Meldingsutveksling internt i forvaltninga

Offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre i ei rekkje samanhengar. Eitt av prinsippa som vert lagt til grunn for digitaliseringa av offentleg sektor er at digital kommunikasjon i framtida skal vere hovudregelen. Dette gjeld også for kommunikasjon mellom offentlege verksemder.

Publisert: 13. nov 2013, Sist endra: 12. des 2017

Dagens situasjon er at papirpost framleis vert brukt i mange tilfelle når offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre.

Denne rapporten inneheld anbefalingar om konsept som skal legge til rette for at det som i dag vert utveksla per papirpost og e-post, i framtida vert utveksla.

Pressemelding om rapporten: Kommunikasjon mellom offentlige virksomheter skal skje digitalt – anbefalte konsepter