Konstruktiv uro - toppledelse i staten

Etter tre år med Program for toppledergrupper i staten er erfaringsrapporten «Konstruktiv uro – toppledelse i staten» utgitt. Med mål om å utvikle mer effektive og strategiske toppledergrupper, har programmet etablert seg som en arena for deling og læring.

Publisert: 09. des 2019, Sist endret: 09. des 2019

Deltakerne opplever å ha møtt likeverdige diskusjonspartnere, sett fellestrekk, lært av hverandre og oppnådd større åpenhet om det som går bra og ikke så bra. De har gitt gode tilbakemeldinger på programmet og kartlegginger viser at ledergruppene fungerer bedre etter fullført program.

Basert på erfaringer og innspill fra 48 toppledergrupper fra 12 departementer og 36 direktorater, fremhever rapporten anbefalinger for videreutvikling av en strategisk toppledergruppe og læringspunkter om ledelsesutvikling. Den trekker også opp behov i forvaltningsutviklingen for å ruste ledere til å håndtere morgendagens utfordringer.