13 569 854

innlogginger i ID-porten i mars

Disse figurene viser statistikk over bruken av ID-porten i offentlig sektor. De ulike figurene viser antall innlogginger per år tilbake fra 2012, samt månedlige antall innlogginger. Den viser også utviklingen i antall offentlige virksomheter som bruker løsningen, samt den månedlige veksten i antall tjenester per måned. 

Kilde:Trafikkdata fra ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

2 050 460

innbyggere har digital postkasse per 15.05.2019

629

virksomheter sender digital post per 15.05.2019

Tall i boksene over oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser bruksstatistikk for digital postkasse til innbygger, blant innbyggerne og offentlige virksomheter. 

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Trafikkdata Digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

4 409 818

innbyggere registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall innbyggere som er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret, innbyggere som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, samt antall tjenester som bruker registeret.

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjon. Les mer om fellesløsninger her.

Kilde:Traikkdata Kontakt- og reservasjonsregisteret, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

214

virksomheter bruker eSignering per mars 2019

Figuren viser antall virksomheter som bruker den digitale signeringstjenesten eSignering, og antall signeringer som utføres gjennom eSignering per måned.

Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Kartet viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune, per 1. april 2019.

Ås kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 54,6 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Det er nå totalt 20 kommuner som har passert 50 prosent innbyggere med digital postkasse.  Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 26,2 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 52 prosent, deretter kommer Akershus med 51 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 39 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

NB: Det ble den 1. april hentet ut ny oversikt over antall innbyggere i kommunene, så innbyggere med vekst i innbyggertall kan ha fått en redusert prosentandel med digital postkasse. 

Kilde:

Trafikkdata digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:mai 2019