Innbyggerundersøkelsen 2019 – hva mener innbyggerne?

Innbyggerundersøkelsen 2019 presenterer de viktigste resultatene fra undersøkelsen, som ble gjennomført på begge sider av sommeren 2019. Den er den femte i rekken Difi gjennomfører på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 19. nov 2019, Sist endret: 20. nov 2019

Denne rapporten viser resultatene for delen av undersøkelsen der det ikke var krav om erfaring med ulike tjenester for å kunne delta.

Om innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt.