Om statsforvaltningens innkjøp

Her får du en interaktiv oversikt over noe av statsforvaltningens innkjøp, hvem som kjøper og når på året.

Publisert: 02. feb 2016, Sist endret: 08. okt 2019

116 mrd

Bruttobudsjettert statsforvaltningens innkjøp i 2018 (inkl. noen høyskoler/universiteter)

 

Her presenterer vi en oversikt over den del av statsforvaltningens innkjøp som inngår i statsregnskapet for bruttobudsjetterte virksomheter. Vi har kategorisert innkjøpsutgiftene etter funksjon.

Bruk fanen til å velge hvordan du vil se på tallene, ut fra kategorier av hva som kjøpes, hvem som kjøper eller når på året det kjøpes. 

Viktige endringer som må hensyntas ved sammenligning av utgiftene mellom årene:

  • Forsvaret ble bare inkludert i statistikken fom 2016
  • Mange store utgifter til vei og bane ligger utenfor dette regnskapet siden Bane NOR og Nye Veier ikke er inkludert.

Se DFØ sine sider for Statsregnskapet for mer informasjon.

Kilde:Statsregnskapet (DFØ), bearbeidet av Difi. Beskrivelse av kildedata og Difis bearbeiding.
Neste oppdatering:Ikke bestemt

Deldette