Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt.

Opptak fra lanseringen av innbyggerundersøkelsen 2015

Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Innbyggerne er også godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune.

Se resultatene

Ved å klikke på temaer og tjenester over, kan du se resultater og grafikk for de ulike delene av undersøkelsen. Under kan du laste ned rapportene hvor de fleste resultatene fra både innbygger- og brukerdelen beskrives.

Om innbyggerundersøkelsen 2015

Innbyggerundersøkelsen 2015 ble gjennomført høsten 2014 og våren 2015 av Epinion på oppdrag fra Difi. 30 000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema og 41 prosent av disse svarte. Undersøkelsen er gjennomført for tredje gang, og den er Norges mest omfattende undersøkelse om innbyggernes inntrykk av og erfaringer med offentlige tjenester og om det å bo i Norge.