Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning

Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke på mulige veier til å forbedre samordningen, spesielt der forvaltningen står overfor det som vi har valgt å kalle gjenstridige problemer.

Publisert: 26. nov 2014, Sist endret: 13. jan 2017

Målet for undersøkelsen har vært å besvare spørsmålene om hvor godt forvaltningen evner å samordne seg og hvilke mekanismer og virkemidler som kan bidra til å fremme eller hemme hensiktsmessig samordning. Vår beskrivelse og drøfting av mekanismer og virkemidler for samordning viser at mulighetene finnes og kan brukes mer med sikte på å forbedre samordningen. Hovedproblemet synes å være at de ikke etterleves eller utnyttes godt nok.

Prosjektet er egeninitiert, men utgjør også et grunnlag for regjeringens program for bedre styring og ledelse (2014).