Fastlege

GRAFKOMPONENT
Publisert: 09. mar 2017, Sist endret: 20. jun 2017

Faktorer som påvirker tilfredshet med fastlegen

Smilefjesene indikerer hvor fornøyde brukerene er med de ulike faktorene.

   

  Middels betydning

  • Kompetanse og dialog med fastlegen
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Hvor trygg du (pasienten) er hos fastlegen
   • Å legge frem din sak uforstyrret for legen
   • Tiden du fikk til å forklare din situasjon
   • Fastlegens faglige kompetanse til å gi deg (pasienten) god behandling
   • Å snakke med fastlegen
   • Fastlegens muligheter til å behandle deg (pasienten) raskt
  • Service
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Å behandle deg (pasienten) med respekt
   • Å være imøtekommende
   • Å lytte
   • Å gi veiledning/råd
   • Å forklare beslutninger
  • Viktig informasjon
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Gjør det de kan for å sikre det du (pasienten) har rett til
   • Gir deg nødvendig informasjon
  • Brukertilpasning
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Fastlegens evne til å veilede deg (pasienten) i valg av spesialist, sykehus, fysioterapeut o.l.
   • Fastlegens evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (pasientens) behov
   • Henvisningspraksis til en videre undersøkelse eller til en spesialist
   • Din mulighet til å påvirke den behandlingen du får av fastlegen
   • Fastlegens evne til å følge deg (pasienten) opp

  Liten betydning

  • Tilgjengelighet
   • Faktoren er basert på følgende spørsmål:
   • Ventetiden for å få time
   • Ventetiden på telefonen
   • Åpningstidene
   • Lokalenes generelle standard
   • Avstanden til fastlegekontoret fra der du bor
   • Parkeringsforholdene

   

  • Svært fornøyd
  • Fornøyd
  • Delvis fornøyd
  • Nøytral/misfornøyd

  Deldette

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  * Påkrevd

  Hjelp oss å bli bedre
  *