1 582 975

innbyggere har digital postkasse (oppdateres ukentlig)

Nøkkeltallet om antall innbyggere med digital postkasse oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall innbyggere som har opprettet en digital postkasse, fra og med januar 2015.

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Kilde:Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Figur: 20. mai 2017   Nøkkeltall: Ukentlig

Denne figuren viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune. Figuren viser også andel innbyggere over 15 år som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med offentlig sektor.

Bærum kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 45,2 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 16,8 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 42,3 prosent, deretter kommer Akershus med 41,7 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 29 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

Nedenfor er en tabell hvor du kan sammenlike ulike kommuner med hverandre.  

Kilde:

Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, 1. april 2017, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:5. Mai 2017

30-65 år

aldersspennet der den største andelen av innbyggerne har opprettet en digital postkasse

Figuren viser innbyggere med en digital postkasse fordelt på alder og kjønn. Det er en større andel av menn enn kvinner som har valgt å opprette en digital postkasse. I aldersspennet 30-55 år er det rundt 5 prosent flere menn enn kvinner som har valgt digital post. 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), april 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.  

Folkemengde etter kjønn og alder, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering:

-

406

virksomheter sender digital post (oppdateres ukentlig)

Nøkkeltallet om antall virksomheter som sender digital post oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall virksomheter som sender digital post til innbyggerne, fra og med januar 2015. 

Kilde:Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks
Neste oppdatering:Figur: 20. mai 2017   Nøkkeltall: Ukentlig

4,25 MILL

sendte brev til digitale postkasser i 2016

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. mai 2017

90,6 mill

innlogginger i ID-porten i 2016

ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Ved innlogging brukes elektronisk ID som MinID og BankID. 

Kilde:Trafikkdata fra ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:20. mai 2017

25

nye tjenester i iD-porten per måned i gjennomsnitt i 2016

Denne figuren viser utviklingen i antall tjenester og kunder i ID-porten, per måned fra og med januar 2012.

Kunder i ID-porten er virksomheter som har valgt å ta i bruk ID-porten som påloggingsløsning til én eller flere av sine digitale tjenester.

Kilde:

Trafikkdata i ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering:20. mai 2017

484

virksomheter bruker kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall virksomheter som bruker registeret som gir tilgang til innbyggernes digitale kontaktinformasjon. 

Kilde:Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), november 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.
Neste oppdatering:20. mai 2017

9 av 10

innbyggere over 15 år har registrert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser andel av befolkningen som har registrert seg i kontakt- og resverasjonsregisteret, per mai 2015. 
 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), mai 2015, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.

Folkemengde etter kjønn og alder, januar 2015, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering: -

40 %

av innbyggere over 60 år mangler i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser andelen av befolkningen som ikke har registrert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret, fordelt på kvinner og menn. Disse har heller ikke reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige. 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), mai 2015, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.

Folkemengde etter kjønn og alder, januar 2015, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering: -

8 %

av 70-åringer har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige

Figuren viser andel av innbyggerne som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, fordelt på alder og kjønn.  

Kilde: 

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), april 2016, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.  

Folkemengde etter kjønn og alder, januar 2016, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering:  -

88 %

av Altinn brukerne opplever at løsningen er stabil og tilgjengelig.

Figuren viser hvordan brukerne av Altinn opplever løsningen. Vi ser at fra 2013 til 2015 var det en økning i brukere som opplever løsningen som stabil og tilgjengelig når den trengs. 

Kilde: Brønnøysundregisternes årsrapport 2015
Neste oppdatering: Våren 2017                                                                                                                                                                                                      

 

86 %

av registreringene i Foretaksregisteret blir gjort elektronisk.

Figuren viser hvor stor andel av registreringene i hhv. Enhetsregisteret og Foretaksregisteret som blir gjort elektronisk. Vi ser at siden 2010 har andelen elektroniske registreringen i begge registrene økt fra i underkant av 50 prosent til over 80 prosent. 

Kilde: Brønnøysundregistrenes årsrapport 2015
Neste oppdatering: Våren 2017