2 026 339

innbyggere har digital postkasse per 20.03.2019

Tall for innbyggere med digital postkasse i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall innbyggere som har opprettet en digital postkasse, fra og med januar 2015.

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Kilde:Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned  

Tabellen over viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse og reservert seg i hver enkelt kommune. 

Ås kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 56,9 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Det er nå totalt 23 kommuner som har passert 50% innbyggere med digital postkasse.  Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 25,2 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 53 prosent, deretter kommer Akershus med 52,9 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 39,1 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

NB: Visualiseringen med Norgeskartet er midlertidig tatt ned for å tilpasse til kommune- og fylkessammenslåinger. 

Kilde:

Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:mars 2019

605

virksomheter sender digital post per 13.03.2019

Tall for virksomheter som sender digital post i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall virksomheter som sender digital post til innbyggerne, fra og med januar 2015. 

Kilde:Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned   

1 090 249

sendte brev til digitale postkasser i februar 2019

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Denne figuren viser utviklingen i antall tjenester og kunder i ID-porten, per måned fra og med januar 2012.

Kunder i ID-porten er virksomheter som bruker ID-porten som påloggingsløsning til én eller flere av sine digitale tjenester. ID-porten tilbyr innlogging med e-ID på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3) og høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Tjenester på nivå 4 er mer avanserte tjenester som for eksempel innebærer mer personsensitive data. 

Kilde:

Trafikkdata i ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

946

virksomheter bruker kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall virksomheter som bruker registeret som gir tilgang til innbyggernes digitale kontaktinformasjon. 

Kilde:Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned