På toppen av styringssystemet - Om samordning i de skandinaviske regjeringsapparatene

I dette notatet gir Difi en oversikt over og en sammenlikning av de tre skandinaviske landenes systemer for samordning i regjeringsapparatet. Notatet er et resultat fra et samarbeid med Universitetet i Oslo, som har et forskningsprosjekt om hvordan et økende antall personer i politisk ledelse påvirker departementenes kapasitet til samordning.

Publisert: 13. nov 2019, Sist endret: 13. nov 2019