Opprettelsen av Miljødirektoratet - erfaringer fra en fusjon

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013 ved en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Difi har dokumentert erfaringene fra fusjonen, som viser at sammenslåingsprosessen i all hovedsak oppleves som vellykket.

Publisert: 04. apr 2014, Sist endret: 26. jan 2015

Notatet er ingen evaluering av fusjonen eller resultatene av den, men en beskrivelse av prosessen og en oppsummering av synspunkter og erfaringer. Hvilke resultater og effekter opprettelsen av Miljødirektoratet vil gi er det for tidlig å konkludere med.

Nyttig læring om fusjoner

Enhver fusjon eller omstillingsprosess er unik og vil ha sine særlige utfordringer. Likevel mener vi at det er mulig å ta lærdom fra andres endringsprosesser. Det betyr ikke at man ukritisk skal kopiere løsninger eller planer, men at man kan få ideer til hvordan en endring kan gjennomføres.

Basert på erfaringene Difi har fått formidlet fra prosessen er det mye som har fungert bra, samtidig som man også har støtt på utfordringer. Noen lærdommer som kan trekkes av denne prosessen er:

  • Politisk beslutning og korte frister gir viktig momentum
  • Toppleders engasjement er sentralt
  • Sekretariat med tillit i organisasjonen
  • Bruk av ekstern konsulent kan bidra til fremdrift og et nøytralt blikk
  • Bred medvirkning gir legitimitet til prosessen
  • Det praktiske må prioriteres høyt
  • Få på plass ledere tidlig
  • Delt lokalisering krever god teknologi og rutiner for samhandling