18 482 035

innlogginger i ID-porten i januar

 

 

Disse figurene viser statistikk over bruken av ID-porten i offentlig sektor. De ulike figurene viser antall innlogginger per år tilbake fra 2012, samt månedlige antall innlogginger. Den viser også utviklingen i antall offentlige virksomheter som bruker løsningen, samt den månedlige veksten i antall tjenester per måned. 

Kilde:Trafikkdata fra ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

2 348 240

innbyggere har digital postkasse per 10.06.2020

678

virksomheter sender digital post per 10.06.2020

Tall i boksene over oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser bruksstatistikk for digital postkasse til innbygger, blant innbyggerne og offentlige virksomheter. 

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Trafikkdata Digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

4 480 649

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall innbyggere som er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret, innbyggere som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, samt antall tjenester som bruker registeret.

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjon. Les mer om fellesløsninger her.

Kilde:Traikkdata Kontakt- og reservasjonsregisteret, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

324

virksomheter bruker eSignering per desember 2019

Figuren viser antall virksomheter som bruker den digitale signeringstjenesten eSignering, og antall signeringer som utføres gjennom eSignering per måned.

Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Her finner du kart og tabell over andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune. Tallene blir oppdatert månedlig.

NB: Det ble den 1. april hentet ut ny oversikt over antall innbyggere i kommunene, så innbyggere med vekst i innbyggertall kan ha fått en redusert prosentandel med digital postkasse. 

Kilde:

Trafikkdata digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:Månedlig oppdatering