Digitalisering

Nedenfor finner du all statistikk om digitalisering, men du kan også se på undersider der statistikken er kategorisert i noen utvalgte tema. 

Velg tema: 

All statistikk:

1 740 792

innbyggere har digital postkasse (oppdateres ukentlig)

Nøkkeltallet om antall innbyggere med digital postkasse oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall innbyggere som har opprettet en digital postkasse, fra og med januar 2015.

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Kilde:Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Figur: 20. januar 2018   Nøkkeltall: Ukentlig

Denne figuren viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune. Figuren viser også andel innbyggere over 15 år som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med offentlig sektor.

Bærum kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 48,1 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 18,7 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 45,3 prosent, deretter kommer Akershus med 44,5 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 31,5 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

Nedenfor er en tabell hvor du kan sammenlike ulike kommuner med hverandre.  

Kilde:

Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:5. januar 2018

Kvinner 20-25 år

største andelen av innbyggerne som har opprettet en digital postkasse

Figuren viser innbyggere med en digital postkasse fordelt på alder og kjønn. 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) 2017, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.  

Folkemengde etter kjønn og alder, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering:

2018

454

virksomheter sender digital post (oppdateres ukentlig)

Nøkkeltallet om antall virksomheter som sender digital post oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall virksomheter som sender digital post til innbyggerne, fra og med januar 2015. 

Kilde:Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks
Neste oppdatering:Figur: 20. januar 2018   Nøkkeltall: Ukentlig

4,25 MILL

sendte brev til digitale postkasser i 2016

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. januar 2018

25

nye tjenester i iD-porten per måned i gjennomsnitt i 2016

Denne figuren viser utviklingen i antall tjenester og kunder i ID-porten, per måned fra og med januar 2012.

Kunder i ID-porten er virksomheter som bruker ID-porten som påloggingsløsning til én eller flere av sine digitale tjenester.

Kilde:

Trafikkdata i ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering:20. januar 2018

508

virksomheter bruker kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall virksomheter som bruker registeret som gir tilgang til innbyggernes digitale kontaktinformasjon. 

Kilde:Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), november 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.
Neste oppdatering:20. september 2017

9 av 10

innbyggere over 15 år har registrert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser andel av befolkningen som har registrert seg i kontakt- og resverasjonsregisteret, per mai 2015. 
 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), mai 2015, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.

Folkemengde etter kjønn og alder, januar 2015, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering:1. april 2018

3 %

av 50-åringer har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige

Figuren viser andel av innbyggerne som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, fordelt på alder og kjønn.  

Kilde: 

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), 2017, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.  

Folkemengde etter kjønn og alder, 2017, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering: 1. april 2018

88 %

måtte en tjeneste ha for å få seks stjerner i Difis Kvalitet på nett

 

Om undersøkelsen

Kvalitet på nett og digitale tjenester er Difis vurdering og rangering av offentlige digitale løsninger. Vurderingene er basert på et gitt kriteriesett.

Kriteriesettet består av 33 kriterier fordelt på 6 kategorier. Kriteriene kommer fra anerkjente standarder og retningslinjer, beste praksis og politiske føringer på området. Kriteriesettet retter seg mot både nettsteder og tjenester, og ser på dette som en helhet.

Kilde: Kvalitet på nett 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering: -

35,3 MILL

transaksjoner ut av Altinn i 2016.

Vi ser her en veldig positiv utvikling i Altinn fra 2014 til i dag. Antall tjenester som tilbys gjennom løsningen øker, og var i 2016 oppe i 646. Bruken av Altinn øker også betydelig, med 3,6 millioner unike brukere i 2016 og 35,3 millioner transaksjoner ut til brukere. I tillegg var det 13,1 millioner transaksjoner inn i løsningen.  

Kilde:Brønnøysundregistrenes årsrapport 2016
Neste oppdatering:Våren 2018                                                                                                                                                                                                      

 

89 %

av registreringene i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2016.

I figuren ser vi en markant økning i andelen elektroniske registreringer i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I 2010 var andelen registreringer for begge registrene under 50 prosent, og i utgangen av 2016 ligger andelen elektorniske registreringer på hhv. 88 og 89 prosent. 

Kilde:Brønnøysundsregistrenes årsrapport 2016
Neste oppdatering:Våren 2018                                                                                                                                        

 

0,69

poeng av 1 mulige er Norges skår på DESI.

Figuren viser Norges resultat på DESI (Digital Economy and Society Index) sammenlignet med gjennomsnittet i Europa fra 2014 til 2017. Vi ser tydelig at vi skårer godt over gjennomsnittet i Europa, og at vi utvikler oss i positiv retning.  

Indeksen har fem dimensjoner:

  • Connectivity:  Bredbånd, utbredelse og kvalitet
  • Human capital: Digitale ferdigheter for brukere
  • Use of internet: Faktisk bruk av nettet, fra spill til online shopping og banktjenester
  • Integration of digital technology: virksomhetenes tilbud om og bruk av digitale tjenester
  • Digital public services: Tilbud av eGov-tjenester
Kilde:The Digital Economy and Society Index
Neste oppdatering:

 

99,6 %

av husholdningene i Norge hadde 4G dekning ved utgangen av 2015.

Frem til 2015 målte EU kommisjonen andelen av husholdninger som har 4G dekning. Ved utgangen av 2015 hadde over 99 prosent av husholdninene i Norge 4G dekning. Dette var godt over gjennomsnittet i Europa på 85 prosent.  

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:-

 

56,4 %

av statlige virksomheter har opplevd forsøk på identitetstyveri.

Figuren viser hvor stor andel av statlige virksomheter i Norge som har opplevd ulike sikkerhetsproblemer. Det er spesielt to typer sikkerhetsproblemer som øker kraftig, det ene er IKT-utstyr på avveie, og det andre er forsøk på identiftetsstyveri. Det er mulig å legge til eller ta bort ulike former for sikkerhetsproblemer øverst i figuren. 

Kilde:Bruk av IKT i staten - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018

 

70 000

besøk på data.norge.no i 2016.

Figuren viser at bruken av data.norge.no er stigende. Siden 2011 har antall sidevisninger økt fra i overkant av 10 000 til 70 000 i 2016.

Kilde: Difi                                                   
Neste oppdatering: Januar 2018

 

6700

åpne datasett per januar 2017.

Figuren viser utviklingen i antall offentlige datasett registrert på data.norge.no siden 2013. I 2013 var det 1301 offentlige datasett, per 1. jaunar 2017 er tallet 6700. Den store økningen iløpet av 2016 henger sammen med at SSB lanserte et nytt API der alle 5000 tabellene i statistikkbanken ble tilgjengelige. 

Når det gjelder åpne data blir Norge rangert på 10 plass på Global Open Data Index i 2015. Du kan lese mer om indeksen her

Kilde: Difi (web-statistikk fra data.norge.no), Global Open Data Index 2015
Neste oppdatering: Figur og nøkkeltall januar 2018, Lansering av Global Open Data Index 2016 er ikke bestemt enda.  

90 %

mellom 16 og 79 år bruker internett til banktjenester.

Fiuren viser hva internettbrukerne i Norge faktisk bruker internett til. Det er mulig å velge mellom ulike internett aktiviteter, det er også mulig å flitrere på alder og kjønn. 

Kilde:Bruk av IKT i husholdningene 2016 - SSB 
Neste oppdatering:Andre halvår 2017 

 

37 %

av de som bruker internett netthandlet fra EU-land i 2016.

Figuren viser at det er en stigning i andel internettbrukere som netthandler fra EU-land. I 2016 netthandlet 37,2 prosent av internettbrukere fra EU-land, dette er en økning på 5 prosent fra 2015. 

Vi handler betydelig mer fra andre EU land enn gjennomsnittet i Europa gjør, men mindre enn et land som Danmark. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for sammenligning. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

84 %

av internettbrukere var i kontakt med offentlig myndighet på internett i 2016.

Figuren viser at de som bruker internett i økende grad også bruker denne kanalen til kontakt med offentlige myndigheter. For 2016 var andelen som hadde brukt internett til kontakt med offentlig myndighet de siste 12 månedene på 84,7 prosent. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

95,6 %

av husholdninger med lav inntekt har tilgang til internett.

Figuren viser en stigning i andelen av husholdninger med lav inntekt som har tilgang til internett. 95,6 prosent av husholdningene med lav inntekt hadde tilgang til internett i 2016. Dette er langt over det europeiske gjennomsnittet der 67 prosent av husholdningene med lav inntekt har tilgang til internett. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for å sammenligne. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

1,6 %

av innbyggerne i Norge har aldri brukt internett.

Etter en langvarig positiv utvikling siden 2006 ser vi nå at andelen innbyggere i Norge som aldri har brukt internett stabiliserer seg rundt 1,5 prosent. Vi ser også at Norge ligger mye bedre ann en gjennomsnittet i Europa på dette området. 

Det er mulig å legge til flere europeiske land i figuren for sammenligning. 

Digital Agenda Scoreboard viser også at 74,8 prosent av alle innbyggere i Norge har basis eller mer enn basis ferdigheter når det kommer til bruk av IKT. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

89 %

av statlige virksomheter bruker sosiale medier.

Figuren viser statlige virksomheters bruk av sosiale medier. 89 prosent av statlige virksomheter bruker sosiale medier. Vi ser at nettsamfunn som Facebook eller lignende er den mest brukte kanalen. I tillegg til å kunne filtrere på ulike typer sosiale medier er det mulig å filtrere på virksomheter av ulik størrelse i figuren. 

Kilde:Bruk av IKT i staten 2017 - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018

71,3 %

av statlige virksomheter bruker en eller flere tjenester i skyen.

Fra 2016 til 2017 har andelen statlige virksomheter som bruker en eller flere tjenester i nettskyen økt fra 59,5 % til 71,3 %. Figuren viser hvilke nettskytjenester statlige virksomheter bruker, og det er mulig å se på hvordan statlige virksomheter av ulik størrelse bruker nettskyen. 

Kilde:Bruk av IKT i staten 2017 - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018

 

85 av 100

mulige poeng er Norges skår på brukerorientering

Figuren viser de resultatene for Norge, Danmark, Sverige og gjennomsnittet i Europa på EUs eGovernment Benchmark fra 2016. Det er mulig å endre på kategorier for å se detaljene i resultatene for de ulike landene. 

Kilde:EUs eGovernment Benchmark 2016
Neste oppdatering:September 2017

 

Figuren viser andelen av testresultatene som er i samsvar med kravene i forskriften fordelt på parti. Figuren viser at Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde Kristelig folkeparti med 38 prosent, fulgt av Fremskrittspartiet med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. 

I statusmålingen ble det gjennomført 1208 observasjoner. Av disse var 64 prosent (779 observasjoner) i samsvar med kravene i forskriften om universell utforming av IKT. 

Kilde:Tilsynet for Universell utforming av IKT
Neste oppdatering:-

 

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*