Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger. Om tillit til offentlig forvaltning

I dette notatet beskrives noen viktige forhold som kan påvirke tilliten til forvaltningen. Det gis også noen råd og anbefalinger til hva som kan være viktige grep for å bevare og bygge tillit til offentlige myndigheter og institusjoner fremover. Anbefalingene hviler på hovedbudskapene fra workshoper med eksterne miljøer og en rekke Difi-rapporter om forvaltningen.

Publisert: 11. des 2019, Sist endret: 21. jan 2020

Bakgrunnen for dette notatet er Difis kunnskapsgrunnlag utarbeidet i forbindelse med Forvaltningskonferansen 2019 der temaet var «Tillit under press?». Hovedbudskapet baseres på workshoper med eksterne miljøer som er gjennomført høsten 2019. Dette var forskere, folk fra tenketanker, toppledere og ledere, samt innovative tjenesteutviklere i offentlig sektor. 

I dette notatet oppsummerer vi de viktigste budskapene fra workshopene og reiser noen sentrale problemstillinger som vi mener er viktig for forvaltningen å være opptatt av fremover. Vi gir også noen råd og anbefalinger som vi håper kan være nyttige i det videre arbeidet om dette temaet. I tillegg til kunnskapen fra de eksterne bidragsyterne lener vi oss også på en rekke Difi-rapporter om forvaltningens utvikling, utfordringer og virkemåte. 

I workshopene ble det anvendt alternative metoder inspirert av Policy Lab– et miljø som ligger under Statsministerens kontor i England som har til formål å åpne opp politikkutformingsprosesser. Metoden heter «Evidence safari», og oversatt til «kunnskapssafari». Materiell og prosessbeskrivelse (dreiebok) kan gjenbrukes. 

Betydningen av forvaltningsverdiene for å bygge tillit mellom forvaltningen og innbyggere: