Rapporter

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell

På oppdrag fra Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har Difi gjennomført en kartlegging av bruk og nytte av Sykehusboka blant barn, foreldre og helsepersonell. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av en rekke intervjuer ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Epilepsisenteret - SSE i Sandvika) og ved Sykehuset Buskerud.

Helse- og miljøinformasjon - Befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) bistår SFT i planleggingen av en treårig informasjonsinnsats for å øke bevissthet og kunnskap rundt helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. I den forbindelse har SFT i samarbeid med DIFI gjennomført en befolkningsundersøkelse og fire fokusgrupper om kunnskap, holdninger og atferd knyttet til helse- og miljøfarlige stoffer i produkter.

Sider