Hvordan kan statsforvaltningen i Montenegro bli en mer attraktiv arbeidsplass for unge mennesker?

Medarbeiderundersøkelsen behandler følgende temaer: arbeidsforhold og jobbinnhold, kompetanse- og karriereutvikling, prestasjonsvurderinger/tilbakemeldinger, ledelse, arbeidsmiljø, etikk og omdømme, motivasjon og framtidsperspektiver.

Publisert: 02. mai 2011, Sist endret: 08. jan 2015

Rapporten presenterer følgende anbefalinger:

• Introdusere rekrutterings- og karrieresystem basert på kvalifikasjoner
• Økt delegering av myndighet og involvering av medarbeiderne
• Alle medarbeiderne i statlige virksomheter må involveres i tiltak for å styrke etisk atferd
• Kompetanseutvikling er nødvendig for å profesjonalisere statstjenesten
• Det trengs økt innsats innenfor HR- planlegging og jobb-beskrivelser

Pressemelding om rapporten: Hvordan kan statsforvaltningen i Montenegro bli en mer attraktiv arbeidsplass for unge mennesker?