Den norske kirke

GRAFKOMPONENT
Publisert: 01. jun 2015, Sist endret: 12. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med Den norske kirke

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

Stor betydning

 • Service
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å behandle deg (brukeren) med respekt
  • Å lytte
  • Å være imøtekommende
  • Gir deg nødvendig informasjon

Middels betydning

 • Fysiske forhold
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Kirkebyggets/-enes generelle tilstand
  • Lokalenes generelle standard (inne i kirken)
  • Kirkegårdens/gravlundens tilstand

Liten betydning

 • Gjennomføring av religiøse ritualer
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Gjennomføringen av dåp
  • Gjennomføringen av konfirmasjoner
  • Gjennomføringen av begravelser
  • Gjennomføringen av gudstjenester
 • Veiledning og støtte
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Å gi veiledning/råd
  • Å gi deg støtte og omsorg
  • De ansattes evne til å hjelpe deg når du trenger det
  • De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp
  • Å forklare beslutninger
  • Å forklare deg det du lurer på
 • Mulighet til kontakt
  • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
  • Muligheten til å ta direkte kontakt med en prest
  • Muligheten til å delta i gudstjenester
  • Åpningstidene (på kirkekontoret/menighetskontoret)
  • Å komme i kontakt med en ansatt (prest, diakon eller kateket) som kan svare på ditt spørsmål

Deldette

Kontakt

 • Innbyggerundersøkelsen
  Telefon: 47608783
  Adresse: Postboks 8115 Dep, 0032 Oslo
  Besøksadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo