2 000 359

innbyggere har digital postkasse per 16.01.2019

Tall for innbyggere med digital postkasse i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall innbyggere som har opprettet en digital postkasse, fra og med januar 2015.

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. 

Kilde:Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned  

Denne figuren viser andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune. Figuren viser også andel innbyggere over 15 år som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med offentlig sektor.

Ås kommune i Akershus er den kommunen med størst andel registrerte postkasser, her har 56,6 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse. Det er nå totalt 23 kommuner som har passert 50% innbyggere med digital postkasse.  Kommunen med lavest andel er Hattfjelldal kommune i Nordland hvor 25,2 prosent av innbyggerne over 15 år har en digital postkasse.

Ser vi på fylkene er det Oslo som har den høyeste andelen registrerte postkasser på 52,6 prosent, deretter kommer Akershus med 52,2 prosent. Sogn og Fjordane er det fylket med lavest andel registrerte postkasser, her har 38,8 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse.   

Nedenfor er en tabell hvor du kan sammenlike ulike kommuner med hverandre.  

Kilde:

Trafikkdata for digital postkasse for innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:februar 2019

568

virksomheter sender digital post per 16.01.2019

Tall for virksomheter som sender digital post i boksen over, oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser antall virksomheter som sender digital post til innbyggerne, fra og med januar 2015. 

Kilde:Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks
Neste oppdatering:Figur: 20. i påfølgende måned   

665 599

sendte brev til digitale postkasser i november 2018

Figuren viser antall sendte brev til digitale postkasser, per måned fra og med januar 2015. 

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)/Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Denne figuren viser utviklingen i antall tjenester og kunder i ID-porten, per måned fra og med januar 2012.

Kunder i ID-porten er virksomheter som bruker ID-porten som påloggingsløsning til én eller flere av sine digitale tjenester. ID-porten tilbyr innlogging med e-ID på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3) og høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Tjenester på nivå 4 er mer avanserte tjenester som for eksempel innebærer mer personsensitive data. 

Kilde:

Trafikkdata i ID-porten, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

946

virksomheter bruker kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall virksomheter som bruker registeret som gir tilgang til innbyggernes digitale kontaktinformasjon. 

Kilde:Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.
Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

9 av 10

innbyggere over 15 år har registrert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret

Figuren viser antall personer som har registrert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret samt befolkningstall, per mai 2015. Personer som har registrert seg har enten oppgitt sin digitale kontaktinformasjon (e-post og/eller mobilnummer) eller valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige. 
 

Kilde:

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), mai 2015, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital postkasse) og status om reservasjon.

Folkemengde etter kjønn og alder, januar 2015, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering:-

Figuren viser andel av innbyggerne som har valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, fordelt på alder og kjønn.  

Kilde: 

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), 2017, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). KRR er et register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon (e-post, mobilnummer og digital post) og reservasjon.  

Folkemengde etter kjønn og alder, 2017, Statistisk sentralbyrå (SSB).

Neste oppdatering: -

35,3 MILL

transaksjoner ut av Altinn i 2016.

Vi ser her en veldig positiv utvikling i Altinn fra 2014 til i dag. Antall tjenester som tilbys gjennom løsningen øker, og var i 2016 oppe i 646. Bruken av Altinn øker også betydelig, med 3,6 millioner unike brukere i 2016 og 35,3 millioner transaksjoner ut til brukere. I tillegg var det 13,1 millioner transaksjoner inn i løsningen.  

Kilde:Brønnøysundregistrenes årsrapport 2016
Neste oppdatering:Våren 2018                                                                                                                                                                                                      

 

89 %

av registreringene i Foretaksregisteret ble gjort elektronisk i 2016.

I figuren ser vi en markant økning i andelen elektroniske registreringer i både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I 2010 var andelen registreringer for begge registrene under 50 prosent, og i utgangen av 2016 ligger andelen elektorniske registreringer på hhv. 88 og 89 prosent. 

Kilde:Brønnøysundsregistrenes årsrapport 2016
Neste oppdatering:Våren 2018