Nøkkeltall og statistikk

Her får du nøkkeltall og statistikk om offentlig forvaltning innenfor fagområdene til Difi.

Nedenfor viser vi noen utvalgte nøkkeltall fra hvert tema. Mer statistikk og nøkkeltall innenfor hvert tema finner du på de ulike temasidene.

Utvalgte nøkkeltall