Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt.

Innbyggerne er alt i alt svært fornøyd med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge.  Innbyggerne er også godt fornøyde med å bo og leve i sin kommune.

Se resultatene

Ved å klikke på temaer og tjenester over, kan du se resultater og grafikk for de ulike delene av undersøkelsen. Under kan du laste ned rapportene hvor de fleste resultatene fra både innbygger- og brukerdelen beskrives.