Denne figuren viser hvilke virksomheter som sorterer under de ulike departementene i 2016. Du kan klikke på departementsområde øverst i tabellen og få frem underliggende virksomheter med deres enheter.

Kilde:

SSB, sysselsetting, registerbasert, 2016, 4. kvartal. Les mer om statistikken her.

Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen). Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. De fleste statsansatte er tilsluttet hovedtariffavtalen, men i tillegg kommer toppledere og dommere på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overenskomst og timelønte. Merk at statistikken ikke omfatter ansatte i helseforetak, statsaksjeselskap, statsforetak eller stiftelser.

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Neste oppdatering:April 2018

63

direktorater og 16 departementer

I perioden 1992 til 2016 har det vært mellom 16 og 18 departementer i Norge. Antall direktorater har i den samme perioden falt fra 81 (1992) til 63 (2016). Antall ansatte i direktoratene har økt fra omtrent 9 200 i 1994 til omtrent 17 200 i 2016. 

Difi har i samarbeid med NSD definert hvilke virksomheter vi regner som direktorater. Kategoriseringen redegjøres for i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei. Denne rapporten handler om direktoratenes rolle i gjennomføringen av nasjonal politikk. Omtrent 63 virksomheter defineres per mars 2017 som direktorater og som del av sentralforvaltningen.

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, Norsk senter for forskningsdata (NSD), Statens sentrale tjenestemannsregister.

Neste oppdatering:April 2018.
 

Norge er blant de beste i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen (Governance Effectiveness)

Figuren over viser Norges plassering i Verdensbankens rangering av effektivitet i forvaltningen i 2014 (oversatt fra engelsk: Government Effectivenes). Norge kommer her ut på en 4. plass for indikatoren effektivitet med en skår på 96,3. 

Vi viser kun landene fra Vest-, Nord- og Sør-Europa i denne figuren. Se mer om indikatorene og flere lands skår på Verdensbankens nettsider

Velg indikator i figuren for å få skår på følgende indikatorer:

  • Government Effectiveness
  • Voice and Accountability
  • Political Stability
  • Regulatory Quality
  • Rule of Law
  • Controll of Corruption
Kilde:Indikatorer for god forvaltning, Worldwide Governance Indicators (WGI) 2014, Verdensbanken
Neste oppdatering:2017

Se filmen Direktoratskogen om utviklingen av direktoratene fra år 2000 til 2013. Her vil du finne eksempler på ulike typer av omorganiseringer av direktorater.

Denne animasjonsfilmen ble laget for å illustrere ulike former for omorganiseringer av direktoratene fra år 2000-2013. Du kan lese mer om dette temaet i Difi-rapport 2013:11 Merverdi eller unødig omvei? 

Kilde:

Forvaltningsdatabasen, 2013, Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Neste oppdatering:Ikke bestemt

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*