lykkes med dette er det viktig med tett samspill med både de offentlige virksomhetene og IT-bransjen.
Presentasjon ved avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Difi (PDF)

Digital post til innbyggerne

Digital postkasse gir din virksomhet muligheten til å sende digital post til innbyggere i e-Boks og Digipost.  Hva er status og hvordan skal vi ta dette videre for å sikre at dette blir en suksess?
Presentasjon ved prosjektleder Stig Hornes, Difi (PDF)

Digital post til innbyggerne

Digital postkasse gir din virksomhet muligheten til å sende digital post til innbyggere i e-Boks og Digipost.  Hva er status og hvordan skal vi ta dette videre for å sikre at dette blir en suksess?
Produktsjef Ellen Marie Langen, Difi 

Lansering av Difis nye e-Signeringsløsning

Frittstående tjeneste for digital signering. Gjennom denne løsningen kan det offentlige tilby innbyggere å signere dokument fra det offentlige digitalt, ved påføring av digital personsignatur.
Presentasjon ved seniorrådgiver Sture Domaas Førre, Difi (PDF)

Film om eSignering

Kunden forteller

 Geir Smith-Solevåg. Kommunikasjonssjef Nittedal kommune.

Kunden forteller

Politidirektoratet har effektivisert ved å ta i bruk Digital post og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Ventetiden for å få politiattest er redusert.  Her deler Politidirektoratet sine erfaringer med innføring og bruk av disse nasjonale fellesløsningene.
Presentasjon ved seniorrådgiver Stein Erik Losnegård, Politidirektoratet (PDF)

Fra offentleg elektronisk postjournal (OEP) til e-Innsyn

«Norge vil innføre det som blir verdens mest gjennomsiktige system for borgere og journalister til å sjekke hva som skjer i forvaltningen av en stat», sa statsråd Jan Tore Sanner i desember 2015 om forventningene til ny OEP. Ny OEP skal stå klar januar 2018 og skal fornye, forbedre og forenkle dagens OEP-løsning på 3 hovedområder: 1) bedre infrastruktur, 2) bedre for forvaltningen og 3) bedre for brukerne.
Presentasjon ved fagdirektør Gunnar Urtegaard, Difi (PDF)

Deldette

Kontakt