Effektiviseringsarbeid i statlige virksomheter - Hvor trykker skoen nå?

I dette notatet har vi samlet noen tråder fra tidligere arbeid om effektivisering og sett dette i sammenheng med nye innspill. Bakgrunnen var en forespørsel fra Det statlige arbeidsgiverrådet som satte spørsmålet om effektivisering og effektiviseringsarbeid på dagsorden i 2019.

Publisert: 05. nov 2019, Sist endret: 07. nov 2019

Muligheter og begrensninger for å effektivisere og utvikle statlige virksomheter har alltid vært et sentralt tema for Difis forvaltningsfaglige utredningsarbeid. I denne sammenhengen har formålet vært å gi Arbeidsgiverrådet et grunnlag for gode diskusjoner knyttet til utvikling av arbeidsgiverrollen og hvordan den sentrale arbeidsgiverpolitikken legger til rette for godt effektiviseringsarbeid i statlige virksomheter.

Dette notatet er også ment å være et kunnskapsgrunnlag for Arbeidsgiverrådet, og være et grunnlag for vurdering av videre arbeid om effektivisering i statlige virksomheter.